Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Digisaavutettavuus osana oppimisen muotoilua

Oppimisen muotoilussa olemme pyrkineet tunnistamaan kohderyhmiä (työntekijä, yrittäjä, kehittäjä), jotta tuntisimme heidän toiveitaan ja tarpeitaan sekä pystyisimme muotoilemaan motivoivan ja mielekkään oppimiskokemuksen, kirjoittavat Päivi Aarreniemi-Jokipelto ja Leena Grönroos.

Kirjoittajat:

Päivi Aarreniemi-Jokipelto

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.10.2020

Luomme Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallia verkko-oppimisympäristöön. Tavoitteena on kehittää MOOC (Massive open online course) -koulutusmalli, joka ei vaadi ohjaajan läsnäoloa. Mallissa opiskelijat voivat opiskella opintojaan itselleen sopivana ajankohtana ja valita opiskeltavaksi tarvitsemiaan kokonaisuuksia henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti.

Saavutettavuus on osa vastuullisuutta

Saavutettavuus on tärkeä tekijä kehitettävässä ympäristössä, joten pyrimme helpommin käytettäviin ja kohderyhmät huomioiviin digitaalisiin oppimispalveluihin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erilaisten opiskelijoiden on helppoa opiskella verkkoympäristössä.

Käyttämämme Sensei-oppimisympäristö on itsessään saavutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2016/2102 mukaisesti. Vaatimuksemme oli myös, että oppimisympäristön tulee olla responsiivinen, eli sen tulee tunnistaa opiskelijan käyttämä laite ja automaattisesti mukauttaa sisältö, ulkoasu ja toiminnallisuudet opiskelijan käyttämän laitteen mukaan. Lisäksi pidimme tärkeänä huolehtia siitä, että verkkoympäristöön muotoiltavat oppimisratkaisut ovat saavutettavia.

Yhtenäinen näkemys varmistaa saavutettavuuden

Koulutusmallin rakentaminen tapahtuu useamman oppilaitoksen yhteistyönä ja sisällöntuottajia on monia. Sen vuoksi pyrimme sisäisin ohjeistuksin ja koulutuksin varmistamaan, että kaikilla sisällöntuottajilla on osaamista ja yhtenäinen näkemys saavutettavista oppimateriaaleista ja aktiviteeteista.

Oppimisen muotoilussa olemme pyrkineet tunnistamaan kohderyhmiä (työntekijä, yrittäjä, kehittäjä), jotta tuntisimme heidän toiveitaan ja tarpeitaan sekä pystyisimme muotoilemaan motivoivan ja mielekkään oppimiskokemuksen. Olemme varmistaneet saavutettavuuden toteutumiseen sisällöissä yhtenäisillä ohjeilla siitä, mitä formaattia oppimateriaaleissa käytetään.

Oppimismahdollisuus kehittäjille

Meillä on hyvin erilaista olemassa olevaa aineistoa hyödynnettäväksi. Aineiston muokkaaminen saavutettavaksi ja itsenäiseen MOOC-opiskeluun sopivaksi on projektintekijöille hyvä haaste ja mahdollisuus päivittää oma tietotaito ajan tasalle! Teknisesti tämä muotoilu tarkoittaa esimerkiksi sisällön muokkaamista sopivan mittaisiksi ja levyisiksi teksteiksi. Opettelemme kirjoittamaan kuvista niiden sisältöä kuvaavat yksiselitteiset tekstit ja tekstittämään videot. Internet tarjoaa sisällöntuottajalle tarkistuslistaa ja ohjeita.

Teknisen saavutettavuuden ohella sisältö tulee tarkistaa: sisällön tulee olla selkeää, helposti ymmärrettävää, omaksuttavaa ja käytettävää. Käymme olemassa olevan aineiston läpi ja työstämme niitä tarpeen mukaan uudelleen. Myös kuratoimme eli muokkaamme aineistoja oppimistavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimusraportin pääkohtien esittelyä tekstitettynä videona. Tämä auttaa opiskelijaa hahmottamaan sekä olennaisen että kurssin punaisen langan oppimistavoitteiden, sisällön ja tehtävien välillä.

Tervetuloa testaamaan Vastuullisen matkailun verkko-oppimisympäristöä

Sisältöjen valmistuessa käynnistämme Vastuullisen matkailun verkko-oppimisympäristön testauksen. Saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden tutkiminen opintokokonaisuuden oppimiskokemuksessa ovat tärkeässä roolissa. Koska kyseessä on MOOC, saavutettavuuden varmistaminen korostuu vielä tavallista enemmän. Testaajiksi toivomme tulevan MOOCin kohderyhmää eli matkailualan opiskelijoita, työntekijöitä, yrittäjiä ja kehittäjiä. Voit ilmoittautua testaajaksi täällä. Tule mukaan!

Kirjoittajat
Päivi Aarreniemi-Jokipelto, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Leena Grönroos, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Blogi on kirjoitettu osana Vastuullisen matkailun portaat -hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa matkailualan toimijoille verkossa opiskeltava täydennyskoulutusmalli. Hankkeen toteuttavat yhteistyönä Jyväskylän amk, Haaga-Helia amk, Kaakkois-Suomen amk, Oulun yliopisto sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto.

Lähteet
Aluehallintovirasto, 2020. Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102.
Otavamedia. 2020. Älä keksi pyörää uudelleen – kuratoimalla vanhasta uutta. Luettu 1.10.2020.
Sometek. 2012. Luettu 1.10.2020.