Siirry sisältöön
Työelämätaidot
Tekoälyn hallinta – tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja

Opiskelijat ovat etulinjassa vastaamassa jo käynnissä olevaan teknologiseen muutokseen. Korkeakoulujen uraohjaajien on hyvä ohjata ja kannustaa opiskelijoita hyödyntämään tekoälyä työnhaussa ja työssä.

Kirjoittajat:

Timo Lampikoski

suhdepäällikkö, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.11.2023

AI will help you keep your job and be better in your job.
– Tune Hein, tietokirjailija ja kouluttaja (Eduhouse 2023)

Teknologian eksponentiaalinen kasvu, erityisesti tekoälyn (AI) osalta, on muovannut maailmaa merkittävästi. Tekoäly vaikuttaa kaikilla elämänalueilla, ja sen merkitys on erityisen suuri työelämässä (Dufva, Solovjew-Wartiovaara, Vataja 2023). Se muuttaa kommunikointia, oppimista ja ongelmanratkaisua, ja tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Tekoäly mullistaa liiketoiminnan, teollisuuden ja hallinnon toimintatavat ja se avaa uusia mahdollisuuksia tiedonkäsittelyssä ja päätöksenteossa. Esimerkiksi AI:n avulla voidaan käsitellä suuria tietomääriä nopeasti, mahdollistaa ennakoiva analytiikka ja luoda älykkäämpiä automatisoituja järjestelmiä. Tämä teknologinen murros on tehnyt tekoälyn ymmärtämisestä ja soveltamisesta arvokkaamman työelämätaidon kuin koskaan ennen.

Käytän itse tekoälyä uraohjauksessa monipuolisesti, esimerkiksi opiskelijoiden vahvuuksien analysoinnissa, uravaihtoehtojen kartoituksessa ja erilaisten vaihtoehtoisten polkujen ideoinnissa.

Tekoälyn merkitys tulevaisuuden työelämässä

Tekoälyn merkitys on kasvussa kaikilla toimialoilla, ja sen rooli tulevaisuuden työelämässä on merkittävä. Seuraavassa nostan pohdintaan viisi keskeistä tapaa, joilla tekoäly vaikuttaa työelämään.

Automaation ja datan analysoinnin lisääntyminen

Automaatio ja suurten tietomäärien analysointi ovat keskeisiä työelämän trendejä. AI:n hallinta mahdollistaa tehokkaamman ja tarkemman datan analysoinnin, mikä puolestaan parantaa päätöksentekoa ja tuottavuutta. Tekoälyn avulla yritykset voivat hyödyntää dataa ennakoivasti, mikä lisää liiketoiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä (Marcus 2019).

Keskustelevan tekoälyn kasvava rooli

Keskusteleva tekoäly lisää työn tehokkuutta ja mahdollistaa reaaliaikaisen tuen sekä työntekijöille että asiakkaille. Tämä edistää parempaa kommunikaatiota ja asiakaspalvelua. Keskustelevan tekoälyn avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä, mikä vapauttaa ihmisresursseja merkityksellisempiin tehtäviin.

Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen

Tekoälyn nopea kehitys vaatii työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja sopeutumista uusiin työkaluihin ja teknologioihin, jotka muokkaavat työn luonnetta. Tekoälyn ja muiden teknologioiden opiskelu on investointi tulevaisuuteen, ja se auttaa ylläpitämään omaa työmarkkina-arvoa työmarkkinoilla.

Piilotetun potentiaalin löytäminen

AI avaa mahdollisuuksia, joita ihmisten luontaiset ennakkoluulot saattavat peittää. Vastuullinen tekoälyn käyttö voi auttaa ihmisiä ylittämään näitä ennakkoluuloja ja luomaan oikeudenmukaisempia rekrytointiprosesseja sekä lisäämään tasa-arvoisia työllistymispolkuja (Whiting 2021).

Työntekijäkokemuksen muutos

Tekoälyn potentiaali muovata työntekijäkokemusta on valtava. Se voi antaa työntekijöille enemmän aikaa mielekkäisiin ja palkitseviin tehtäviin ja vähentää rutiinitehtävien kuormittavuutta. AI:n avulla työntekijät voivat keskittyä luovempaan työhön ja strategisempaan ajatteluun, joka lisää työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta (Goldstein 2023).

Valmius tekoälyn hyödyntämiseen tulevaisuudessa

Tekoäly ei ole pelkästään teknologinen työkalu, vaan muutosvoima, joka muokkaa työn luonnetta, organisaatioiden rakennetta ja jopa yhteiskuntamme perusrakenteita. Meidän on oltava valmiita hyödyntämään tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja taklaamaan haasteet, jotta voimme menestyä tulevaisuuden dynaamisessa työympäristössä.

Seuraavassa on kolme askelta, joilla jokainen voi varmistaa valmiutensa hyödyntää tekoälyn potentiaalia vastuullisesti ja tehokkaasti tulevaisuuden työelämässä.

  1. Tekoälytaitojen hankkiminen: olemassa olevien resurssien ja koulutusten hyödyntäminen tekoälytaitojen kehittämiseen.
  2. Jatkuva oppiminen: ajan tasalla pysyminen tekoälyn kehityksestä ja sovelluksista, ja valmius päivittämään taitoja jatkuvasti.
  3. Eettiset pohdinnat: eettisten kysymysten ja vastuullisuuden huomiominen tekoälyn käytössä, kuten esimerkiksi, että keskustelevalle tekoälylle ei kannata syöttää henkilökohtaisia tietoja.

Lähteet

Dufva, M., Solovjew-Wartiovaara, A, Vataja, K. 2023. Työn tulevaisuudet megatrendien valossa. Sitra.

Hein, T. 2023. Nordic Learning Summit – Harness the Power of AI. Eduhouse.

Marcus, J. S. 2019. Digitalization, AI, and the future of work. Sitra.

Whiting, K. 2021. This is how AI can unlock hidden talent in the workplace. World Economic Forum.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia