Siirry sisältöön
Kategoria
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 13

Kulttuurialan yrittäjyys rakentuu oman osaamisen kehittämisestä

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.06.2021

Tässä podcast-jaksossa vieraana on Annika Mylläri, joka toimii musiikin koulutuspäällikkönä ja musiikkipedagogina Centria ammattikorkeakoulussa Kokkolassa.

Kulttuuri- ja luovien alojen vaikeasta tilanteesta pandemian seurauksena on keskusteltu paljon julkisuudessa. Alan toimijat on pakotettu uudenlaiseen toimijuuteen kulttuurituottamisen tapojen muuttuessa.

Musiikki- ja yleisemmin kulttuurialan yrittäjyys perustuu vahvasti omaan osaamiseen, ja siksi Annika pitääkin tärkeänä alan opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Hyvän ammattiosaamisen lisäksi opiskelijalla tulee olla suunnitelma, mihin hän tähtää ja mitä hän haluaa tehdä urallaan. Yrittäjä tarvitsee innostusta omaan asiaansa, jotta hän jaksaa uskoa asiaansa haastavissa tilanteissa. Annika myös korostaa oman osaamisen tuotteistamisen ja markkinoinnin tärkeyttä kulttuurialalla.

Annika korostaa positiivisuuden merkitystä: tulee luottaa opiskelijoiden kykyihin sekä heidän tahtoonsa oppia ja haluunsa edetä uralla. Podcastissa hän kertoo, että oppimisessa moka on lahja ja parasta oppia. Hänen mielestään mokalistojen tulisi tukea oppimista kaikilla aloilla. Podcastissa hän kertoo elävästi tapahtuman järjestämiseen liittyvän mokan ja miten siitä selvittiin ja mitä siitä opittiin.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

HP: Heli Potinkara
AM: Annika Mylläri

HP: No niin tervetuloa ..hyvät podcastin kuuntelijat. Meidän yrittäjyyspedagogiikan äärellä sarjan, sarjaan ja tällä kertaa minulla Heli Potinkaralla on vieraana Annika Mylläri, Centriasta…moikka Annika.

AM: No hei Heli.

HP: Kerrotko vähän… kuka olet, mitä teet ja mistä tarkemmin tulet?

AM: Kyllä vaan. Mä olen ihan Kokkolan…tyttöjä, olen syntynyt Kokkolassa, opiskellut täällä nuorena musiikkia. Lähdin Sibeliusakatemiaan, vietin USAssa 10 vuotta, lauloin ja tein erinäisiä .. töitä ja… sitten palasin takaisin Suomeen. Minulla oli Sibeliusakatemiasta musiikinopettajakoulutus, niin olinkin sitten musiikkiluokkien opettajana jonkun aikaa. 2004 vuodessa ollaan nyt, niin sitten.. perustettiin Anu Komsin ja Sakari Oramon kanssa Kokkolan oopperayhdistys, jossa mä olin sitten toiminnanjohtajana ja tein myös taiteellista työtä, lauloin..erinäisiä rooleja sitten meidän produktioissa. Meillä oli kesäfestarit, Kokkolan oopperakesä järjestettiin niinku…ehkä…no kaksituhattakuusi oli ensimmäinen, kaksituhattaseitsemäntoista taisi olla niinku viimeinen. Eli aika kauan.. ja, ja tuota siinähän varsinainen mun oma yrittäjyyskaste tapahtui (naurahdus).. muusikkona, huomasin mitä kaikkea mun täytyy osata. Ja nyt mä olen sitten .. Centriassa musiikin koulutusalapäällikkönä, musiikkipedagogien …ää..opiskelijaelämää suunnittelen ja ja avitan on täällä.

HP: No niin…ää..eli sanoit ja kerroit tossa, että sait kastetta tuohon yrittäjyyteen. Avaa vähän, mitä se yrittäjyys, musiikki miten se niinku liittyy minkälaisiin..asioihin niin kun.. siinä joutuu kiinnittämään huomiota?

