Siirry sisältöön
3AMK
3AMK tarttuu yhdessä yhteiskunnallisiin haasteisiin 

3AMKn yksi päämäärä on luoda vahvaa kansallista ja alueellista vaikuttavuutta. Yhdistämällä osaamiset sekä erikoistumisalueet, pureudumme ilmiöihin, jotka liikuttavat meitä kaikkia. Salla Huttunen ja Satu Koivisto haastavat kirjoituksessaan mukaan yhteistyöhön luomaan ratkaisuja.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.10.2021

Pääkaupunkiseudulla toimii 3AMK, eli kolmen ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, strateginen liittouma. Sen yksi päämäärä on luoda vahvaa kansallista ja alueellista vaikuttavuutta yhdistämällä kunkin ammattikorkeakoulun osaamiset sekä erikoistumisalueet.  

Yhteistyötä teemme kolmen tunnistetun kärkialueen kautta: 

  1. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä,
  2. Kestävä kaupunkikehitys ja
  3. Tulevaisuuden tekijä. 

Lisäksi uutena yhteistyöalueena on suunnitteilla 3AMKin Kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymä. 

Tunnistetut kärkialueet pureutuvat niihin ilmiöihin ja kehityskulkuihin, jotka liikuttavat meitä kaikkia sekä yksittäisinä kansalaisina, organisaatioina tai yhteiskuntana.  

Kestävän kehityksen haaste

Yksi meitä kaikkia koskettava ilmiö on ilmastonmuutos ja maapallon kantokyky. Molemmat ovat korkealla myös poliittisten päätöksentekijöiden agendalla. Meistä harva on välttynyt kokemasta viime kesän kuumuutta Suomessa tai huomaamasta keskustelua, joka liittyy autokannan sähköistämiseen.

Jo usean vuoden ajan maailman ylikulutuspäivä on siirtynyt vuosi vuodelta aikaisemmaksi. Vuonna 2021 se oli 29.7., joskin Suomessa jo 5.4. Me siis käytämme osamme maapallon resursseista osapuilleen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Kesällä julkistettu IPCC:n raportti on kylmäävä, paradoksaalista kyllä. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamiskeskittymälle on tilausta, eikä ole ihme, että Green Deal on korkealla Euroopan komission prioriteeteissa.

Digitalisuuden haaste    

Toinen merkittävä kehityskulku liittyy teknologiaan ja digitaalisuuteen. EU haluaa edistää myös digitaalisuuden kehittymistä Euroopassa ja näkee, että kuluvasta vuosikymmenestä tulee ”Digital Decade”.

Digitaalisuus ja teknologian kehittyminen tulee tukemaan myös ilmastotavoitteita, joihin EU-maat ovat sitoutuneet. Sama koskee montaa muuta kehityskulkua, joihin ihmiskunnan on sopeuduttava.

Teknologia kehittyy ja maailman valtiot ja kansalaiset ovat entistä vahvemmin kytköksissä toisiinsa. Yhdysvaltalaisen Global Trends 2040 -raportin mukaan vuonna 2018 maailmassa oli 10 miljardia Internetiin kytkettyä laitetta, vuonna 2025 ennuste on 64 miljardia. Näistä iso osa on IoT-laitteita, jotka tuottavat ja hyödyntävät dataa monipuolisesti, ja tulevat lisäksi arvioiden mukaan muuttamaan elämäämme enemmän kuin robotiikka ja tekoäly. Mukaan lasketaan erilaiset kulutuselektroniikan sovellukset puettavista laitteista kodinkoneisiin. 

Väestökehityksen haaste

Samaan aikaan kun ilmastonmuutos etenee, väestö ikääntyy ja syntyvyys alenee. Maailmanpankin graafi näyttää, miten lasten keskimääräinen lukumäärä naista kohden on sukeltanut kuluneiden reilun 50 vuoden aikana. Suomessa keskimääräinen lapsiluku naista kohden on 1,4 (2019).

Vastaavasti yli 65-vuotiaiden ihmisten määrä lisääntyy sekä globaalisti että kehittyvissä maissa. Tilastoa tarkastellessa näkee, että käyrä on nouseva lähestulkoon kaikissa maailman maissa. Tällä hetkellä koko maailman väestöstä noin yhdeksän prosenttia on yli 65-vuotiaita, Suomessa vastaava prosentti on 23.

Ikääntyvän väestönosan kasvaessa myös sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa uusia ratkaisuja hoidon ja hoivan kehittämiseen. 

Talouden ja yllättävien häiriötilojen haasteet   

Maailman taloudet ovat entistä voimakkaammin riippuvaisia toisistaan. Tätä kirjoittaessa seuraamme maailman pörssikurssien syöksyä valtavan kiinalaisen rakennusfirman vaikeuksien myötä.

Yritysten toimintaan ja menestykseen eivät vaikuta vain omat päätökset vaan iskut ja toisaalta menestys voi yllättää arvaamattomalla tavalla. On myös selvää, että työn muutos ja teknologia tuottavat yhä vaan uusia haasteita, jotka ovat meille ilman muuta mahdollisuuksia.  

Ja sitten: edelleen päivittäin uutisvirrassa viihtyvä COVID-19-pandemia, joka on Global Trends 2040 -raportin mukaan merkittävin globaalisti vaikuttava häiriötila ja epäjatkuvuuskohta sitten toisen maailmansodan. Sen vaikutukset heijastuvat terveyteen, talouteen, turvallisuuteen ja moneen arjen asiaan. Jo nyt on selvää, että vaikutukset jatkuvat monia vuosia tästä eteenpäin.  

Edellä mainitut ilmiöt ovat hyvin laaja-alaisia ja siten niihin liittyvät ratkaisut vaativat laajaa, eri osaamista yhdistävää yhteistyötä. 3AMK-toiminnassa keskeistä on verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa. Kutsummekin yhteistyöhön mukaan kaikki yritykset, julkiset sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka haluavat osallistua edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen.  Mikäli asia sinua kiinnostaa, tutustu paremmin 3AMK-toimintaan ja ole yhteydessä!