Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Pilvipalvelujen osaajan opintopolku

Syksyllä 2019 alkaneessa Dihub-hankkeessa keskitytään pilvipalvelujen ja pilvipalveluja hyödyntävien tekoälysovellusten opetuksen kehittämiseen ja pilotoimiseen yhdessä konsortion eurooppalaisten korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Lili Aunimo

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.02.2021

Haaga-Heliassa kehitetään pilvipalvelujen opetusta Dihub (Digital Innovation Hub for Cloud Based Services) -hankkeessa yhteistyössä eurooppalaisten kouluttajien ja suurten kansainvälisten pilvipalvelujen tarjoajien kanssa.

Syksyllä 2019 alkaneessa Dihub-hankkeessa keskitytään pilvipalvelujen ja pilvipalveluja hyödyntävien tekoälysovellusten opetuksen kehittämiseen ja pilotoimiseen yhdessä konsortion eurooppalaisten korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Haaga-Heliassa on pilotointivaiheessa pilvipalvelujen asiantuntijan opintopolku, jossa opiskelija voi opiskella 35 – 55 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

Tärkeässä roolissa opetuksessa ovat globaalit pilvipalvelualustat kuten Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services ja IBM Cloud sekä niiden tarjoamat opetusmateriaalit ja opiskelijakohtaiset pilvilaboratoriot.

Haaga-Helia on sertifioitu AWS-kouluttaja

Vaikka Dihub-koulutuksissa käytetään usean eri pilvipalvelun tarjoajan materiaaleja ja laboratorioita, on käytännön harjoituksia varten kuitenkin valittu yksi ympäristö, johon perehdytään syvällisemmin. Haaga-Helian valinta Dihub-projektissa on Amazon Web Services ja sen AWS-akatemia (AWS-Academy). AWS-materiaalit ovat käytännönläheisiä ja ne on sidottu liike-elämään, joten opiskelija saa hyvän kuvan siitä, mikä häntä työelämässä odottaa.

Opiskelija voi suorittaa kurssin päätteeksi työelämässä tunnustetut ja arvostetut AWS-sertifikaatit, joiden avulla hän voi näyttää osaamisensa ja liittää sertifiointitunnuksensa mukaan esim. CV:hen tai suoraan LinkedIn- profiiliinsa.

Opetettavia pilviympäristöjä ei käytännössä ole mahdollista rakentaa paikallisesti korkeakouluihin, ja tämän vuoksi korkeakoulujen on sisällytettävä opetukseensa aitoja sertifioituja opetusmateriaaleja ja laboratorioympäristöjä. Nämä materiaalit ovat korkeakoulujen saatavilla ainoastaan mikäli korkeakoulu investoi opettajiensa sertifiointiin.

Dihub-hanke tarjoaa opettajille mahdollisuuden sertifioitua ja näin pysyä ajan tasalla työelämässä vaadittavien tietojen ja taitojen suhteen. Tämä investointi kannattaa jo siksikin, että pilvipalvelun tarjoajat sijoittavat kukin pilvi-infrastruktuuriinsa yli miljardi euroa vuodessa (Zwets, 2018). Opettajien sertifioinnin kautta sekä oppilaitos että opiskelijat pääsevät hyödyntämään näitä monipuolisia pilvi-infrastruktuureja.

Kokemuksia piloteista ja tulevaisuudennäkymät

Ensimmäisillä kursseilla, jossa on hyödynnetty AWS:n tarjoamia virtuaalilaboratorioita ja materiaaleja, on ollut mukana noin 70 opiskelijaa. Kurssit ovat erittäin suosittuja ja täyttyvät nopeasti. Opiskelijapalautteen mukaan kurssit tarjoavat hyvät valmiudet alalla työllistymiselle.

Opintojaksojen kehittämisessä mukana olleet pilvipalveluja hyödyntävät yritykset ovat tyytyväisiä kurssilla saavutettuun osaamiseen – oli kyse sitten henkilöstön koulutuksesta tai uusien osaajien rekrytoinnista.

Opetuksen kehittäminen ja kurssien pilotointi Dihub-projektissa jatkuu – seuraavaksi vuorossa ovat laajemmat pilvipalveluihin ja niiden arkkitehtuureihin liittyvät projektit yhteistyössä yritysten kanssa sekä tekoälyä hyödyntävät pilvipalvelut.

Lisää luettavaa

Artikkelin on kirjoittanut digitalouden yksikön lehtori Harri Ahola ja yliopettaja Lili Aunimo. Molemmat kehittävät ja toteuttavat eurooppalaista pilvipalveluiden koulutusta Dihub-hankkeessa yhdessä eurooppalaisten korkeakoulujen ja muiden kouluttajien sekä yritysten kanssa. Tämän lisäksi Harri Ahola toimii Haaga-Helian AWS-akatemia -yhteyshenkilönä ja Lili Aunimo on Dihub-projektin projektipäällikkö.