AM: No….nyky..siis jos sä vaan valmistunut.. mistä tahansa nyt oppilaitoksesta muusikoksi tai musiikkipedagogi tai pedagogiksi tai ..tai niin edelleen niin… kyllä sä joudut yleensä jossain vaiheessa siellä sun.. sun työelämään sitten perustamaan ainakin toiminimen tai jonkun osuuskunnan tai jotain..ää.. että sä pystyt laskuttamaan keikkatyöstä, jos sä käyt keikoilla tai.. tai sinulla on joku…ää.. vaikka pianon opetusyritys ja niin edelleen, että, et kyllä tämä on ihan tavallista oikeastaan meillä muusikoilla, että, että tuota ainakin se toiminimi perustetaan jossain vaiheessa. Muuten on vaikea niinku.. hankkia niitä töitä, kun kaikki vastapuoli haluaa, että voitko laskuttaa ja.. ja tuota se mun oma kokemus oli se, että kun me oltiin oikeastaan tuotantoyhtiö, vaikka me oltiin yhdistys, aatteellinen yhdistys niin.. kyl meillä oli samat vastuut kaikesta.. rahasta ja tilinpäätökset ja, ja tota rahoituksen hankkimisesta ja kaikennäköisten sopimusten tekemistä sekä taiteilijoiden että vaikka..ää.. ääni- ja valofirmojen kanssa tai.. tai rakenteita.. tekevien, jos vaikka piti rakentaa katsomo ja niin edelleen. Että kyllä se on aika monenlaisen sopimuksen kanssa pääsi.. pääsi tekemisiin…amm.. ja ehkä avautu tää niinku koko laajuus että..että mitä sun pitää niinku..osata, ei se nyt vaan ollutkaan sitä soittoa ja laulua.

HP: ..emm…Se onkin varmaan aika monelle niinku semmoinen, kun on tavallaan se oma substanssi, se laulaminen ja, ja sellainen niinku tärkeää.. niin sitten tulee tämä yrittäjyyspuoli niin millä tavalla te olette lähteneet sitten tukemaan nuoria taiteilijoita ja laulajia tässä..heidän niinku omalla urapolullaan yrittäjyyteen?

