Siirry sisältöön
Työelämätaidot
Opinnäytetyö kehittää tärkeitä työelämätaitoja

Monet työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet jalostuvat opintojen aikana esimerkiksi konkreettisten toimeksiantoina työstettävien projektien avulla. Toisinaan opinnäytetyön yhteydessä paljastuu vielä kehittämistä kaipaavia työelämätaitoja.

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katriina Kolu

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2023

Ammattikorkeakoulu mielletään käytännönläheiseksi oppimisympäristöksi, jossa erilaisia työelämätaitoja kehitetään jo opintojen aikana. Opinnot huipentuvat opinnäytetyöhön, joka toisinaan paljastaa vielä kehittämistä kaipaavia työelämätaitoja.

Itsensä johtamisen taidot korostuvat

Oman työn organisoiminen on yksi keskeisimmistä taidoista, joita opinnäytetyön tekeminen vaatii. Käytännössä se tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja kykyä pitäytyä suunnitelmassa tai tarvittaessa hallitusti muokata sitä. Itsensä johtamiseen kytkeytyy monia osa-alueita: tavoitteellista työskentelyä, aikataulutusta, oikeisiin asioihin keskittymistä oikeaan aikaan, organisointitaitoa sekä itseohjautuvuutta.

Ohjaajina olemme huomanneet, että suurimmat haasteet syntyvät, mikäli esimerkiksi ajanhallinta ontuu, tavoitteet ovat epärealistisia tai motivaatio hiipuu. Opinnäytetyön laatiminen on toki vaativa prosessi, mutta meidän pitäisi ohjaajina muistaa ponnekkaasti opastaa pois täydellisyyden tavoittelusta.

Riittävän hyvä on yleensä tarpeeksi niin opinnäytetyössä kuin työelämässäkin. Työnantajat nimittäin arvostavat sellaisia osaajia, jotka ymmärtävät realistiset tavoitteet, kykenevät priorisoimaan ja ottamaan vastaan palautetta rakentavasti.

Vuorovaikutustaitoja työelämään

Opintojen aikana useimmat projektit laaditaan ryhmätöinä, mutta opinnäyte tehdään yleensä yksin. Se saattaa olla opiskelijalle ensimmäinen laaja yksilötyö, jolloin pahimmassa tapauksessa jo kynnys työn aloittamiseen on liian korkea. Syntyy ahdistusta ja jopa pelkoa – tosin täysin turhaan.

Yksilötyö ei tarkoita, että opiskelija on yksin. Merkityksellistä on pyytää palautetta ja opetella vastaanottamaan sitä neutraalisti silloinkin, kun omasta mielestään on jo tehnyt timanttista työtä. Parasta, mitä ohjaajana voi tehdä, on rakentaa luottamuksellinen ilmapiiri, jotta opiskelija uskaltaa pyytää tukea, kun hän sitä tarvitsee.

Meistä on tärkeää kannustaa opiskelijoita jakamaan kokemuksiaan ja sparrailemaan toisiaan. Rakentava palaute ei ainoastaan paranna työn laatua vaan auttaa kehittämään kykyä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta. Tällaiset vuorovaikutustaidot ovat olennaisia menestyksekkäässä työelämässä.

Joustavuus ja muutoskyvykkyys keskiössä

Nykyään muutokset tapahtuvat sukkelampaa tahtia kuin koskaan aikaisemmin. Työssä vaaditaan muutoskyvykkyyttä ja jatkuvaa epävarmuuden sietämistä. Yksi tärkeimmistä opeista varsinaisen raportoinnin keskellä onkin oppia hyväksymään keskeneräisyyttä ja suunnitelmien muuttumista.

Kokemuksemme mukaan liian usein muutos saattaa lamaannuttaa opiskelijan, jolloin opinnäytetyön edistäminen pysähtyy kokonaan. Joskus tauko on hetkellinen, mutta toisinaan jopa lopullinen – eikä työ valmistu koskaan. Tällaiset tilanteet ovat erityisen harmillisia ja eniten tietysti yksilön itsensä kannalta: miltei valmis tutkinto jää kesken.

Niin opinnäytetyössä kuin elämässä yleensäkin, ennakkoon ei voi olla täysin varma, miten asiat etenevät. Siksi ohjaamme opiskelijoitamme ratkaisemaan ongelmia luovasti ja joustavasti sekä käsittelemään muutoksia oppimismahdollisuuksina. Vastoinkäymisetkin valmistavat opiskelijaa työelämään, joka tänä päivänä edellyttää resilienssiä ja nopeaa sopeutumista muuttuviin tilanteisiin.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia