Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Sairastunut opiskelija tarvitsee tukea

Opiskelijan terveydentila vaikuttaa suuresti hänen opiskelukykyynsä, tarkastellaanpa sitten opiskelijan mielialaa ja käsityksiä omista voimavaroistaan tai mitattavia asioita, kuten arvosanoja, opintopistemääriä ja tutkinnon suoritusaikaa.

Kirjoittajat:

Anu Järvinen

lehtori, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 29.10.2020

Opiskelijan sairaus koskettaa myös opinto-ohjaajaa. Näin kävi hiljattain, kun eräs opiskelija kirjoitti minulle, että vakava, etenevä sairaus vie häneltä kohta kaiken fyysisen toimintakyvyn. Opinnoista puuttuu enää 15 opintopistettä. Mitä teemme?

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opinto-ohjaus on opiskelijalähtöistä ja henkilökohtaista. Hyvin järjestetyt ja helposti tavoitettavat ohjauspalvelut kertovat siitä, että kannamme vastuuta opiskelijoidemme hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä.

Opiskelijan terveydentila vaikuttaa suuresti hänen opiskelukykyynsä, tarkastellaanpa sitten opiskelijan mielialaa ja käsityksiä omista voimavaroistaan tai mitattavia asioita, kuten arvosanoja, opintopistemääriä ja tutkinnon suoritusaikaa.

Osa opiskelijoista on sairastanut jo pitkään, osalla sairaus ilmenee opintojen aikana. On ahdistusta ja masennusta, jotka vaikeuttavat arkea. Jollakin on syöpäsairaus, jonka hoitoa aloitellaan tai jatketaan. Joku on joutunut onnettomuuteen, ja siitä toipuminen kestää aikansa. Osa opiskelijoista kertoo sairauksistaan opinto-ohjaajalle, osa arvattavasti ei.
Mikäli opiskelijalla on erityisesti opintoihin liittyvää psyykkistä kuormitusta, voin ohjata hänet korkeakoulumme opintopsykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan luokse. Monilla opiskelijoilla on jo ennestään hoitosuhde jonnekin sekä käytettävissään työterveyshuolto tai ainakin oman kunnan terveydenhuolto.

Miten kohtaan opiskelijan sairautensa kanssa?

Opinto-ohjaajana autan opiskelijaa löytämään opiskeluun liittyviä ratkaisuja. Haluan hänen kokevan, että välitän hänestä ja hänen opinnoistaan. Autan häntä tietoni, osaamiseni ja kokemukseni varassa.

Ajankäyttö ahdistaa monasti sairauden kanssa kamppailevaa opiskelijaa. Miten opiskeluaikani riittää? Ohjaustilanteessa pohdimme opintojen ajoitusta. Tutkinnon tavoiteaikaisen suoritusajan jälkeen opiskelijalla on vielä vuosi opiskeluoikeutta. Tämän jälkeen voi anoa opinnoilleen lisäaikaa. Sairaus saattaa olla riittävä peruste lisäajan saamiseksi. Sairastuneen on syytä säilyttää lääkärintodistukset liittääkseen ne mahdolliseen lisäaika-anomukseen. Ammattikorkeakoululle on tärkeää, että mahdollisimman moni valmistuu tutkinnon tavoiteajassa tai jopa nopeammin, koska rahoituksemme perustuu suurelta osin valmistumisaikoihin.

Sairastuneena voi pystyä opiskelemaan jonkin verran. Silti joskus on välttämätöntä keskustella siitä, että omia tavoitteita on nyt höllennettävä. Myös opiskelusta voi joutua ottamaan sairaslomaa!

Joskus opiskelija lakkaa käymästä opinnoissa ja ottamasta yhteyttä. Hän ei juuri tässä elämäntilanteessaan saa tutkintoaan suoritettua. Tällaiselle opiskelijalle on viesti: Ei hätää. Sinulle tulee uusia mahdollisuuksia. Ehkä hakeudut opintoihin uudelleen, kun tilanne sallii.

Miten saan kurssin suoritettua loppuun? Voinko jättää jotain kesken? Opintojen edistämistä ja esimerkiksi aikataulujen väljentämistä voisi olla hyvä pohtia tiiminä, jossa on opinto-ohjaajan lisäksi mukana myös opettaja. Opiskelijan on hyvä olla mukana tässä keskustelussa, tai ainakin hänen lupansa asioiden käsittelyyn tulee olla. Myös arvosanatavoitteista olisi tärkeää jutella. Opettaja ei välttämättä tunne opiskelijaa, tämän taustaa ja nykyistä tilannetta, jotta hän todella näkisi omien toimiensa merkityksen opiskelijalle. Opinto-ohjaaja voisi olla voimakkaammin opettajien apuna tällaisissa tilanteissa.

Henkilöstön tiimityö ja haastavien tilanteiden jakaminen toisivat työkaluja kaikille. Toimet sairastuneen opiskelijan tueksi olisivat läpinäkyviä ja tavoitteet yhteisiä. Kollegoiden apu ja tuki ovat tarpeen myös henkilökunnalle.

Joskus minulla ei ole konkreettisia keinoja auttaa eteenpäin. Kun opiskelija tarvitsee minua vaikeassa tilanteessaan, saatan joutua kohtaamaan oman riittämättömyyteni, taitamattomuuteni ja pelkoni. En pysty väistämään opiskelijan tuskaa. Minua helpottaa, kun muistutan itseäni oman työni rajoista.

Mitäkö vastasin opiskelijalleni, joka kysyi apua? Lupasin tehdä kaikkeni auttaakseni häntä valmistumaan. Hänen kohdallaan ratkaisu löytyi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta.