Siirry sisältöön
Soiva ja luova opettajuus
Kompit kuntoon – johdatus komppeihin pedagogisessa oivallustyöpajassa

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisessa oivallustyöpajassa 2020 oli tavoitteena, että taidepedagogiopiskelijat pohtivat rooliaan opettajana, vahvistavat opettajaidentiteettiään, kehittyvät opettajina, verkostoituvat ja jakavat pedagogista asiantuntijuutta. Opiskelijat ovat työstäneet vertaisryhmissä opetusmateriaalipaketteja ja blogeja.

Julkaistu : 16.06.2020

Olemme opiskelleet yleispedagogisia opintoja Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Valitsimme kevään 2020 pedagogisen oivallustyöpajan kehittämisen kohteeksi opetusmateriaalin. Materiaalipaketin kasaus lähti ideasta järjestää helppo ja käytännöllinen tapa opetella yhteissoiton peruselementtejä yksin.

Työryhmässämme oli rumpaleita ja basisteja. Vaikka yksityistunneilla päästäänkin soittamaan, yhteisharjoittelua ei pääse kuin bänditilanteessa harjoittelemaan. Lahjakkaat soittajamme kuitenkin pystyisivät nauhoittamaan etukäteen äänitteelle erilaisia komppeja. Näin materiaalipakettia käyttävät soittajat saisivat yhteissoittokokemuksen, jolloin soittoa voi harjoitella myös yksin.

Perustana huippuopetus ja positiivinen pedagogiikka

Olennaisimpien ja tärkeimpien komppien rajaaminen on vaikeaa ja mielivaltaistakin. Keskustelujen jälkeen päädyimme lopulta yhteismielin Komppi Kuntoon -pakettiin. Joitakin komppeja käydään läpi, kuten esimerkiksi kahdeksan tahtia. Joillekin kompeille, kuten jazz-musiikille, on oma kappaleensa. Olennaisimpia rumpalin ja basistin yhteissoittoehdotuksia käydään pääpiirteittäin läpi selkeästi ja helposti.

Tietoperustana toimii instrumenttiopettajien huipputasoinen opetus ja instrumentinhallinta sekä positiiviseen pedagogiikkaan perustuva opetuskäsitys. Itsetunnon kehitystä erityisesti aktivoivaa on itseohjautuvuuden kehitys ja kannustava rohkaisu. Tämä näkyy läpi Komppi Kuntoon -materiaalipaketin ja on toivottavaa myös pakettia käyttävien opettajien opetuksessa.

Soittamisen on ensisijaisesti oltava innostava kokemus, ja uuden löytäminen ja tutkiminen turvallisessa kontekstissa inspiroi kokeilemaan uutta. Kun Komppi Kuntoon -paketti on soitettu ja kasassa, soveltamisen ja improvisoinnin lähtökohta on jo mielettömän vahvalla pohjalla.

Rumpu- ja bassokomppeja ihan kaikille

Komppi Kuntoon on kaikenikäisille rummun- ja bassonsoiton alkeisharrastajille suunnattu kokoelma kappaleita sekä niihin soveltuvia komppeja. Tarkoituksena on oppia videolta ja nuoteista klassikoihin (alan termein standardeihin eli ”stankkuihin”) soveltuvia patterneja, riffejä ja rumpukomppeja. Yksinkertaisesti sanottuna Komppi Kuntoon tiivistää yhteen helposti opittavaan pakettiin kaikki tärkeimmät ja yleisimmät rytmimusiikin kompit.

Komppi Kuntoon -työryhmä on äänittänyt kaikki nuoteissa näkyvät kompit videolle ja/tai äänitteelle. Opetteluun tarvitaan vain nuotit, video ja soitin. Rumpali voi harjoitella äänitteen tai videon kanssa yksin niin, että basso on soitettu nauhalle – tai toisinpäin. Materiaalipaketti on kätevä tapa käydä läpi yhdessä harrastustoiminnassa tarpeellisia ilmaisumuotoja sekä mahdollisesti harjaannuttaa itseaktiivisuutta – uusia komppeja voi opetella myös itse.

Tavoitteena on saada alkeisharrastajalle selkeä käsitys peruslinjoista ja kompeista sekä tarjota työvälineitä suuremmallekin itseilmaisulle. Kiinnostavia komppeja voi harjoitella vaikka ilman opettajaa.  Vain oma innostus sekä kiinnostus on uuden omaksumisen esteenä.

Tämä blogikirjoitus kuuluu taidepedagogiopiskelijoiden kirjoittamien Soiva ja luova opettajuus -tekstien sarjaan. Opiskelijat suorittavat Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa osan tutkintoonsa kuuluvista opettajan pedagogista opinnoista.

Soiva ja luova opettajuus