Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Positiivinen tunnetila ja kiitollisuus johtavat työn imuun, joka tukee työhyvinvointia

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.11.2022

Työni on todella palkitsevaa ja erittäin mielenkiintoista. Kollegat haastavat minua usein ajattelemaan, mistä olen hyvin kiitollinen, koska keskustelemalla asioista opin paljon. Usein huomaan pohtivani asioita vielä kotona ja kehittäväni niitä eteenpäin.

Kapulat rattaissa

Aina en muista kiittää tai kehua kollegaani auttamisesta tai oivalluksen vauhdittamisesta. Uskon kuitenkin, että näillä pienillä eleillä ja kiitoksilla on suuri merkitys. Tevanlinnan (2021) mielestä positiivinen palaute on monessa työpaikassa käyttämätön voimavara.

Myönteisen palautteen antaminen voi tuntua väkinäiseltä, ja kehuminen vie epämukavuusalueelle. Tällöin luontevia sanoja ei tahdo löytyä. (Tervalinna 2021.) Myös biologinen negatiivinen vinouma (negativity bias) voi haitata meitä kehumisessa ja positiivisen palautteen antamisessa, sillä huomaamme positiivisia asioita harvemmin kuin negatiivisia (Kiikeri 2021). Tarvitaan siis rohkeutta ja tahtotila.

Mitäpä jos poistaisimme kapulat ja kokisimme työn imun?

Biologisen negatiivisen vinouman takia positiivisen palautteen antamista kannattaa harjoitella. Osoittamalla kiitollisuutta opimme myös huomaamaan ja arvostamaan elämän myönteisiä asioita emmekä pidä niitä itsestäänselvyyksinä. Kun kiitämme työkaveriamme, se herättää usein vastavuoroisia myönteisiä tunteita ja tekoja. (Hakanen 2011, 94‒95; Kiikeri 2021.)

Aitoa työssä tapahtuvaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa kutsutaan työn imuksi (work engagement). Työn imu kuvaa parasta mahdollista työhyvinvoinnin tilaa. Työn imu myönteisenä hyvinvoinnin tilana näkyy myönteisenä ja energisenä toimintana työssä. (Hakanen 2011, 38, 41, 134.)

Kun työyhteisö on työn imua vahvistava, siellä vallitsee leppoisa ja vapautunut ilmapiiri sekä uudistushakuinen työkulttuuri ‒ kiireistä huolimatta. Työntekijät ja esimiehet kannustavat ja rohkaisevat toinen toisiaan. Syntyy myönteistä tunnetilaa, joka auttaa meitä viihtymään paremmin työssämme. Positiivinen tunnetila lisää motivaatiota, ajattelukykyä, luovuutta ja sosiaalisia kontakteja. Toisaalta se vähentää negatiivisia tunnetiloja. Positiivisen tunnetilan on todettu vaikuttavan positiivisesti fyysiseen terveyteemme. (Zahari & Kaliannan 2022; ks. Kiikeri 2021.)

Kun työyhteisössä vallitsee myönteinen ilmapiiri, työn imu alkaa tarttua työntekijästä toiseen lisäten kaikkien työhyvinvointia. Työn imua kokevien opettajien opetustuokiossa opiskelijat kokivat enemmän positiivista vaikutusta ja lisääntynyttä motivaatiota (Vujčić, Garcia-Garzon & Gonul 2022).

Positiivinen tunne ja innostus kulkeutuvat myös kotiin ja läheisiimme. Siirtyminen tapahtuu intensiivisen vuorovaikutuksen kautta. Jos työntekijöiden työt ovat hyvin itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia, ei tällaista siirtymistä välttämättä samalla tavoin tapahdu. (Hakanen 2011, 60, 133.)

Positiivinen puu auttaa kehumaan työkaveria selän takana ja tuottaa hedelmää

Ylläpitääksemme työyhteisömme positiivista tunnetilaa ja kiitollisuutta sekä lisätäksemme työn imua rakensimme Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun seinälle ruskeasta pahvista positiivisen puun. Tavoitteena on kehua työkaveri selän takana. Puuhun voimme jokainen kiinnittää post-it-lappuja. Lappuihin kirjoitetaan kehu, kiitos tai muu mukava asia työkaverille tai työryhmälle.

Tavoitteena on, että puu kasvattaa hedelmää koko lukuvuoden ja keväällä saamme kerätä yhteiset hedelmät.

Lähteet

Hakanen, J. 2011. Työn imu. Työterveyslaitos.

Tevanlinna, A. 2021. Entä jos puhuisimme selän takana hyvää? -Kehuja ei kannata säästellä. Super. Hoitoalan ammattilaisten verkkolehti.

Zahari, N. & Kaliannan, M. 2022. Antecedents of Work Engagement in the Public Sector: A Systematic Literature Review. Review of Public Personnel Administration.

Vujčić, M.T., Garcia-Garzon, E., Gonul, B. 2022. From Teachers’ Work Engagement to Pupils’ Positive Affect: a Weekly Diary Study on the Role of Pupils’ Autonomous Motivation. Applied Research Quality Life 17, 613–633.