Siirry sisältöön
Naiset ottavat ohjelmistoalan haltuun

Kirjoittajat:

Julkaistu : 29.08.2019

Ohjelmistoala on ollut reippaassa kasvussa viimeiset vuodet. Kuluvana vuonna ohjelmistoalan kasvu on ollut aiempaa ripeämpää. Tätä kehitystä tukee lähestulkoon kaikilla toimialoilla tapahtuva digitalisaatio, joka puolestaan vaikuttaa suoraan osaamistarpeisiin: ohjelmistoja, niiden toimintalogiikkaa ja itse koodia on ymmärrettävä alalla kuin alalla.

Haaga-Helia on mukana viiden ammattikorkeakoulun (HH, HAMK, Laurea, Metropolia, XAMK) AMKoodari-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa koodausosaamista erilaisille kohderyhmille. Koulutusten on määrä helpottaa työvoimapulaa ja auttaa uudelle uralle suuntautumisessa. Kukin ammattikorkeakoulu tarjoaa ohjelmistotuotantoon ja koodaukseen liittyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia omasta opintotarjonnastaan kaikille kiinnostuneille, pois lukien korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.

Tunnistimme AMKoodari-hankkeessa seitsemän teemaa, joiden alle kokonaistarjontamme asemoitui: koodaus, peliohjelmointi, moderni web- ja mobiilikehitys, älykkäät IoT-järjestelmät, tehokas toiminta verkossa, tiedon analysointi ja keinoäly ja pilviteknologiat. Haaga-Helian osuus rakentui omina verkko-opintopolkuinaan näistä neljään. Muotoilimme olemassa olevasta tarjonnastamme polkuja, jotka vastaavat erilaisiin digitaalisen kehittämisen tarpeisiin verkkokaupasta mobiiliohjelmointiin ja ohjelmoinnista data-analytiikkaan.

Ilmoittautuminen koulutuksiin käynnistyi keväällä ja puntaroimme, mahtavatko kiinnostuneet löytää tarjontamme. Pelkäsimme turhaan. Polut täyttyivät alle kolmessa päivässä ja kiinnostuneita oli moninkertaisesti tarjolla olleisiin paikkoihin nähden.

Kursseille ilmoittautuneita haastateltuamme voi tehdä jo alustavia, epätieteellisiä havaintoja. Ensinnäkin: verkon mahdollisuudet on tunnistettu myynnin, markkinoinnin ja viestinnän alueella, osaamista halutaan syventää ja yrittäjyys kiinnostaa. Toiseksi: ohjelmointiuraa harkitsevia löytyy hyvin monenlaisista ammattiryhmistä ja uusi ura on vahva vaihtoehto. Kolmanneksi: liiketoiminnan teknologioihin ja data-analytiikkaan halutaan perehtyä syvällisesti. Ja neljänneksi: lyhyemmille kokonaisuuksille on kova tarve.

Näyttää siltä, että osuimme hyvin oikeaan opintopolkujen suunnittelussa ja kohderyhmäajattelussa. Eniten kiinnostaa verkon digitaalisten palveluiden kehittäminen, ohjelmointi ja liiketoiminnan teknologiat tulevat hyvinä kakkosina. Opiskelunsa vahvistaneista 68 % on uransa keskivaiheilla (31-50-vuotiaita), yli 50-vuotiaita on joukossa vain 7 %. Ja mikä hienointa: koko opiskelijajoukosta 67 % on naisia!

Tietojenkäsittelyn koulutuksiin hakeutuneiden sukupuolijakauma on pitkään ollut epätasainen. Nuoria miehiä tietotekniikka on kiinnostanut enemmän, mutta ohjelmistoalan levittäytyessä kaikille toimialoille myös naisten kiinnostus on herännyt. Tietojenkäsittelyn tutkintokoulutukseen hakeutui kevään haussa kasvava määrä naisia – tänä syksynä alkaneessa monimuotokoulutuksessa naiset ovat jopa enemmistönä.

Tietotekniikan koulutus ei yksin voi vastata digitalisaation aiheuttamaan osaamisvajeeseen. Pikemminkin osaamistarjontaa on laajennettava muihin koulutuksiin niin, että tulevaisuuden osaajat löytävät paikkansa yrityksissä – ja yritykset saavat oikeanlaisia osaajia. Sopivasti kyvykkäiden hakijoiden houkutteleminen alalle on yksi tärkeimmistä tehtävistämme kouluttajina ja peräti kriittinen menestystekijä. Naisissa on valtava potentiaali.

AMKoodari on mukana Mimmit koodaa -tapahtumassa, jossa hanketta koordinoivan Metropolian edustaja esittelee koodauksen oppimisen mahdollisuuksia viidessä ammattikorkeakoulussa. Ilmoittautuminen Haaga-Helian AMKoodari-opintopolkujen seuraaville, tammikuussa 2020 alkaville toteutuksille aukeaa lokakuussa.