AM: No joo, meillähän siis valmistuu niitä..instrumenttiopettajia ja tällaisia, jotka monet kyllä perustaa oman, oman yrityksen, koulutusalan yrityksen sitten…ää..Meillä on niin kun..pakollisena aineena kulttuuriyrittäjyyttä kaikille, jota, joka Centriassa vetää liiketalouden yliopettaja. Siellä käyvät läpi ihan näitä perusasioita. Sitten mulla on sellainen, me ollaan lisätty tällainen kurssi ku…Cultural event production elikkä englannin kielen kurssi kulttuuritapahtumien tuottaminen. Siellä me käydään läpi.. kaikki osaset, jotka kuuluu.. kuuluu niinku.. tuottamiseen, tapahtuma tuottamiseen ja käydään läpi myös rahavirrat, vaikka meillä ei niitä niinku faktisesti tietenkään tällaisen täällä Centriassa valitettavasti ole niin.. me ei myydä sillä lailla lippuja, eikä meillä ole mitään…riskiä sen.. sen tulovirran kanssa mutta, mutta tota kyllä me käydään läpi nämä asiat. Ja tuntui olevan…monelle aika niinku uutta, kun sä olet sitä instrumenttia siellä vaikka musiikkiopistossa.. jauhannut sitten monta vuotta ja opetellut soittamaan asteikoja sun muita ja tutkintoja tehnyt, niin..niin tällaiset asiat ei..ei kyllä tule vastaan. Mä luulen, että nykyään lukiossa ja on yl..ylläkoulussakin varmaan sitä yrittäjyyskasvatusta, että esimerkiksi mun oma 16-vuotias niin hänelle on vähän selvempää nää jutut jo. Joo että kyllä se täytyy siellä peruskoulussa mun mielestä aloittaakin tällainen että niillä on pieni yrittäjäpaja tai joku viikko heillä on ollut muistaakseni. Että meillä nyt on toi kurssi ja sitten mä pidän verkkokurssina sellaista kun..aineettomasta…ää… ku..aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa, juuri muutettiin toi nimi niin ei meinannut muistaa, aineettomasta kulttuuriperinnöstä elinkeinoa. Elikkä se on niinku suunnattu ehkä sellaisille, jotka.. vaikka osaa jotain perinteisiä..taitoja, vaikka jonkun tietyn ruoan tai tietyn tanssin tai tietyn…ää..lapasmallin tai tietyn jonkun tavan millä joku tehdään.. ja, ja voiko siitä saada elinkeinoa, voiko olla sivutoiminen yrittäjä, voiko olla kevytyrittäjä, voiko olla mukana osuuskunnassa? Tällaisia siellä pohditaan ja sitten jos näkis, että haluan tehdä tätä hommaa sen verran, että tästä saisi vähän elinkeinoakin, niin lähdetään sillä kurssilla sitten sitä..polkua, että miten nyt päädyin yrittäjäksi tai mitä miten voi, mitä voin tehdä ja miten edes selvitän sen yritysmallin mikä minulle on sopiva. Tällaisia asioita siinä pohditaan ja sillä kurssilla on niinku monenlaista..on ihan liiketalouden opiskelijoita, jotka ei tiedä aineettomasta kulttuuriperinnöstä mitään, niin mä olen saanut kommentteja, että he rakastaa juuri sitä osiota, että tutkitaankin Unescon aineeton kulttuuriperintölistaa ja mitä siellä kaikkea onkaan niin..niin se on vähän tollainen, tollanen et se on suunnattu niin kuin perinteen harjoittajille, jotka ehkä haluaisi vähän tienata, mutta ei ole jaksanut alkaa sitä prosessia, kun ei ole saa eikä tiedä. Noi kaks mulla on nyt, nyt niinku menossa ja, ja pohditaan kovasti, että miten tätä saadaan niinku…vähän sinne sun tänne ripoteltuna…..yrittämisideologiaa miten saadaan niinku vaikka..vaikka sinne, kun meistä tulee instrumenttiopettajia, niin missä vaiheessa sitä pakettia me voitais ottaa.

HP: ..emm..Ja miten he sitten tavallaan siinä omassa työssään instrumenttiopettajana tukee sitten niin näitä opiskelijoita, jota heillä on siinä…

AM: ..aivan…

HP: siinä niin kun.. että sekin vielä, että miten ne taidot kehittyvät, ei vaan sen, että minä minusta tulee se yrittää, mutta myöskin, miten se sitten omassa työssäni.. tuen heitä, jotka aikovat yrittäjäksi. Todella mielenkiintoisia niin kun kokonaisuuksia, minkä laajuisia nämä… nämä tässä oli tämä Cultural event ja sitten oli tämä aineeton…ää..AM:..kulttuuri..

HP:..kulttuuri…ää..

AM: ..perin..

HP:..perintö (yhdessä naurua)..

HP: ..joo..

AM: ..ja se on kovasti tapetilla, vaikka ihmiset ei ehkä se, tää museoliitto käyttää sanaa elävä perintö se on ehkä helpompi..

HP: emm..

AM:.. helpompi niinku muistaa..ää.. Joo, se on tota, meillä on kaks opintopistettä toi mitä me suomenkielellä täällä kutsutaan tuottamiskurssi..ää.. ja sitten viisi opintopistettä on se verkkokurssi, joka on Centrian niinku verkkokoulu..aa verkossa tarjolla kenelle vaan. Se on tulossa taas kesäkierrokselle…

HP: ..emm..

