Siirry sisältöön
Litteraatti: Tekoälyn hiekkalaatikolla -Tekoäly minäpystyvyyttä, identiteettiä ja asiantuntijuutta tukemassa

Eija: Podcastin nimi on tekoälyn hiekkalaatikolla. Lapsen hiekkalaatikko on paikka, jossa lapsi voisi rakentaa linnoja, kaivaa kuoppia ja leikkiä mielikuvitus leikkejä ilman suuria riskejä.

Olli: Ja tavallaan siinähän tarkoitetaan ympäristöä eli missä me voidaan kokeilla erilaisia asioita ja sitä kautta myös oppia ja sinne voi ihmisiä tulla ja mennä. Ja koskaan se lopputulos ei ole samanlainen.

Merja Alanko-Turunen: Ja mulla ei hiekkalaatikko näyttäytyy tällaisena turvallisena tilana, että siellä voi tutkia, kehittää ja leikitellä, että se olemisen ei tarvitse olla niin valtavan vakavaa.

00:00:39 Eija
Tekoälyhän on aika vanha asia jo. Mutta varmaan moni meistä ja kuulijoistakin isosti heräsi asiaan tuossa vajaa puolitoista vuotta sitten. Ja oppilaitosmaailmassa silloin esimerkiksi ensimmäinen reaktio oli ehkä vähän erilainen kuin nyt meidän ajatukset on.
00:00:57 Olli
Joo eli silloin heti oli tämmöinen reaktio, että miten voidaan, monessa paikassa, oli reaktiona, miten voidaan estää ja plagioidaanko sitä?
Mutta se oli tietysti aika luonnollinen reaktio, kun tulee jotain uutta ja se koetaan uhkana, mutta tällä hetkellä me ollaan päästy aika pitkälle siitä eteenpäin niin, että me osataan nähdä niitä mahdollisuuksia. Niin, että mitä sen kanssa voidaan tehdä, mitä se voi tukea meidän oppimista. Ihan niinku oppilaitoksissa työpaikoilla, niin se alkaa tulla aika keskeiseen, voidaan antaa sille keskeisiä rooleja.
00:01:28 Eevastiina
Ja nimenomaan, että nähtäisiin niitä mahdollisuuksia myös siihen, että miten esimerkiksi voidaan oppijan identiteettiä tukea ja kehittää myös sen tekoälyn avulla.
00:01:38 Olli
Joo aivan eli kun me lähdetään puhumaan identiteetistä, niin silloinhan ne puhutaan siitä niin, että ei että miten me määritellään itsemme ja kuka minä olen ja identiteetille on aika keskeistä sen, että mikä siellä on keskeistä – mikä erottaa meidät muista? Mutta identiteetissä on myös tärkeätä muistaa sen, että se on koko ajan muutoksessa eli tietyt asiat muuttaa ja vaikuttaa siihen ja nythän on tosi mielenkiintoinen asia sen takia, että me puhutaan tällaisesta suuresta teknologisesta murroksesta tai disruptiosta, mikä vaikuttaa esimerkiksi korkeakoulu kontekstissa, niin millä lailla se vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden, opettajien tai oppilaitoksen identiteettiin?
00:02:19 Eija
Toi on toi on musta mielenkiintoinen ajatuskulku, että miten tämmöinen teknologia voi vaikuttaa siihen, miten mä näen itseni, tai miten mä haluan, että muut näkee mut, tai miten muut näkee minut.
00:02:33 Olli
Ja tavallaan se, mitä tässä tulee niin että, minkälaiseksi tää suhde muodostuu esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden välillä, tai millä lailla se voi muotoilla tai vaikuttaa erilaisiin suhteisiin työpaikoilla.
00:02:48 Eevastiina
Kyllä, ja silloin mun mielestä on keskiössä se kysymys, että nähdäänkö se tekoäly vain uhkana vai nähdäänkö se myös mahdollistajana? Myös niiden suhteiden kannalta.
