Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Siltoja rakentamassa kansainvälisen opiskelijan työllistymiseen

Kansainväliselle opiskelijalle harjoittelu- ja työpaikan saaminen on usein haasteellista, vaikka esimerkiksi tietotekniikan alalla avoimia työpaikkoja on paljon.

Kirjoittajat:

Seppo Karisto

lehtori, ict ja liiketoiminta.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jari Haggren

lehtori, ict ja liiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.06.2022

Ensimmäinen haaste on kieli. Englannin kielen osaaminen on välttämätöntä mutta usein vaaditaan myös sujuvaa suomen kielen taitoa.

Toinen haaste on usein siinä, että pienimmillä yrityksillä ei ole resursseja kasvattaa junioriosaajasta kokenutta ammattilaista. Toimivalla työmarkkinalla ei kuitenkaan voida vain palkata kokeneita osaajia yrityksestä toiseen, vaan on saatava uusia tekijöitä.

Ilman junioreita ei ole jatkuvuutta, uusia senioreita tulee vain tämän päivän junioreista.

Kehittelimme ratkaisua tähän ongelmaan. Kurssivalikoimastamme löytyy paljon hyviä ja mielenkiintoisia kursseja, joiden oppimistavoitteet vastaavat yrityksen tarpeita. Mutta kuinka linkittää tämä osaaminen tarpeisiin ja onko muita tarpeita?

Kumppanin kanssa töihin

Haastattelimme yritysten edustajia ja tunnustelimme ajatuksia yhteistyössä toteutettavasta kurssista. Palaute oli positiivista ja kannustavaa, mutta vielä kaipasimme mahdollisimman realistista projektia toteutettavaksi.

Tähän löytyi kumppaniyritys Biit Oy, jonka kanssa kurssi suunniteltiin ja toteutettiin. Kurssin aikana kehitetään ja rakennetaan asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), joka vastaa todellisen asiakkaan vaatimuksia ja tarpeita.

Vuoden 2022 alussa aloitimme projektikurssin Biitin kanssa. Opiskelijat saivat kuvauksen asiakkaasta ja toteutettavan ratkaisun vaatimuksista. Kevään aikana Salesforce CRM -järjestelmä taipui ryhmien työn tuloksena varsin ammattimaiseen muotoon. Jokaisen ryhmän tuotoksen olisi voinut viedä oikealle asiakkaalle.

Projekti toteutettiin ketteriä menetelmiä simuloiden. Ketteriä menetelmiä harjoiteltiin kolmena miniprojektina eli sprinttinä. Yrityksen edustaja toimi projektissa asiakkaan roolissa, ja jokainen ryhmä demosi noin kuukauden sprintin tuotokset hänelle.

Yrityksiltä rohkaisevaa palautetta

Osallistuvien yritysten näkökulmasta kurssi tuotti hedelmää. Biit Oy valitsi suoraan opiskelijoita koulutusohjelmaansa, jonka tavoitteena on toimia jatkossa CRM-konsulttina. Kurssin onnistumista kuvaa hyvin Biit Oy:n Nicholas Holmbergin kommentti:

”Sen verran taitavia ratkaisuja kurssilla esiteltyihin liiketoiminnan haasteisiin tulin nähneeksi, että en ylläty ollenkaan nähdessäni näitä ihmisiä kouluttamassa minua tulevaisuuden projekteissa!”

Myös Salesforce Suomen Ilkka Sundberg oli hyvin tyytyväinen kurssin toteutukseen ja vaikuttunut opiskelijoiden tekemistä toteutuksista sekä siitä, että saatiin lisää Salesforce-ammattilaisia. Onkin vain ajan kysymys, milloin opiskelijat löytävät paikkansa aktiivisina toimijoina CRM-kentällä.

Salesforce tarjosi kurssin osallistujille mahdollisuuden osallistua Salesforce admin- sertifikaatti -kokeeseen heidän sponsoroimanaan. Sertifikaatin haltija on kansainvälisesti arvostettu osaaja. Näitä saatiin viisi kappaletta ‒ onnittelut heille!

Opettajat ja opiskelijat: tätä kannattaa jatkaa ja laajentaa

Myös meidän opettajien näkökulmasta kurssin toteutus onnistui hyvin. Opiskelijat saivat hyvin realistisen käsityksen Salesforcen räätälöidyn projektin toteutuksesta. Kurssin aikana opiskelijat pystyivät hyödyntämään ja yhdistämään erinomaisesti aikaisemmilla kursseilla saatuja oppeja ja kokemuksia. He pystyivät paremmin näkemään kokonaiskuvan opiskelemistaan kursseista ja huomaamaan sen, miten ne täydentävät toisiaan ja auttavat kokonaisuuden ymmärtämisessä.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että yrityksen edustaja oli mukana. He kokivat, että projekti simuloi varsin hyvin aitoa työelämän tilannetta. Monelle opiskelijalle tämä oli ensimmäinen yrityksen kanssa tehty projekti.

”Paras kurssi, jossa pystyimme käytännön tasolla ymmärtämään ja toteuttamaan muilla kursseilla oppimaamme”, totesi useampikin opiskelija.

Syntyykö uusia Siltoja?

Tämän kokemuksen perusteella on hyvä lähteä kehittämään mallia eteenpäin. Pyrimme saamaan mukaan useampia yrityksiä ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja, muun muassa opiskelijoiden toivoman esimerkin markkinoinnin automaatioprosessista.

Hanke toteutettiin aidosti haagahelialaisessa hengessä: avataan ovia työelämään.

Jos haluat keskustella samankaltaisesta toteutuksesta Haaga-Helian kanssa, ota meihin yhteyttä! Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiinne soveltuva kokonaisuus.