Siirry sisältöön
Kategoria
Haaga-Heliassa valmennetaan oman osaamisen markkinointia

Koulutusuudistuksen myötä Haaga-Helia panostaa entistä enemmän opiskelijoiden taitoon markkinoida omia vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan. Tätä taitoa tarvitaan niin työnhaussa kuin omalla uralla menestymisessä.

Kirjoittajat:

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.11.2021

Ammattikorkeakoulusta valmistuneen nuoren matka työmarkkinoille ei ole aina suora tai ruusuinen. Usealla toimialalla on pulaa tarjolla olevista työpaikoista ja samaa työtehtävää saattaa hakea kymmeniä jollei jopa satoja hakijoita.

Työnhakutaidot ja niihin liittyvä henkilöbrändin rakentaminen ovat tänä päivänä keskeisiä osaamisia. Haaga-Helian viestinnän ja markkinoinnin opinnoissa asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä etenkin luovilla aloilla erottuminen työnhaussa on tärkeää.

Työnhakutaidot mukana jo opintojen alussa

Haaga-Helian missiona on avata ovet työelämään. Korkeakoulumme partneriyritykset ovat pitkään peräänkuuluttaneet opiskelijoilta taitoa sanoittaa omia vahvuuksia ja osaamista. Enää ei riitä, että opiskelija osaa kertoa, mitä opintojaksoja hän on suorittanut. Sen sijaan hänen tulee osata asettua työnantajan asemaan ja kertoa sitä kautta, mitä hyötyä hänen vahvuuksistaan ja osaamisestaan on työnantajan liiketoiminnalle.

Haaga-Helian koulutusuudistuksen mukaisissa uusissa opintojaksoissa ensiaskeleet oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen otetaan jo valmentavassa Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuudessa. Aihetta syvennetään avainosaamisten opintojen kaikille korkeakoulun opiskelijoille yhteisellä Ammatillinen viestintä -opintojaksolla.

Erityishuomiota Ammatillisen viestinnän opintojaksolla kiinnitetään siihen, että opiskelija oppii argumentoimaan ja tuomaan osaamistaan esiin tavoitteensa ja kohderyhmänsä edellyttämällä tavalla. Tätä harjoitellaan muun muassa työnhakuvideotehtävän avulla.

Keväällä 2021 toteutetussa Ammatillisen viestinnän opintojakson pilotissa opiskelijat kiittelivät opintojakson hyödyllisyyttä tulevaisuuden kannalta:

”Työnhakuvideon tekeminen oli ehkä arvokkain oppi, joka on minun ensimmäiseen puolivuotiseen ammattikorkeakoulu-uraani mahtunut.”

”Kurssin aikana olen myös huomannut kehittyväni, enkä ole enää niin ujo kuin ennen. ”

”Erityisesti työnhakuvideo on kehittävä ja tulevaisuuden kannalta hyödyllinen asia.”

Henkilöbrändin rakentaminen vie kohti omaa tavoitetta

Koulutusuudistuksen myötä markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaopinnoissa osaamisen ja vahvuuksien sanallistaminen viedään seuraavalle tasolle. Haaga-Helian Luova toimisto Krean Henkilöbrändin rakentaminen -opintojaksolla opiskelijat pääsevät valmentajien johdolla rakentamaan omaa tavoitettaan tukevaa henkilöbrändiä. Opintojaksolla luodaan myös sisältöä, jolla rakentaa haluttua henkilöbrändiä eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa.

Henkilöbrändillä tarkoitetaan itsestään rakentunutta tai rakentamalla saavutettua imagoa, jolla on brändiarvoa. Optimitilanteessa henkilöbrändi rakentuu lähes itsestään hyvien työsuoritusten ja aktiivisen verkostoitumisen kautta, mutta sen rakentumista voi myös edesauttaa tietoisesti henkilöbrändäyksen avulla. Henkilöbrändäys puolestaan tarkoittaa määrätietoista toimintaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden esilletuomiseksi henkilön omassa verkostossa. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, luku 1.)

Toimialatuntemus kasvattaa taitoa markkinoida omaa osaamista

Oman osaamisen esilletuominen on tärkeää kaikille opiskelijoille suuntautumisalasta riippumatta. Oli sitten kyse restonomista, tradenomista tai esimerkiksi medianomista, kaikki tarvitsevat työkaluja ja taitoa osata erottautua työmarkkinoilla positiivisesti.

Eri asiantuntijaopinnoissa olisikin hyvä tarkastella myös sitä, millaiset ammatilliset henkilöbrändit alalla vaikuttavat ja minkälaisia yleisöjä ne tavoittelevat. Näin opiskelijat voisivat jo opintojensa aikana pyrkiä kasvattamaan verkostojaan ja miettimään keinoja erottautua työmarkkinoilla.

Lähde:

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi: Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Alma Talent. Helsinki. E-kirja. Luettu: 17.112021

Merike Koskinen, markkinoinnin ja yritysviestinnän lehtori

Hanna Tattari, markkinoinnin ja yritysviestinnän lehtori