Siirry sisältöön
Pedagogi 2/2020
Mistä on hyvät ammatilliset erityisopettajat tehty?

Ammatillinen erityisopettaja on erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen asiantuntija ammatillisen koulutuksen kentällä ja työelämässä.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2020

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on kehittymisohjelma, joka muodostaa samaan aikaan sekä yksilöllisen että yhteisöllisen oppimisprosessin. Perustana on osallisuutta tukeva ja osallistava pedagogiikka. Siinä pyritään yhteistoiminnalliseen oppimisprosessiin, rakentavaan keskinäiseen ammatillisen kasvun tukemiseen sekä tiedon ja osaamisen yhteiseen rakentumiseen ja jakamiseen. 

Ammatillisen erityisopettajan asiantuntemusta tarvitaan silloin, kun tunnistetaan oppimisvalmiuksia, luodaan yksilöllisiä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja tai tavoitteita oppimiseen, kehitetään oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä sekä tuetaan työllistymistä. Osaamisen ydintä ovat oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä ammatilliseen kasvuun ja toimintaan liittyvät erityispedagogiset kysymykset ja moniammatillinen yhteistyö. Hyvän ammatillisen erityisopettajan osaamisen keskiössä ovat myös elinikäisen oppimisen taidot ja niiden kehittäminen. Kehittymisohjelman lähtökohtia ovat työelämälähtöisyys sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen työskentelyote.

Opiskelijat tutustuvat robotiikkaan
Opiskelijat tutustuvat robotiikkaan

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 2/2020. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lehden toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.