00:02:56 Eija
Joo mä näen hirmuisesti potentiaalia tekoälyllä, mutta mä näen nyt jo sellaisia arkisia tilanteita, jotka on jollakin tapaa muuttamassa siitä, että miten me nähdään toinen toisemme. On se oppilaitoksessa, vaikka se keskustelu, että onko joku tehty itse vai tekoälyllä? Tai on se vaikkapa rekrytointitilanteessa, että onko joku hakemus ja muu tehty tekoälyllä vai onko tehnyt? Niin siinähän ei keskustella vain siitä ikään kuin objektista, joka on meistä irrallinen, vaan me keskustellaan tässä toisesta ihmisestä, meidän välisestä suhteesta – mikä meidän luottamus on ja miten me nähdään toisemme ammattilaisina, oppijoina, hakijoina?
00:03:41 Olli
Sinähän tulee niinku sanoitkin, me ruvetaan heti tekemään jonkunlaisia ajatuksia niin, että minkälainen tää on, esimerkiksi niinku työpaikan hakijana tai opettajana. Ja sitten niin, että kun ajatellaan sitä niin, että nyt rohkaistaan tällä hetkellä aika pitkälle ja paljonkin käyttämään tekoälyä niin, missä menee se raja, että niitä se lisää sitä ammattilaisuutta tai näkemystä siitä niin, että on ammattilainen siinä työssä ja missä kohtaa tulee taas se, että se rupeaakin laskemaan sitä nyt millä lailla me nähdään joku ammattilaisena?
00:04:13 Eija
No tossa on tosi tärkeätä pitää mielessä se, että mikä on esimerkiksi meidän perustehtävä? Ja mitä me oppimisella tarkoitetaan myös?
00:04:24 Eevastiina
Kyllä, ja jos mietitään ihan kasvatuksen perustehtäviä sosialisaatio, sivistys ja identiteetti, niin eihän ne muutu.
00:04:33 Eija
Me nyt sielläkin on tää tää niinku identiteetti.
00:04:34 Eevastiina
Kyllä, on.
00:04:35 Eija
Voiko tätä soveltaa myös aikuisten kanssa, kun puhutaan, että kyse ei ole vain lapsista.
00:04:39 Eevastiina
Totta kai. Ei missään nimessä.
00:04:43 Eija
Miten me voidaan sitten vahvistaa positiivista ammattilaisuutta, positiivista oppimista tekoälyn avulla? Jollakin tapaa me ollaan viimeaikoina puhuttu siitä, että se oppimisen prosessi pitäisi olla ehkä näkyvämpi ja tekoäly että se ei ole se lopputuotos mitä esimerkiksi oppilaitoksissa opiskelija palauttaa opettajalle, vaan se on enemmänkin prosessi, jossa sitä hyödynnetään.
00:05:08 Eevastiina
Yksi on mun mielestä ainakin se, että jos ajattelet tekoäly tekee enemmän sitä sellaista alku ja sitä perustyötä, ja silloin oppijalle jää enemmän sille omalle reflektoinnille ja korkean tason oppimiselle sitä tilaa ja aikaa, ja se taas vahvistaa sitä omaa identiteettiä ja asiantuntijuutta.
00:05:28 Olli
Aivan eli, kun otetaan ja ajatellaan vaikka tämmöistä niinku hyvin perustuote kuin essee oppilaitoksessa, mitä on käytetty ennen sen oppimisen arvioimisessa niin, että mitä opiskelija on oppinut. Tällä hetkellähän se essee on niin sanotusti kuollut niin, että eihän sillä esseella enää hirvittävästi ole virkaa lopputuotteena, mutta, kun sitten se otetaan alkutuotteeksi.
Voidaan ajatella, että, mitä pitäisi tietää tästä asiasta, niin opiskelijan voi alkuun kirjoittaa esseen ja tän perusteella sitten vaikka lähteä katsomaan opintojakson aikana että, millä lailla mä lähden niinku reflektoimaan näitä asioita. Niin tulee tietynlaisia perusasioita ja sanastoa valmiiksi, ja sitä kautta se reflektio vahvistaa sitä oppimista. Eli tässä tulee hirveän tärkeäksi opiskelijan oma toimijuus ja oma rooli siinä, että mitä me opin, ja mitä mä teen ja millä lailla mä sidon sen omaan kokemukseen ja omaan maailmaan.
