Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Softalassa opiskelijat verkostoituvat yritysten kanssa

Softalassa asiakkaina olevat kumppanit ovat tyypillisesti konsulttiyrityksiä ja siksi Softalassa kehitettävät ohjelmistot ja projektien teemat ovat hyvin vaihtelevia.

Kirjoittajat:

Jukka Juslin

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Taina Lintilä

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.11.2023

Softala on Haaga-Helian ohjelmistotuotantolaboratorio, jossa opiskelijat kehittävät asiakkaiden tai hankkeiden projektitoimeksiantoina sovelluksia yritysten kanssa yhteistyössä. Syksyn 2023 Softala-projektiopintojaksolla yhtenä toimeksiantajana toimi Solita.

Toimeksiantona tekoälypohjainen varastonhallintasovellus

Tietojenkäsittelyn opiskelijat kehittivät opintojakson aikana yhteistyössä Solitan kanssa tekoälypohjaisen varastonhallintasovelluksen. Ideana tekoälysovelluksessa oli se, että ohjelmisto pystyy tunnistamaan konenäön avulla varastosta lainattavan esineen tai työkalun, jolloin lainaukseen riittää pelkkä kuvan ottaminen työvälineestä.

Projektissa oli mukana seitsemästä innostuneesta tietojenkäsittelyn opiskelijasta koostunut projektiryhmä, ohjaavana opettajanaan tietojenkäsittelyn lehtori. Kuvassa 1 osa projektiryhmän jäsenistä työskentelemässä Haaga-Helian Pasilan kampuksella sijaitsevassa Softalassa.

Solita ryhmän työskentelyä Haaga-Helian Softala ohjelmistotuotantolabrassa.

Kuva 1: Solita ryhmän työskentelyä Haaga-Helian Softala ohjelmistotuotantolabrassa

Tekoälyn varsinaisena työvälineenä käytettiin OpenCV-kirjastoa ja varasto-ohjelmistona oli avoimen lähdekoodin Odoo. OpenCV on avoin ohjelmisto, joka kykenee käyttämään tekoälyä kuvien tunnistamisessa. Odoo on ohjelmisto, jota voi käyttää puhelimella tai verkkoselaimella ja sen avulla voidaan ylläpitää tietoa siitä, mitä tavaraa varastossa on. Mobiilikäyttöä varten kehitettiin sovellus lainattujen tavaroiden listaamiseen. Mobiiliohjelmistossa on monenlaisia näyttöjä, joista yksi esimerkki on kuvassa 2.

Näyttökaappaus IntelliJ ympäristössä tuotetusta Kotlin-sovelluksesta, joka listaa varastossa olevia tavaroita.

Kuva 2: Näyttökaappaus IntelliJ ympäristössä tuotetusta Kotlin-sovelluksesta, joka listaa varastossa olevia tavaroita.

Tekoälyn käytössä pitää huomioida joitain yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi, jos lainattava väline on kynä, on todennäköisesti tehokkainta kiertää se automaattisesti ensin vaaka-asentoon, jolloin esineen mittoja voidaan helpommin analysoida. Käytetyin ohjelmointikieli OpenCV:n käyttöön on Python.

OpenCV-kirjaston avulla voidaan ratkaista monenlaisia pulmia. Sen avulla voidaan jopa tunnistaa ihmisiä kasvojen perusteella. Projektinhallinnassa tehtävienhallintaan käytettiin Github Projects -ohjelmistoa. Ohjelmisto toteutettiin vapaalla MIT-lisenssillä, joka tarkoittaa, että opiskelijat voivat jatkossa käyttää kehitettyä ohjelmistoa referenssinään.

Projektitoimeksianto kehittää monenlaista osaamista

Projektin lopputuloksen oli tarkoitus olla prototyyppimäinen testi valittujen ohjelmistokirjastojen toimivuudesta. Opiskelijat onnistuivat projektissa hyvin ja ohjelmisto saatiin toimimaan ajoissa. Opiskelijat oppivat projektin aikana tekoälysovelluksen tekemisen vaiheet. Monessa tekoälysovelluksessa opetusdata ja sen laajuus on keskeinen asia ja opiskelijat kokeilivatkin koulutetuilla malleilla tunnistaa monenlaisia esineitä.

Koulutettu malli tarkoittaa sitä, että mallilla on esimerkiksi iso määrä valokuvatiedostoja tiettyä esinettä esittävistä kuvista Näitä käyttäen tekoäly pystyy arvioimaan sisältääkö sille uutena annettu valokuva kyseisen esineen vai ei.

Yksi projektiryhmän opiskelijoista oli sveitsiläinen kaksoistutkinto-opiskelija, jolla oli projektin vetovastuu opiskelijoiden osalta. Työskentelykieleksi projektissa nousi siten englanti. IT-alalla englannin kielen merkitys on tärkeää ja sitä käytetään monissa suomalaisissa IT-yrityksissä työskentelykielenä. Englannin kielen käyttämisestä työskentelykielenä tässä projektissa oli hyötyä ryhmän suomenkielisille opiskelijoille, koska se syvensi opiskelijoiden englannin kielen osaamista.

Aito asiakasprojekti tuo työelämän lähemmäs opiskelijaa

Softalan toimintatapaan kuuluu yleensä se, että kun tuote on saatu valmiiksi, pidetään lopuksi pieni juhlatilaisuus kyseisen yrityksen tiloissa. Opiskelijat ovat mukana juhlatilaisuudessa ja se on mukava päätös projektille.

Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita Softalassa toteutettavien projektien parissa työskentelyyn, koska silloin he pääsevät jo opiskeluaikana verkostoitumaan yritysten kanssa. Aidon asiakasprojektin parissa työskentely motivoi opiskelijoita tekemään parhaansa ja monet ovat löytäneet asiakasprojekteissa työskentelyn kautta työharjoittelupaikan, opinnäytetyön aiheen ja toimeksiantajan tai opintojen päättymisen jälkeisen tulevan työpaikkansa.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia