Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Lukiolaiset avoimessa ammattikorkeakoulussa

Jatkuvan oppijan arkkityyppinä pidetään usein esimerkiksi osaamistaan täydentävää työikäistä, tai tutkintoastettaan korottavaa, urallaan eteenpäin haluavaa henkilöä. Harvemmalla tulee mieleen lukiota suorittavat nuoret.

Kirjoittajat:

Johanna Oljemark

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sointu Silo-Hämäläinen

kehityskoordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2023

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän korkeakoulutettua työvoimaa yhteiskunnan kilpailukykyisenä säilyttämiseksi. Ministeriöiden kansliapäälliköt arvioivat helmikuussa 2023, että Suomen tulisi nostaa korkeakoulutettujen tavoiteltu määrä aiemmin arvioidusta 50 % jopa 70 % (HS 6.2.2023). Tämä asettaa paineita paitsi jo työelämässä oleville, myös heille, jotka ovat sinne vasta tulossa. Tiivistämällä yhteistyötä toisen asteen ja korkeakoulujen välillä voidaan madaltaa kynnystä hakea korkeakouluopintoihin.

Lukiolaisille sujuvia siirtymiä jatko-opintoihin

Vuoden 2020 valintakoeuudistuksen on katsottu paineistaneen lukiolaisten arkea aivan uudella tavalla. Yksittäisistä ylioppilastutkinnon arvosanoista riippuu lukiolaisen silmin katsottuna koko tulevaisuus, ja nuoret kokevatkin koulumenestyksestä stressiä. Jos ovet eivät pääsykokeesta tai todistusvalinnalla korkeakouluun aukeakaan, se voi olla nuorelle todella kova paikka. Onkin hyvä kertoa jo lukioaikana muista tavoista saavuttaa korkeakoulututkinto.

Lukiolain 2021 mukaan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on tukea sujuvia siirtymiä sekä lukioissa opiskelevien orientoitumista jatko-opintoihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019). Yksi tapa tukea tätä, on ottaa toinen aste mukaan korkeakouluopetukseen avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Askolan lukio Porvoon kampuksella – onnistunut esimerkki yhteistyöstä

Askolan lukion toisen vuoden opiskelijat tutustuivat keväällä 2023 Haaga-Heliassa Porvoon kampuksella ammattikorkeakouluopintoihin jo kolmatta kertaa. Projektiviikosta lukiolaiset saivat paitsi arvokasta ensikäden kokemusta korkeakouluopiskelusta, myös kaksi opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mikäli he hakeutuvat jatkossa opiskelemaan ammattikorkeakouluun, opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa.

Myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi jatkaa ja hakea myöhemmin avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Usealle opiskelijalle avoimen väylä reittinä korkeakouluun ei ollut entuudestaan tuttu.

Toiminnallista viikkoa fasilitoivat Porvoon kampuksen tradenomiopiskelijat, jotka oppivat samalla itse tiimityö- ja projektitaitoja. Projektiviikolla suoritetut opintojaksot olivat Opiskelutaidot ja Opiskelu ja yrittäjyys ja näissä lukioilaisten tavoitteet olivat samat kuin tutkinto-opiskelijoille.

Innostunutta ja kannustavaa orientoitumista korkeakouluopintoihin

Viikon aikana lukiolaiset osallistuivat opetukseen ja tekivät oppimistehtäviä sekä ryhmätöinä että itsenäisesti. Lukion asettamana tavoitteena oli lakisääteisen korkeakouluyhteistyön lisäksi kannustaa opiskelijoita korkeakouluopintoihin, ja panostaa erityisesti opiskelijoiden keskinäiseen yhteistyöhön.

Lukiolaisten korkeakouluviikko huipentui yritysideakilpailuun, jossa he esittelivät yritysideansa ja valitsivat parhaan tiimin. Samankaltaista työskentelytapaa käytetään Porvoon kampuksella ensimmäisenä lukuvuonna tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijoilta ja lukion opetushenkilökunnalta kerätty palaute oli erinomaista – opiskelijat innostuivat ammattikorkeakouluopinnoista ja käytetyt toiminnalliset työskentelytavat olivat heille mieluisia.