Siirry sisältöön
Digitaalisuus
Opettaja, näin hyödynnät taitavasti oppimisanalytiikkaa

Oppimisanalytiikka tarjoaa keinoja, välineitä ja metodeja opintojen etenemisen seurantaan ja mahdollisten vaikeuksien ennakointiin sekä opettajalle että opiskelijalle.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 19.08.2021

Opintojen etenemisen ongelmien reaaliaikainen tunnistaminen on uuden rahoitusmallin myötä aiempaakin tärkeämpää. Jos jo hyvissä ajoin ennen toteutuksen loppua on mahdollista havaita, että opiskelijan opintojen etenemisen tahdissa on mahdollisesti ongelmia, voi opettaja tai muu ohjaaja tunnistaa, kuka apua tarvitsisi.

Oppimisanalytiikka terminä on herättänyt kielteisiäkin tunteita: onko kyse taas jostain ylimääräisestä työstä kaiken vanhan lisäksi, sellaisesta, joka ei hyödytä sen enempää opettajaa kuin opiskelijaakaan. Opettajan roolissa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä ei tarvita uusia välineitä. Sen sijaan kannattaa ottaa haltuun jo käytössä olevan oppimisalustan mahdollisuudet entistäkin laajemmin. Seuraavana viisi ehdotusta, miten voisit aloittaa.

 1. Toteuta opintojaksosi niin, että oppimisalustalla on koko ajalle aktiviteettejä, jotka opiskelija siellä tekee, palauttaa tai kuittaa tehdyksi.
  Kädenjälkiä oppimisen etenemisestä syntyy vain, jos oppimisalustalle on koko toteutuksen ajalle opiskelijalle tekemistä. Ei siis toimi, että opintojakson alussa opiskelija lataa Moodlesta luku/tehtäväpaketin ja saa samalla viimeisen deadlinen, johon mennessä kurssi on tentittävä tai oppimistehtävä palautettava. Etenemistä voi seurata vain, jos kurssilla eteneminen on paloiteltu pienemmiksi välitavoitteiksi. Tämä yleensä auttaa myös tavoitteen saavuttamisessa eli oppimisessa ja kurssin suorittamisessa. Onnistuuhan sen kuuluisan elefantinkin syöminen parhaiten pala kerrallaan.
 2. Tee etenemisen kannalta pakolliset tehtävät näkyviksi jo opintojakson alussa
  Opiskelija tarvitsee kurssille yhden paikan, josta hänen on mahdollista nähdä kootusti jo kurssin alussa kaikki asiat, jotka hänen on kurssilta suoritettava. Haaga-Helian Moodle-toteutuksilla tämä mallinnetaan edistymisen seuranta -lohkon avulla. Jos käytät kurssillasi vain yhtä edistymisen seuranta -lohkoa, lisää siihen ainoastaan pakolliset aktiviteetit, ei kaikkea kurssin sisältöä.
  Erityisen tärkeää on, että kaikki pakolliset opiskelijan kurssilla etenemistä kuvaavat aktiviteetit ovat olemassa oppimisalustassa ainakin otsikkotasolla jo kurssin alussa. Jos näin ei ole, opintojakson aikana muuttuva tavoite antaa väärän kuvan paitsi opiskelijalle myös opintojakson aikana opiskelijoiden etenemistä seuraaville opinto- tai omaohjaajille sekä oppilaitoksen johdolle.
 3. Tutustu oppimisalustan mahdollisuuksiin, joilla helpotat palautteen antoa
  Opiskelijan oppimista edistää, kun hän saa oppimisteoistaan palautetta. Realismia taas on, ettei opettaja voi mitenkään isoiksi kasvaneissa ryhmissä antaa jokaisesta eikä edes joka toisesta tehtävästä opiskelijalle henkilökohtaista palautetta. Mallia kannattaakin ottaa kaikille avoimista MOOCeista, joissa pienten välitavoitteiden oppimistehtävät on toteutettu itsekorjaavilla aktiviteeteilla. Niitä on tarjolla Moodlessakin.
 4. Helpota arviointia arviointimatriisilla
  Arviointi on oleellinen osa oppimista. Ennakkoon määritellyt ja näkyväksi tehdyt arviointikriteerit auttavat opiskelijaa ymmärtämään, mitä hänen kuuluu osata laajemmissa tehtävissä tehdä. Samoja kriteerejä voi hyödyntää vertaisarvioinnissa ja lopullisessa arvioinnissa. Opintojakson merkittävimpiin tehtäviin nämä voi mallintaa arviointimatriisin avulla. Tämä helpottaa opettajan arvointityötä merkittävästi.
 5. Tutustu opiskelijan näkökulmaan
  Oppimisalusta näyttää ja tuntuu erilaiselta, kun välillä katselet asioita opiskelijana muutoinkin kuin vain vaihtamalla omalla Moodle-toteutuksellasi roolin opiskelijaksi. Kokeile vaikka maksuttomia, kansainvälisiä MOOCeja, joita on tarjolla runsaasti tai osallistu oman organisaation valmennuksiin. Moodle-taitojen kartuttamiseen Haaga-Heliassa on nyt tarjolla myös itseopiskelukurssi, joka rakennettiin osana opetusministeriön rahoittamaa APOA-hanketta.