AM:…Ja sitä mä itseasiassa niinku rakentelen..yhdessä vähän liiketalouden.. opettajan kanssa, kun huomasin viimeksi että oli niin monenlaista kurssin kävijää, että oli eri taustoja että.. hän saisi valinnaisia tehtäviä tehdä enemmän, jotka.. jotka koskettaisi juuri minua: haluatko tässä perustaa firmaa vai haluanko tässä nyt enemmänkin tutustua aineettoman kulttuuriperintöön, koska osaan kaikki yrityksen perustamiseen tai.. tai ylläpitämisen jutut jo, niin.. niin tuota vähän ajateltiin ensi kesäks laajentaa noita tehtäviä enemmän valinnaiseksi. Mä luulen että se ois.. se olisi vielä niinku parantaisi sitä kurssia, mutta yllättävän, oli viime vuonna eka kertaa, niin yllättävän positiivisia palautteita sain ihmisiltä, jotka oli.. oli käyny ..ää .. eri puolilta Suomea.

HP: ..eem.. Millaisia haasteita tämä ihan tämä verkkototeutus niinku asettaa, että onko siinä tullut jotain semmoisia, että voi että kun tämän voisi tehdä jollakin muulla tavalla vai tuntuuko se että se toimii ainakin palautteen perusteella toimii mutta…?

AM: Kyllä se nyt tohon kurssiin toimii, että.. se on niin vaikeaa, kun noi verkkokurssit tollaisessa avoimessa ovat, niinku se voi olla missä tahansa se opiskele niin, vaikeaa on niinku tavata. Siinä ei ookkaan mitään zoomihetkiä tai yhtään mitään sellaisia, jokainen tekee omalla aikataulullaan ja.. ja sitten mä käyn, katsomassa heidän tehtäviä ja vastailla heidän kysymyksiin ja annan kommentit lopuksi ja…Kyllä se nyt, kyllä se nyt on toiminut, se on oikeestaan, musta tuntuu että enemmän tommonen niinku tutkijakurssi, siellä katotaan.. että mitä on. . ja sitten pohditaan, että käykö mulle nää, olenko minä sopiva tyyppi tälläseen ja tälläseen. Että se on ehkä se, jos ajattelee kulttuuriperinnön osaaja tai muusikkoa tai jotain, niin se on ehkä se hyvä.. hyvä niinku reitti, että sä mietitkin, että no.. sitä yksilöä. Meidän polut musiikissa varsinkin on aina hyvin yksilölliset, ihmiset soittaa eri instrumentteja tai niillä on eri yhdistelmiä instrumenteista tai… tai ne.. ne on kiinnostunut ryhmäopetuksesta tai ei oo.. tai ne haluaa keikkailla tuollaisessa bändissä .. ja tuollaisessa ei taas, että ne on hyvin hyvin yksilöllisiä juttuja, niin siinä joutuu miettimään sitä yrittäjyyttäkin niinku yksilöllisestä kannalta… Niin se on ehkä se mitä mä yritän siinä verkkokurssilla jokaiselle.. niinku avittaa ja .. jotkut on… löytäneetkin sellaisen kolon, että mihin mä saattaisin mahtua, mikä.. mikä innostaa minua ja siis mun mielestä koko yrittämisessä, sinun täytyy olla innostunut jostakin, että ihan turha alkaa yrittää jos ärsyttää se sisältö, että sinun täytyy olla kovasti kiinnostunut siitä asiastas ja sitten sä vaan niinku pohdit, että no miten mä pääsen tonne …missä mä haluaisin olla tai missä suunnassa mä haluaisin olla tän mun jutun kanssa…aa…Ja siihenhän on just Suomen Yrittäjät ja kaikenlaisia uusyrittäjäkesus ja kaikenlaisia tällaisia me käytetään. Ne opiskelijat siellä verkkokurssilla tutkivat kovasti, että mitä on olemassa.. ja sit pohtivat sen perusteella, että perustaisinko yrityksen..ää.. joittenkin muiden kanssa perustaa.. voisinko olla osana osuuskuntaa ja niin edelleen. Siellä on tullut kaikenlaisia niinku ratkaisuja, joita he olivat itselleen perustelleet, että miten tämä niinku vois minun kohdalla mennä.