00:06:32 Eija
Varmaan ihan sama analogia on, mitä tahansa mä ammattilaisena teen, että tavallaan lähdenkö mä siitä, että otan sen lopputuloksen vai käytänkö mä sitä jotenkin siinä on oman ajattelun tikapuuna ja siinä prosessissa ja sitten sitä kautta myös esimerkiksi niin kun se, että mun oma oppiminen syvenee, mutta myös ehkä mun minäpystyvyyden tunne kasvaa, kun se auttaa minua siinä eikä tee minun puolestani sitä.
00:07:03 Eevastiina
Kyllä.
00:07:04 Olli
Joo kyllä nyt sitten siinä tulee myös aika pitkälle positiivista minäkuvaa niin, että tuohon niin että ajatellaan sitä niin että olen pystyvä ja oppiva ja saan tietynlaisia tavoitteita aikaiseksi, niin siinä on nimenomaan se minä pystyvyys ja positiivinen minäkuva on aika keskeisessä roolissa tänä päivänä ja nimenomaan tämän teknologian avulla me voidaan sitten vahvistaa sitä.
Ja jos me ajatellaan vaikka tilanteita, mietitään esimerkiksi ammattikorkeakoulujen, että siellä on suhteellisen pienet ryhmät, niin siellä sitten kuitenkin päästään aika pitkälle dialogiin opiskelijoiden ja opettajien välillä. Siellähän voi olla tilanteita niin, että opiskelija ei välttämättä uskalla kysyä tai sanoa asioita, mutta sitten se teknologia taas mahdollistaa sitä, että sitten voi omaan tahtiin kysyä ja miettiä ja sitä kautta vahvistaa sitä oppimista.
00:07:55 Eevastiina
Hyvä näkökulma.
00:08:00 Olli
Se voi kasvattaa sitä identiteettiä. Niin, että olen opiskelijana esimerkiksi hyvä.
00:08:03 Eija
Kyllä. Tämä on musta niinku tärkeä näkökulma. Justiin että ei vaan se, että mikä on se lopputulema hyvä, vaan mä oon siinä oppimisen tekemisessä hyvä.
00:08:13 Olli
Aivan ja sittenhän se tulee mitä sä Eevastiina kanssa sanoit, niin tulee keskeiseen rooliin, mikä on kasvatuksen perustehtävä niin, että vahvistetaan sitä identiteettiä niin että hei, mikä mä oon oppijana? Millainen mä oon oppijana?
00:08:25 Eevastiina
Kyllä, ja onhan se, tää on ehkä vähän sama, että ei eihän kukaan nykyään ajattele sitä että, jos sä käytät tietokonetta, että sä et olisi oppia tai asiantuntija, niin mä luulen että tekoälyssä käy samalla tavalla, että muutaman vuoden päästä se on niin luonnollinen osa, että kukaan ei ajattele, että se vie sen sun oppijuuden, tai toimijuuden, tai asiantuntijuuden pois, että sä käytät tekoälyä.
00:08:48 Eija
Määrätyn tuohon asiantuntijuuteen. Näettekö te substanssi osaamisella arvoa jatkossa?
00:08:54 Eevastiina
Totta kai.
00:08:55 Eija
Perusteluja, kiitos.
00:08:56 Olli
Sen merkitys kasvaa. Eli se merkitys kasvaa sinänsä niin, että se kun sulla on hyvä ja vahva perussubstanssiosaaminen jostain asiasta, niin sen tekoälyn avulla sitä voisi myös lisätä sitä osaamista.
00:09:14 Eija
Ja mä näen että, jotta sä osaat tehdä fiksuja kysymyksiä, niin sulla täytyy olla substanssiosaamista. Ja jos sä haluat mennä syvälle kylläkin asiassa ja generatiivisen tekoälyn kanssa kun sä käyt keskustelua, niin se kysymyksen taito, tai promptaamisen taito, niinku sitä myös kutsutaan, niin on tosi tosi tärkeä. Onko muita perusteluja?
