Siirry sisältöön
Soiva opettajuus
Oppimiseen vaikuttavat tarkkaavuuden vaikeudet

Soiva opettajuus -sarjassa julkaistaan musiikkipedagogiopiskelijoiden kirjoittamia blogitekstejä. Opiskelijat ovat suorittaneet Haaga-Heliassa keväällä 2021 osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogisista opinnoista.

Julkaistu : 24.06.2021

Keskittymisongelmat voivat johtua monista eri syistä, mutta usein kyse on ADHD:sta tai ADD:sta eli keskittymisen, tarkkaavuuden ja aktiivisuuden vaikeuksista. Näistä molemmat heijastavat hieman erilaista hermoston toimintatapaa sekä valikoivaa huomion kohdentamista.

ADHD ja ADD vaikeuttavat elämää, mutta erityisvahvuuksia kannattaa tukea

Alan asiantuntija Tracey Marks puhuu muun muassa siitä, kuinka ADHD tai ADD vaikeuttaa ihmisen toiminnanohjaukseen liittyviä toimintoja, kuten suunnittelua, organisointia ja priorisointia. (Marks 2020)

ADHD:n keskeisimpiä ilmentymiä ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. ADD:n ilmentymiä ovat niin sanottu omaan maailmaan vaipuminen sekä asioiden unohtelu.

Sekä ADHD- että ADD-oireisilla henkilöillä on myös monia erityisvahvuuksia, joita kannattaa tunnistaa ja tukea. (Biocodexin adhdtutuksi.fi-sivusto)

Vaikeuksien taustalla voi olla muutakin kuin ADHD tai ADD

ADHD-diagnoosi edellyttää, että sille tyypillisiä oireita on useita ja ne aiheuttavat henkilöllehaittaa monilla eri elämän osa-alueilla vaikeuttaen normaalissa arjessa selviytymistä. Tutkimuksissa tulee erottaa muut seikat, jotka voivat aiheuttaa ADHD:ta muistuttavia oireita.

Tarkkaavuuden vaikeuksien taustalla voivat olla myös erilaiset oppimishäiriöt, sairaudet, masennustilat, koulukiusatuksi tuleminen tai perheen sisäiset ongelmat. Jokaista tapausta tulee tarkastella yksilönä.

Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, sisaruksensa ja opettajansa voivat hyötyä suuresti hankalien tilanteiden hallintaan tähtäävistä toimintamalleista.

Aikuiset, joilla on ADHD, voivat hyötyä jo siitä, että oireiden syy ymmärretään oikein ja ne voidaan huomioida työtehtävien järjestelyssä ja suunnittelussa. (Huttunen & Socada 2019)

Lähteet

Biocodex. Adhdtutuksi.fi. Luettavissa: adhdtutuksi.fi/mika-on-adhd/

Huttunen, Matti & Socada, Lumikukka 2019. Lääkärikirja Duodecim 17.12.2019. Terveyskirjasto.fi. Luettavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00353

Marks, Tracey 2020. What is an executive function – How it relates to ADHD. Youtube 6.5.2020. Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=GIOAwvmHYuY

Haaga-Helian opettajankoulutus tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista.

Tekstien toimitus: Petja Sairanen, Ilkka Uronen ja Haaga-Helian viestintä