Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Ankkuroidu vahvuuksiisi ja vahvista resurssipuutasi

Elämme haastavia aikoja niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kohtaamme tilanteita, joissa saatamme kokea voimattomuutta, osaamattomuutta ja neuvottomuutta. Toisaalta emme uskalla heittäytyä uusiin haasteisiin, koska koemme, ettei osaamista ole riittävästi tai koska uusi vain yksinkertaisesti pelottaa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.10.2022

Mistä ammentaa voimaa hankalissa tilanteissa? Yksi keino on kasvattaa itselleen resurssipuuta, jonka juuriin voi ankkuroitua haastavissa hetkissä.

Mitä kaikkea resurssit ovat?

Resurssit ovat aineellisia, fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia voimavaroja. Ne tuottavat hyvinvointia, ja niiden ennakoiva tunnistaminen, vahvistaminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Lisäksi on tärkeää hankkia resursseja monipuolisesti ja tasapainoisesti.

Resurssipuun juuria kannattaa vahvistaa

Resursseja voi ajatella metaforisesti puuna, jonka juuret muodostuvat voimavaroihin liittyvästä pääomasta. Nuorella puulla juuret ovat vielä hentoiset mutta vahvistuvat aikaa myöden pitäen puun aina paremmin pystyssä.

Jotta omaa resurssipuutaan voi juurruttaa ja kasvattaa, pitää aluksi tunnistaa senhetkiset resurssinsa. Ne ovat asioita, jotka tuottavat energiaa ja voimavaroja sekä joiden avulla palautuu arjen haasteista ja hektisyydestä. Voimavaroja tuottavat asiat ovat kullekin yksilöllisiä: samat tekijät eivät toimi kaikilla samalla tavalla.

Resurssien tunnistamisen jälkeen on hyvä pohtia, kuinka monipuolisia ne ovat ja ovatko ne tasapainossa vai painottuvatko ne aineellisiin enemmän kuin aineettomiin. Lisäksi on hyvä ennakoida tarvittavia resursseja, esimerkiksi hankkia osaamispääomaa tai verkostoja sekä ylläpitää eli vaikkapa vaalia hyviä ystävyyssuhteita.

Juuria voi vahvistaa itsenäisesti, mutta myös lähimmäisten, ystävien, opettajien, ohjaajien tai lähiesihenkilöiden tuella. Toiset meistä tarvitsevat kasvussa enemmän tukea kuin toiset. Siksi opetus- ja ohjaustyössä on tärkeää tunnistaa ohjattavan resurssipääomaa, jotta sitä voi yhdessä vahvistaa. Kun juuret ovat kunnossa, mahdollistuu myös oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen.

Resurssipuun kuoret ja oksat

Resurssipuun kuorien voi ajatella olevan vahvuuskerroksia, jotka versovat samalla oksia. Mitä jykevämmät puun juuret ovat, sitä paremmin myös vahvuusrunko oksineen pysyy pystyssä eivätkä tuulet heiluttele sitä niin voimakkaasti. Juurina toimivat resurssit myös mahdollistavat yksilön vahvuuksien käytön.

Vahvuuksia voivat olla erilaiset osaamiset ja taidot, luonteenvahvuudet sekä kyvykkyydet. Puun lehtien voi ajatella puolestaan olevan kiinnostuksia, haaveita ja unelmia, joista syksyn tullen osa pyyhkiytyy maailmalle versoakseen taas uusia unelmia. Toteutuessaan kiinnostusten kohteiden voi ajatella tuottavan uusia pysyviä oksia ja jäävän yksilön käyttöön. Ja voipa jokunen kiinnostus juurtua myös resurssiksi.

Resurssipuu ankkurina

Kun elää haastavia aikoja tai kokee ahdistavia, pelottavia tunteita tai osaamattomuutta, voi kääntää katseensa omaan resurssipuuhunsa. Silloin voi muistuttaa itseään niistä kaikista pääoman juurista, jotka kannattelevat vaikeina aikoina, sekä vahvuuksista, joita on kertynyt kuoreen ja oksiin. Ja havaita, että pärjään, pystyn ja osaan. Joskus puu voi kurottaa naapuriin saadakseen tukea vähän suuremmissa myrskyissä.

SOLE, Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeessa vahvistetaan ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Hankkeessa järjestetään opiskelijoiden vertaistoimintaa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja opiskelijahyvinvointia tukevien järjestöjen kanssa. Hankkeen puitteissa edistetään opiskelijan arjen elämänhallintaa konkreettisesti. Hanke toteuttaa korkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijajärjestöille valmennusta hyvinvointia edistävästä pedagogiikasta ja vuorovaikutuksesta sekä opiskelijoiden opintokyvykkyyden tunnistamisessa ja tukemisessa.

SOLE-hankkeessa toteutetaan Haaga-Helian henkilöstölle valmennusta, jossa autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja resursseja monipuolisesti. Tavoitteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa konseptin käyttöön tukien siten opiskelijan hyvinvointia.