00:09:32 Olli
Jos mä pikkaisen menen vähän taaksepäin vielä tuossa. Jos me ajatellaan tätä oppimisen prosessia niin, että kun me tullaan siihen niinku alkuun ja me ei tiedetä hirveästi tästä asiasta. Niin, että siinä kohtaa me niinku kysytään sitten tekoälyltä niin että mitä tässä tapahtuu, niin sen jälkeen sun täytyy laittaa itse asiassa kädet niitä sanotusti saveen ja mennä siihen aiheeseen niin että mitä tässä tapahtuu, mitä tää substanssi tarkoittaa tai mitä tää asia tarkoittaa
Niin se nyt kautta sitten kasvaa se oma asiantuntijuus ja sitten taas pystyyn niinku viittasitkin tuohon, että pystyy kysymään fiksuja kysymyksiä.
00:10:04 Eija
Ja pystyy arvioimaan myös niitä tekoälyn tuottamia vastauksia ja tekee.
00:10:09 Eevastiina
Se on todella tärkeätä.
00:10:10 Eija
Eli kyllä mä näen myös, että substanssiosaaminen on niin kun hyvin tärkeä asiantuntijuuden identiteetissä ja valikoimassa edelleen.
00:10:21 Eevastiina
On, ja sitten siinä on mun mielestä se näkökohta myös, että se, että osaa käytännössä ja elämässä soveltaa asioita, niin se hyvin usein perustuu sille, että sulla pitää olla jotain substanssiosaamista, jotta sä osaat soveltaa taitavasti.
00:10:38 Eija
Juuri näin.
00:10:39 Olli
Ja sitten jos me mietitään tuota asiantuntijuutta, niin viimeaikaiset niinku uudet empiiriset tutkimukset myös tukee sitä ajatusta, että valmiiksi, jos on korkea osaaminen sieltä aihealueilta, niin silloin nimenomaan, että silloin pääsee vielä korkeammalle.
00:10:56 Eija
Musta tuntuu, että tässä on kyllä niin kun vielä arvioit ulkona jory ulkona niin kun niin kun tai jury niin kuin englanniksi sanotaan. Eli eli oon muistaakseni nähnyt myös tutkimustuloksia, että Jos joidenkin mukaan, että jotka on matalammalla osaamisella niin hyötyy enemmän. Mutta sitten myös sellaisia, että korkea osaaminen paranee vielä entisestäänkin enemmän. Tässä tarvitaan varmaan vielä lisätutkimusta, mutta selkeästihän tekoäly toimii tämmöisenä niinku hienosti sanotaan, augmentoijana eli lisää meidän omaa osaamistamme ja kun sitä fiksusti käytetään.
Sä oot Olli joskus käyttänyt semmoista sanaa kuin identiteettityö, joka kuulostaa aika työtä. Mut siis, onko identiteetti jotain, mikä vaan tapahtuu meille, vai voiko sen eteen tehdä jotain?
00:11:48 Olli
Kyllähän me periaatteessa tehdään niinku aika paljonkin sen eteen, että me pyritään muokkaamaan ja muuttamaan identiteettiä. Tää voi olla yksilötasolla, ammatillisella tasolla. Mikä mä oon ammattilaisena? Tai ihan organisaatiotasolla. Ja, sitten jos mietitään niin että kyllähän tämmöinen teknologia vaikuttaa siihen, että esimerkiksi niin että aletaan tekemään työtä, että millaisena mä näin itseni oppijana, tai minkälaisena mä näen itseni opettajana. Tai se voi myös vaikuttaa siihen, että minkälaisena näen itseni asiantuntijana, eli millä lailla sitten lähtee käyttämään tätä teknologiaa, miten sitä hyödyttää, niin se voi sillä lailla positiivisesti edesauttaa sitä, että tulee positiivinen minäkuva ja identiteetti. Identiteettityön avulla voidaan tukea sitä ammatillista kasvua.
00:12:35 Eevastiina
Eli identiteettiin liittyy myös se sosiaalisen identiteetin puoli. Eli minkälainen minä olen suhteessa muihin ja sehän on myös tässä tekoälytelemassa keskeinen.
00:12:45 Eija
Mitä se, mikä voisi olla käytännön esimerkkejä siitä identiteetin kasvusta, niin tekoälyn käytössä.
