Siirry sisältöön
Hyvinvointi + matkailu = hyvinvointia koko kansantaloudelle

Kirjoittajat:

Kiti Häkkinen

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.05.2019

Suomen matkailu kasvaa noin neljän prosentin vuosivauhtia ja on yksi merkittävimmistä Suomen talouteen hyvinvointia karruttavista toimialadynamoista. Viimeisimmän matkailutilinpidon mukaan matkailuviennin arvo on 4,6 miljardia eli saman verran kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä. Matkailun kokonaiskysyntä on 15 miljardia: matkailutoimialat muodostavat 2,6 % Suomen BKT:sta, mikä on saman verran kuin maa-, metsä- ja kalatalous yhteensä.

Keskeinen maabrändin ja vetovoiman mittari on tunnettuus: miten näymme ja kuulumme maailmalla sekä matkailukohteena että kiinnostusta ja luottamusta herättävänä kauppa- tai yhteistyökumppanina. Viime vuosien aikana Suomi on napsinut kärkisijoja erilaisissa kansainvälisissä arvioinneissa ekosysteemien suojelusta onnellisuuteen. Maailmalla kaivataan juuri sitä, mitä Suomella on luontaisesti tarjolla: rauhaa, hiljaisuutta, puhtautta ja aitoutta.

Yksi Suomen matkailuelämystarjottimen ainutlaatuisimmista anneista on edellä mainittuihin vetovoimatekijöihin pohjautuvat hyvinvointielämykset. Puhdas, monipuolinen ja saavutettava luonto, renessanssia elävä saunakulttuuri, autenttinen paikalliskulttuuri sekä metsästäjä-keräilijäkansan vahva luontosuhde ovat ne meille itsellemme usein itsestäänselvät elämykset, joista kansainväliset vieraamme toistuvasti haltioituvat ja ovat valmiita maksamaan korkeitakin summia.

Hyvinvointimatkailun kivijalka: korkealaatuiset tuotteet, tutkimus ja työkalut

OECD:n matkailun trendiraportissa lyhyemmän aikavälin muutoksia tulevat olemaan esteettömyyden ja vastuullisuuden lisäksi mm. luonnon ja hyvinvoinnin pohjalle rakentuvien palvelukokonaisuuksien lisääntyminen. Visit Finlandin kehitysasiantuntija Liisa Renforsin mukaan trendi näkyy, ja teeman mukaisten palveluiden kysyntä voimistuu koko ajan. ”Onnellisuus ja henkinen hyvinvointi nousevat koko ajan keskeisempään rooliin myös matkailukohteista ja -elämyksistä päätettäessä. Suomella on tässä kohtaa erinomainen asema – meillä lähes kaikki tarjonta linkittyy tavalla tai toisella hyvinvointiin ja vastaa näin ollen kysyntään”, Renfors toteaa.

Uusia tuotteita ja palveluita, kuten myös teemaan liittyvää tutkimusta tarvitaan Liisa Renforsin mukaan kuitenkin jatkuvasti lisää. Yksi tähän tarpeeseen vastaava konkreettinen toimenpide, vuonna 2018 päättyneen FinRelax -kasvuohjelman lisäksi, on 1.6. 2019 käynnistyvä European Destination of Excellence -kilpailu (Wellbeing EDEN in Finland 2019), jossa etsitään hyvinvointia ja matkailua autenttisesti ja innovatiivisesti tarjoavia hyvinvointimatkailuverkostoja. Lisäksi Visit Finland tukee eri teemojen tuotekehitystä koulutuksilla ja valmennuksilla sekä jatkuvalla tutkimus- ja koulutusmateriaalien julkaisutyöllä.

Yhteinen visio: Suomi on vuonna 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkakohde

Business Finlandin matkailua edistävän yksikön Visit Finlandin tehtävänä on vastata Suomen maabrändistä ja tunnettuuden kasvattamisesta. Visit Finland toimii alustana, joka tarjoaa elinkeinolle ja kumppaneille tuotekehityksen, myynninedistämisen ja markkinoinnin työkaluja ja kanavia kansainvälistymiseen.

Suomen eri matkailualan koulutushubeissa on käynnissä kiivas suunnitteluvaihe tulevien lukukausien koulutuskattauksiin. Matkailukoulutusten tarjoomat tulisi nivoa tiiviissä yhteistyössä suunnitellen sekä työ- ja elinkeinoministeriön viimeistelyvaiheessa olevaan matkailun tiekarttaan että Visit Finlandin ja matkailuelinkeinon yhdessä määrittelemään strategiaan elämysteemoineen ja kohdemarkkinoineen. Näin sekä koulutuskentällä tehtävä mittava ja merkittävä opetus- ja tutkimustyö että matkailutoimialan omat toimenpiteet tähtäisivät systemaattisesti ja suunnitelmallisesti samoihin päämääriin, samoilla painotuksilla ja teemoilla, yhteistä karttaa ja kompassia hyödyntäen.