Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Työhyvinvoinnin kehittämistä työntekijöitä kuunnellen

Ajatuksille virtaa -opas antaa vinkkejä organisaation työhyvinvoinnin kehittämiseen, omaan päivittäiseen asiantuntijatyöhön tai johtamiseen kaikille, joille ajatustyön tekeminen tuntuu ajoittain kuormittavalta.

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.02.2022

Toteutimme kahden vuoden aikana kymmenen työntekijälähtöistä asiantuntijatyön työhyvinvoinnin kehittämisen interventiota. Interventioista kokosimme hyvät käytänteet Ajatuksille virtaa – julkaisuun. Julkaisun kohderyhmänä ovat kaikki asiantuntijatyöntekijät, esimiehet ja – työhyvinvoinnin kehittäjät sekä opiskelijat.

Työntekijöiden ääni kuuluville luovilla menetelmillä

Kymmenen eri organisaatiota aloitti intervention omalla työpajalla, jonka jälkeen tuloksia hyödyntäen suunnittelimme jokaiselle pk- yritykselle intervention sisällön. Työntekijöitä osallistavassa työhyvinvoinnin kehittämisen luovassa työpajassa hyödynnettiin Lego- serious play- menetelmää.

Työpajassa työntekijät pääsivät ilmaisemaan legojen avulla mikä työpaikalla tukee työhyvinvointia ja mitä kehitettävää organisaation toiminnassa tai hyvinvoinnin tukemisessa löytyy. Lopuksi työpajamallissa innovoitiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Ammattilaisten tehtäväksi jäi suunnitella konkreettinen interventio työntekijöiden innovaatioita hyödyntäen.

Työpaja ja sen tulokset hyödynnettävissä muuallakin

Osallistava työpaja osoittautui toimivaksi tavaksi herättää kiinnostus ja sitouttaa työntekijät mukaan heti alussa oman organisaation työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työpajasta saimme esimiehiltä ja työntekijöiltä hyvää palautetta, ja vaikka osan pajoista jouduimme toteuttamaan vallitsevan pandemian takia etänä, kokivat osallistujat tulleensa työpajassa kuulluksi.

Työpajassa ilmenneiden kehittämiskohtien ja innovaatioiden pohjalta jokaisessa organisaatiossa toteutettiin erilaisia ratkaisuja ja interventioita työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Yhteistä kaikissa organisaatioissa oli, että jokainen toivoi lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistä vapaamuotoista tekemistä. Muuten kehittämiskohdat vaihtelivat oman henkilökohtaisen liikunnan edistämisen ja hiljaisen työtilan ja -ajan tarpeeseen.

Organisaatioissa mittasimme intervention jälkeen hyviä yksilötason muutoksia mm. jaksamisessa ja liikuntakäyttäytymisessä. Organisaatiotasolla muutokset jäivät vielä pieniksi, koska seurantajakso oli vain kuusi kuukautta.

Luovan ja osallistavan työpajan voi kuka tahansa järjestää omassa organisaatiossaan. Työpajan ohjeet sekä siitä seuranneet hyvät käytänteet on koottu ”Ajatuksille virtaa” – julkaisuun. Opas antaa vinkkejä organisaation työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi omaan päivittäiseen asiantuntijatyöhön tai johtamiseen kaikille, joille ajatustyön tekeminen tuntuu ajoittain haastavalta tai kuormittavalta.

Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke
Hankkeen kesto: 1.4.2019 - 30.9.2021
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto
Kumppanit: Lab- ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Suomen Urheiluopisto Vierumäki

Loppujulkaisu:
Kiiskinen K., Korhonen E., Lähdeniemi M., Irjala J. 2021. Ajatuksille virtaa! Opas asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen

Vaikuttavuusblogi