00:12:53 Olli
Otetaan tällainen konkreettinen esimerkki, että jollakin on ammatillinen identiteetti perustunut hyvin pitkälle tietynlaiseen kehittämiseen ja haluaa kehittää organisaatiossa uudenlaisia asioita. Niin tekoälyn avulla, ja ennen kaikkea niinku generatiivisen tekoälyn avulla, sitä voidaan niinku kasvaa ammatillisesti ja ajatella, että hei, nyt meillä on nytten työpaikalla tällainen ongelma tai tämänlainen haaste tai me halutaan kehittää tätä organisaatiota tällä tavalla. Niin näitä rupeaa syöttämään ja käy keskustelua siitä tekoälyn kanssa, niin vaikka itsellä onkin niitä ajatuksia, niin sieltä voi tulla lisää ajatuksia, tai ne ajatukset voi sitten myös laajentua. Eli sitä kautta pystyy se oma ammatillinen identiteetti kehittymään.
00:13:41 Eija
Ja joskus itse asiassa jopa, että että voit vahvistaa sitä mitä jo olit pohtinutkin ja tekemässä. Mut eiks tää ole niinku osaamisen kehittymistä tai jotain tuottavuutta? Miten se on identiteettiä?
00:13:56 Olli
No identiteettiä, se on identiteettejä sen takia, että jos työpaikalla vaikka se kehittämisen identiteetti on aika tärkeässä roolissa, ja identiteettiään määrittelee sitä niin, että miten me tehdään asioita ja se määrittelee aika pitkälle meidän toimintaa, niin silloin se kehittää sitä niinku näkemystä itsestään ja sitä minäpystyvyyttä, että mä pystyn tekemään asioita uudella tavalla ja luomaan uusia ajatuksia ja ideoita.
00:14:20 Eevastiina
Joo ja sitten taas oppijana ja opiskelijana niin tällainen aikaansaamattomuus tai esimerkiksi valkoisen paperin kammo, vai miten sitä sanotaan, että on vaikea lähteä kirjoittamaan, jonka varmaan monet?
00:14:34 Eija
Musta tuntuu, että se ei ole vaan opiskelijoilla. Musta tuntuu, että me monet ollaan tuttuja ton fiiliksen kanssa.
00:14:38 Eevastiina
Kyllä, eli myös tosi monilla työntekijöillä, niin tekoälyhän voi auttaa siinä, että kun tekoäly tuottaa jotain tekstiä, ideoita, niin se madaltaa myös sitä omaa kynnystä.
00:14:52 Eija
Ja musta itse asiassa me ollaan tapa kauhean kivaa tässä tekoälytelemassa on se, että vaikka tähän liittyy niinku hyvinkin korkeitakin osaamisvaatimuksia, mutta tää on myös teema, jossa niin kun pääsee melko pienellä kynnyksellä helposti mukaan ja leikittelemään ja mukaan siihen keskusteluun ja saa irti siitä siitä nopeastikin jotakin.
00:15:16 Eevastiina
Kyllä, eli mä nostaisin ehkä tässä lopussa nimenomaan tuohon liittyen sen minäpystyvyyden, joka voi kehittyä sitten tämän tekoälyn avulla.
00:15:25 Eija
Joo. No mä puolesta voisin ottaa asiantuntijuuden, että kun me ollaan hyvin tietoisia sen kanssa, niin niin se voi olla ennen kaikkea asiantuntijuuden vahvistamisen apu.
00:15:39 Olli
Ja mä nostaisin sen, että teknologinen murros ja tekoäly, niin sehän ennen kaikkea vahvistaa sitä kasvatuksen perustehtäviä ja ne ei muutu. Eli mikä on kasvatuksen perustehtävät, se on sivistys sosialisaatio. Eli miten meistä tulee yhteisön jäsen ja vahvistaa myös identiteettiä?
00:16:02 Eija
Kiitos ja kiitos kuulijoille, me olemme Haaga-Helian opettajia, jotka ovat mukana AiDriver-hankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia miten tekoälyä voi soveltaa oppimiseen.