Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Omaohjaaja on opiskelijan kanssa valmistumiseen asti

Tärkeintä on, että opiskelijalle välittyy tunne, että hän voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ohjaajaansa opiskeluun liittyvissä asioissa, kirjoittavat Immo Hahtola ja Kaisa Tsupari.

Kirjoittajat:

Kaisa Tsupari

lehtori, digitaaliset palvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.10.2020

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman monimuoto-opiskelijoilla on koko opintojensa ajan omaohjaaja. Käytännössä kyse on siitä, että osa meistä opettajista toimii myös opinto-ohjaajana eli opona oman opettamistyönsä lisäksi. Seuraamme opiskelijan polkua orientaatiopäivistä tutkintotodistukseen asti.

Monimuoto-opiskelijat ovat aikuisopiskelijoita, joilla monella on takanaan jo vuosia työelämässä sekä mahdollisesti muita tutkintoja tai opintoja. He ovat yleensä hyvin motivoituneita aloittaessaan opiskelut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö opiskelijat tarvitsisi ohjausta ja tukea opinnoissaan.

Yhdelle omaohjaajalle tulee aloitusryhmässä noin 25–30 uutta opiskelijaa ja kaikkiaan hänen vastuullaan saattaa olla jopa noin sata opiskelijaa. Omaohjaaja tapaa opintojen alussa jokaisen ohjattavansa henkilökohtaisesti. Käymme aluksi opiskelijan kanssa tunnin mittaisen keskustelun hänen tavoitteistaan, tutkinnon rakenteesta ja opintojen suuntautumisvaihtoehdoista. Vastaavia tapaamisia pidetään myös opintojen myöhemmissä vaiheissa.

Opintojensa aluksi opiskelija kirjoittaa esseen, jossa hän pohtii muun muassa sitä, mikä hänet on tuonut opiskelemaan ja millaisia odotuksia ja tulevaisuudensuunnitelmia hänellä on. Esseet ovat tärkeää taustatietoa aloituskeskusteluihin. Usein keskusteluissa tulee esiin myös henkilökohtaisia asioit,a ja ne saattavat auttaa opiskelijaa jäsentämään elämäntilannettaan laajemminkin.

Ohjausta tehdään opiskelijalähtöisesti

Tärkeintä on, että opiskelijalle välittyy tunne, että hän voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ohjaajaansa opiskeluun liittyvissä asioissa. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan opintojen etenemistä tai muita mahdollisia haasteita.

Kun suhde opiskelijaan on luotu alusta asti, on ohjaajankin helppoa ottaa yhteyttä opiskelijaan. Jos opiskelijan opinnot eivät syystä tai toisesta etene, ohjaaja voi kysellä kuulumisia. Yleensä vastaanotto on helpottunut: Kiva, että joku on kiinnostunut siitä, mitä minulle kuuluu.

Omaohjaajajärjestelmässä on myös se hyöty, että päätoimisen opinto-ohjaajan työtaakka vähenee, kun ohjausvastuuta on jaettu opettajille. Toisaalta omaohjaajan työ rikastuttaa opettajan työnkuvaa ja antaa hienon näköalapaikan opiskelijan arkeen. Omaohjaajana oppii myös ymmärtämään tutkintoa ja sen mahdollisuuksia laajemmin.

Omaohjaajien ja opojen kesken vallitsee kollegiaalinen tuki. Meillä tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa ohjaajuuden voi nähdä ketjuna, jossa konkarit perehdyttävät uusia ohjaajia tehtävään. Opiskeluun ja ohjaamiseen liittyvät prosessit täytyy hallita yksityiskohtaisesti ja oikein, joten konkari uuden ohjaajan rinnalla on välttämätön. Jokainen opo tai omaohjaaja tekee työtä omalla persoonallaan, mutta uuden omaohjaajan perehdytyksellä ja opotiimin yhteistyöllä varmistetaan jokaisen opiskelijan laadukas opiskelijakokemus.