Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Näin kohtaat haastavat tilanteet työpaikalla

Haastavissa tilanteissa toisten kanssa toimimiseen ei ole viisasten kiveä. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, jotka huomioon ottamalla tilanteista selviää vähintäänkin kohtalaisesti.

Kirjoittajat:

Anna Pakkanen

opintopsykologi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.09.2023

Suurin osa meistä kohtaa haastavia tilanteita kollegoiden, yhteistyökumppaneiden tai vaikka opiskelijoiden kanssa jossain vaiheessa työuraa. Haastavissa tilanteissa saatamme kokea, ettei meillä ole riittävästi keinoja tai osaamista onnistua. Lisäksi koemme stressiä ja epämukavuutta.

Mikä on haastava tilanne?

Haastavaksi koettu tilanne on usein sellainen, jossa koetaan keinottomuutta. Usein toinen osapuoli koetaan vaikeaksi. Ihminen saattaa olla aggressiivinen tai päihtynyt. Toinen saattaa kokea tilanteen eri lailla kuin itse tilanteen koet. Huonosti voivan ihmisen reagointitapa ei useinkaan ole joustava.

Haastavissa tilanteissa toisten kanssa toimimiseen ei ole viisasten kiveä. On kuitenkin olemassa muutamia asioita, jotka huomioon ottamalla tilanteista selviää vähintäänkin kohtalaisesti. Yksinkertaisia tai jokaiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja tuskin on olemassa.

Olennaisena kokonaisuutena on haastavan tilanteen kartoittaminen ja analysointi. Mistä haastavassa tilanteessa on kyse, ja mikä siitä tekee haastavan? Onko tilanne kiireellinen tai vaarallinen? Onko ihminen vaaraksi itselle tai muille? Onko tilanne ollut jo pitkään jollain tapaa kuormittava?

Omaan toimintaan voi jokainen meistä vaikuttaa

Itsensä rauhoittaminen ja rauhallisen mielen säilyttäminen on tärkeää haastavan tilanteen aikana. Syvään hengittäminen saattaa auttaa. Myös keskittyminen hetkeen ja olennaiseen auttaa. Omaan käytökseen voi aina vaikuttaa. Rauhallisesti puhuminen pitää tilanteen hallittavampana. Lyhyet ja selkeät viestit menevät paremmin perille kuin monimutkaiset. Sanattoman viestinnän merkitys on avainasemassa.

On hyvä pohtia omia tapojaan reagoida erilaisissa tilanteissa sekä sitä, miten on itse tullut mahdollisesti aiemmin väärinymmärretyksi. Monia rauhoittaa se, että on pohtinut mahdollisia tilanteita etukäteen ja miten niissä toimisi. Jos tiedät jo etukäteen haastavan tilanteen olevan edessä, varaa sille riittävästi aikaa.

Toisaalta myös tilanteen haastavuuden hyväksyminen saattaa auttaa pysymään rauhallisena. Ei ehkä olekaan mahdollista ratkaista koko ongelmaa yhdeltä istumalta. Epämukavuuden, pelon, ahdistuksen ja jännityksen tunteminen on täysin normaalia ja inhimillistä.

Tilanteesta ulkopuolisen ihmisen näkökulma saattaa olla avuksi. Voit keskustella asiasta yleisellä tasolla kollegan tai esimiehen kanssa joko etu- tai jälkikäteen. Joskus soitto poliisillekin on aiheellinen. Älä epäröi pyytää apua, jos tuntuu, että sitä tarvitset. Muista kuitenkin toisen ihmisen kunnioitus: selän takana ei voi puhua mutta nimettömänä voi konsultoida. Oman työroolin pohtiminen ja rajaaminen auttaa myös haastavissa tilanteissa.

Luota osaamiseesi myös haastavissa tilanteissa

Luota itseesi, sinulla on elämässä tullut monenlaista vastaan, myös haastavia tilanteita – olet varmasti oppinut niistä jotain. Olennaisinta on hallita omaa reaktiotasi, sillä siihen sinä voit vaikuttaa. Toisen ihmisen kunnioittaminen haastavissakin tilanteissa on avainasemassa. Asiallisena pysyminen ja kunnioittava kohtaaminen on aina meidän ammattilaisten velvollisuus. Ei ole olemassa hankalaa ihmistä, on vain hankalia vuorovaikutustilanteita.

Haaga-Heliassa hyvinvointitoimijoiden puoleen voi kääntyä, jos haluaa reflektoida haastavaa tilannetta. Meillä työskentelee ammatillisia erityisopettajia, opintopsykologeja, opintovalmentajia ja korkeakoulupappi.