Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Hyvinvointivalmentajat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asialla

Valmennus- ja hyvinvointiala on viime vuosina ollut muutoksissa. Ennen asiakas pyrki muokkaamaan kehoaan tai nostamaan fyysistä kuntoaan personal trainerin avulla. Nykyään taas haetaan hyvinvointivalmentajalta apua kokonaisvaltaisen terveyden saavuttamiseksi.

Kirjoittajat:

Erkki Häkkilä

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.04.2023

Personal trainer -palvelut ovat alun perin syntyneet kuntovalmennuksen ja kehonmuokkauksen tarpeisiin, mutta jalostuneet sittemmin kovaa vauhtia kokonaisvaltaisemman hyvinvointivalmennuksen suuntaan (Aalto 2021). Ammattitaidon ja valmennuskokemuksen kasvaessa moni personal trainer (PT) erikoistuu jonkin tietyn hyvinvoinnin osa-alueen asiantuntijaksi ja kerää asiakkaakseen kyseisen osa-alueen ohjausta ja valmennusta kaipaavia.

Viime vuosina perinteisten PT-palvelujen markkina onkin kovaa vauhtia monipuolistunut, ja moni alan yrittäjä on päivittänyt myös ammattinimikettään personal trainerista hyvinvointivalmentajaksi.

Perinteisessä kuntokeskuksissa tapahtuvissa yksilövalmennuksissa korostuu tänä päivänä asiakkaiden lisääntynyt tarve saada apua perusasioihin. Kehon muokkaaminen tai fyysisen kunnon optimointi ei ole mahdollista, jos uni, palautuminen tai terveelliset ravitsemustottumukset eivät ole kunnossa.

Hyvinvointivalmentajan nimikkeen avulla on mahdollista tavoittaa huomattavasti laajempaa asiakaskuntaa, koska hyvinvoinnin osa-alueet leviävät paljon kuntovalmennukseksi miellettyä PT-toimintaa laajemmalle.

Personal trainereiden ja hyvinvointivalmentajien koulutus

PT-toimialaa on pidetty liikunta-alan koulutuksen näkökulmasta ongelmallisena, koska personal trainerin ammattinimikkeen käyttäminen on mahdollista kenelle tahansa. Kaupalliset PT-koulutukset ovat myös sisällöltään ja kestoltaan vaihtelevia.

Vaikka kaupalliset koulutukset ovat jossain määrin jo järjestäytyneet (Aalto 2021), liittyy lyhyeen koulutukseen tiettyjä perushaasteita, jotka taas nivoutuvat paljolti erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen.

Kun aiemmin pelkkään kuntovalmennukseen keskittynyt personal trainer brändää palveluntarjontaansa hyvinvointipalveluiden suuntaan, valmentajan osaamisen vaatimustaso kasvaa ja laajenee. Hyvinvointivalmentajan asiakkaiksi tulevilla on takanaan erilaisten elämäntapahtumien kirjo, joka on luonnollisesti otettava huomioon valmennussisällön suunnittelussa. Hyvinvointivalmentajan osaamisessa korostuvatkin asiakkaan tasavertainen kohtaaminen, vuorovaikutustaidot sekä kokonaisvaltainen osaaminen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Nimikkeenä hyvinvointivalmentaja ei ole nimisuojattu, ja nimikettä käyttävien koulutus vaihtelee erilaisista lyhytkursseista korkeakoulututkintoon. Yksityiset coaching- ja hyvinvointialan yritykset tarjoavat hyvinvointivalmentajille lyhytkursseja ja koulutuksia. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella hyvinvointivalmentajan kandi- tai maisteritutkinnon. (Jyväskylän yliopisto 2022.)

Hyvinvointiosaamiselle ja kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaville toimintamalleille on kasvava kysyntä ja kysyntään vastaaminen edellyttää monitieteistä hyvinvointivalmennuksen kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta (Kasila & Kaasalainen 2022). Toimialan yritysten kehittämiskulku näyttää tällä hetkellä etenevän verkostoituneiden asiantuntijakeskittymien suuntaan. Alalla on jo yrityksiä, jotka kokoavat eri osa-alueiden asiantuntijoita samaan organisaatioon ja asiakas voi siten löytää kaipaamaansa hyvinvoinnin erikoisosaamista yhdestä ja samasta organisaatiosta. (Äikäs 17.3.2023.)

Menestyksen ympyrästä ja liikuntasuosituksista pohja valmennusfilosofialle

Hyvinvointibisnekselle on tyypillistä, että jokainen palveluntarjoaja valitsee taustalle oman valmennusfilosofiansa. Näitä filosofioita tutkiessa palautuu mieleen nyt jo edesmenneen lääkäri Aki Hintsan valmentamiseen liittyvä lähestymistapa, jota Hinta itse kutsui menestyksen ympyräksi (Saari 2016).

Hintsan mallissa ihmisen hyvinvoinnin ytimeen liittyvät terveydentila, ravitsemus, uni ja palautuminen, fyysinen aktiivisuus ja biomekaniikka sekä henkinen energia. (Saari 2016; Hintsa s.a.). Nyt samankaltaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sen filosofiaa on alettu hyödyntää myös kotimaisissa hyvinvointivalmennuksen palveluita tarjoavissa yrityksissä.

Myös suomalaisten päivitetyt liikuntasuositukset (UKK-instituutti 2019) ottavat aiempaa paremmin kantaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Suositusten kantavana kivijalkana on riittävä uni. Liikunnan osalta suosituksissa huomioidaan entistä paremmin kevyen liikuskelun sekä paikallaanolon tauottamisen merkitys.

Haaga-Helian hiljattain päivittyneessä liikunta-alan opetussuunnitelmassa hyvinvointipalveluiden kasvuun on varauduttu ja opiskelija voi erikoistua opinnoissaan monipuoliseksi hyvinvointi- ja valmennusalan asiantuntijaksi. Opintojen aikana opiskelija hankkii osaamista ja asiantuntemusta niin hyvinvoinnin osa-alueista kuin ihmisen valmentamisen perusperiaatteistakin. (Haaga-Helia s.a.) Aika näyttää, kuinka uusi opetussuunnitelma pystyy vastaamaan alan muutoksiin.

Lähteet

Haaga-Helia s.a. Liikunta ja hyvinvointi.

Jyväskylän yliopisto 2022. Hyvinvointivalmentaja.

Kasila, K. & Kaasalainen, K. 2022. Hyvinvointivalmennus – trendikäs käsite vai jotain muutakin? Yhteiskuntapolitiikka, 87, 1, s. 102–107.

Saari, O. 2016. Aki Hintsa. Voittamisen anatomia. WSOY. Helsinki.

Äikäs, A. 17.3.2023. Toimitusjohtaja. Freia Oy. Haastattelu. Mikkeli.