Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.05.2019

Haaga-Helia on vahva yrittäjyyden, myynnin ja palvelun osaaja. Jälkimmäiseen kulminoituu yksi Haaga-Helian fokusalueista: elämykselliset palveluinnovaatiot. Palvelujen kehittäminen muun muassa hotelli-, ravintola-, matkailu-, liikunta- ja hyvinvointielämysten toimialoilla on tukenut kotimaista ja kansainvälistä palvelujen kehittämistä jo kauan.

Matkailuelämyksissä on huomionarvoista, että usein samat elämykset voivat palvella sekä matkailijoita että muitakin alueen käyttäjiä. Erilaiset elämykset tukevat monin tavoin ihmisen hyvinvointia ja palautumista. Palauttavia hyvinvointielämyksiä voidaankin tuottaa monille kohderyhmille; myös työpäivän voi katkaista hyvinvointielämysten parissa ja palata virkistyneenä takaisin työpöydän ääreen.

Työssä elämisen tutkimuksessa vuodelta 2019 todetaan, ettei työpaikoilla ole juurikaan käytäntöjä palautumisen tukemiseksi, vaikka palautuminen jo työpäivän aikana voi auttaa pääsemään huippusuorituksiin. Parhaat ideat syntyvät usein ”työajan” ulkopuolella mutta eivät välttämättä spontaanisti. Esimerkiksi monet ajattelevat työasioita tietoisesti silloin, kun ovat vaikka reippailemassa tai kuntosalilla.

Sitran mukaan työhyvinvoinnin edistäminen ansaitsee nykyistä suuremman arvon, sillä työhyvinvointi on osa kestävää taloutta: Yksilön kokemus työstä ja työelämästä vaikuttaa paitsi hänen omaan psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa, myös läheisten ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa työelämässä pidempään.

Elämysten kokeminen ja niiden palauttava vaikutus ovat subjektiivisia, mutta elämyksille voidaan tuottaa puitteita mahdollistamaan hyvän olon hetkiä. Toiselle riittää lempeä liikunta, toinen janoaa endorfiinien nostattamia elämyksiä, joku saa nautintoa kulttuurista samaan aikaan kun toinen nollaa aivonsa uppoutumalla fantasiamaailmaan, kehittämällä jotain taitoa tai hoitamalla psyykettään.

Kaksi elinkeinoelämälle tärkeää asiaa, matkailutoimiala ja työhyvinvoinnin kehittäminen, kietoutuvat siis mallikkaasti yhteen. Haaga-Helia on eturintamalla palvelemassa molempia: se kouluttaa matkailualan asiantuntijoita sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta innovoi tulevaisuuden palveluita.

Elämyksien kautta voimme tarjota myös omalle työyhteisöllemme kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka kautta jaksaminen ja tuottavuus lisääntyvät.