Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Kun rakkaus on rikki

Parisuhde on merkityksellisten ihmissuhteiden jatkumossa yksi tärkeimmistä suhteista lapsuuden kiintymyssuhteiden jälkeen, kirjoittaa Sirpa Helenius.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 23.11.2020

Kun rakkaus on rikki ei mikään toimi
Vain tuuli poimii hedelmiä

Opimme lapsuudessamme tunteidensäätelyn kyvyn suhteessa hoivaavaan vanhempaan. Jos omassa kasvussa ei ole saanut riittävää tukea omaan tunnesäätelyyn, on vaikeampaa säädellä omia, kumppaninsa tai oman lapsensa tunteita.

Siirrymme nuoruuden kehityksessä kauemmas vanhemmista hakemaan turvaa ja lohdutusta ikätovereistamme sekä vähitellen parisuhdekumppanista. Onnellinen rakkaussuhde voi saada alkunsa monenlaisista lähtökohdista, aina se ei tapahdu kuten rakkauselokuvissa.

Mut sielu on puhki, reikiä täynnä
Auringonlasku palelee

Kyetäkseen tasapainoiseen ihmissuhteeseen parisuhdemielessä, on etu, mikäli parisuhteen osapuolet haluavat oppia tuntemaan paitsi itsensä tavat toimia, reagoida ja ajatella, myös kumppanin tavat. Meillä kaikilla on kiintymyssuhdetaustamme. Turvallisessa kiintymyssuhdetyylissä ihminen on saanut rakkautta ja riittävää tarpeisiin vastaamista kasvussaan. Turvattomia kiintymystyylejä ovat välttelevä ja takertuva malli. Välttelevästi kiintyneet ovat oppineet pärjäämään itsekseen ja laittamaan tunteensa sivuun. Takertuvan kiintymystyylin omaavan ihmisen pahin pelko on hylätyksi tuleminen.

Kun rakkaus on rikki ei mikään toimi
Ei kyyneleistä kudottu loimi lämmitä

Hyvin usein opiskelijat hakeutuvat vastaanotolleni parisuhdeongelmien vuoksi. Ongelmia muodostuu, mikäli pariskunnan toinen osapuoli on takertuvan kiintymystyylin omaava ja toinen välttelevän. Parisuhteessa koittaa itsenäistymisen vaihe alun yhteen kietoutuneisuuden jälkeen. Silloin tulee merkitykselliseksi, miten ollaan asioista eri mieltä ja miten saadaan omaa tilaa sekä itsenäisyyttä. Jos välttelevän kiintymystyylin omaava jatkaa harrastuksiaan tarvitessaan omaa tilaa ja jättää ketomatta tuntemuksistaan, takertuvan kiintymystyylin omaava kumppani voi kokea jääneensä yksin. Mitä enemmän hän vaatii, sitä enemmän toinen vetäytyy puhumattomuuteen.

Kun rakkaus on rikki
Mikään ei toimi

Parisuhteessa on tärkeä opetella luottamaan toiseen. Aiempia elämänkokemuksia tulisi jakaa niin paljon, että kumppanin olisi mahdollista yrittää ymmärtää toisen tapaa reagoida. Parisuhde on parhaimmillaan uusi mahdollisuus hoivata omia ja toisen kiintymyssuhdehaavoja. Rakastumisen vaiheessa voimme sokaistua rakastumaan siihen kuvaan toisesta, millaisena haluamme hänet nähdä. Itsenäistymisen vaiheessa toinen on mahdollista nähdä sellaisena kuin hän todellisuudessa on, ja rakastaa häntä juuri siksi.

Ismo Alanko, Kun rakkaus on rikki, 1995/ Taiteilijaelämää
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/parisuhde-puheeksi-neuvolatyossa/3-jakso-aikuisrakkaus-ja-kiintym/