Siirry sisältöön
Pedagogi 2/2020
Näyttötutkintomestarikoulutusta 20 vuotta

Haaga-Heliasta valmistui 20 vuoden aikana kaikkiaan yli 4 000 näyttötutkintomestaria.

Kirjoittajat:

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Petja Sairanen

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2020

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on järjestänyt Näyttötutkintomestari-koulutusta (NTM) vuodesta 1998 lähtien. NTM-koulutus on ollut ammatillisten opettajakorkeakoulujen keskeinen koulutustuote ammatillisen aikuiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä työelämän yhteistyökumppaneille. Opetushallituksen laatima NTM-koulutusohjelma on mahdollistanut osallistujille asiantuntijuuden hankkimisen osaamisen arviointiin ja tutkinnon suorittamisen laadukkaaseen järjestämiseen.

Näyttötutkintojärjestelmä siirtyi historiaan nykyisen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön voimaantulon myötä 1.1.2017. Haaga-Heliasta valmistui 20 vuoden aikana kaikkiaan yli 4 000 näyttötutkintomestaria. NTM-koulutusta kehitettiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Yrkes Akademin kesken Opetushallituksen ohjauksessa.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita olivat osaamisperustaisuus, henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyys ja osaamisen osoittaminen käytännön työtehtävissä. Nämä samat periaatteet ovat nykyisen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön perustana. Näyttö­tutkintomestareiden osaaminen onkin ollut keskeisessä roolissa nykyisen lainsäädännön mukaisten käytänteiden kehittämisessä ja tutkintokoulutuksen laadun varmistamisessa.

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 2/2020. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lehden toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.