HP: Kuulostaa tosi, todella niinku semmoiselta tärkeältä näkökulmalta ja se, että lähdetään siitä omasta itsestä ja se mikä minun unelmani.. mahdollisesti on ja miten minä haluaisin niinku ikään kuin toteuttaa sitä omaa osaamistani, viedä sitä eteenpäin. Ja sitten, että miten se tulee tämä yrittäjyys, että millä tavoin se tapahtuu, kenen kanssa ja yksin että.. et lähdetään siitä itsen tutkimisesta, niin kuulostaa kyllä erittäin niinku tärkeältä… asialta… Mutta juuri tuo, että .. aikamoinen kirjo täytyy niin ku mahdollisuuksia olla siinä teidän verkkokurssilla, että ..et pystyy tarjoamaan jokaiselle jotakin periaatteella.

AM: Joo kyllä mä huomasin viime kesänä, että siellä oli jotkut, joilta ehkä juuri puuttuu tutkinnosta viisi opintopistettä ja ne ottaa tuollaisen, kun ajatellaan, että on kiva helppo kurssi tehdä kesällä, niin.. heillä ei ollut ehkä tarpeeksi sitten haastetta, kun tämä oli alun perin ajateltu niinku aineettoman kulttuuriperinnön niinku esiin tuomiseksi ja sitten voiko siitä tehdä elinkeinoa? Se oli niinku se lähtökohta, niin mä huomasin, että täytyy vähän lisätä palikoita sinne.. tällaisille, joita kyllä sitten kiinnosti se aihe, mutta että, mutta ne selvästi osasivat jo nää ..nää tota .. perusjutut.

HP: ..eem.. No millä tavoin niin kun, nyt ja kun ajattelee, että se oli ensimmäinen kokeilu viime vuonna .. jos näin sanoit niin, niin tuota ja kerroit, että siitä pitää lähteä kehittämään. Miten sä näet ihan niinku tulevaisuudessa, että minkälaisia niinku vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia niinku tämän asian eteenpäin viemiseksi…on?

AM: Siis yleensä, jos musiikkialalla kun ajatellaan?

HP: Niin, niin vaikkapa.

AM: Joo no se on niin, toihan on tuo aineeton..aineeton kulttuuriperintö on hyvin spesifi aihe ja joka nyt on kovasti esillä ja Suomihan on vasta nyt alkanut hakemaan ..niitä leimoja. Suomalainen sauna on siellä hakukierroksella ja sitten kaustislainen viulunsoittoperintö on seuraava ja en tiedä mitä.. sen jälkeen tää liimapuuvene tai jotain. Elikkä tota …se on vähän sellainen.. uus asia meillä Suomessa ja sen takia nyt ollaan näitä.. erään hankkeen kautta tehtiin semmoinen peruskurssit, mitä edes on aineeton kulttuuriperintö ja sitten tämä on sitä jatkoa. ..ää.. Mutta sitten jos mä ajattelen ihan tällaista nuorta, joka tulee lukiosta… muusikkoa meillä niin kun vähän, kunhan hän hahmottaa ensinnäkin tässä opinnoissa, että no mitä mä haluun soittaa, mitä soittimia. Jos tulee vaikka meille kansanmusiikkiin, niin tuota siinä on niin valtava kirjo, mitä sinä voit tehdä. Ja .. ja sitten, millä alueella mä haluan asua, se on aika tärkeetä, jos sä asut täälläpäin ja olet vaikka ..vaikka tuota pikkupaikkakunnalla jossakin kulttuurikoulussa, kansalaisopistossa tai missä tahansa sinulla on tunteja ja voit ehkä yrittäjänä laskuttaa niistä tai järjestetään ryhmäopetusta jotain niin.. täytyy olla aika monipuolinen, että, että se kyllä lähtee siitä sisällöstä mun mielestä.. se yrittämisen miettiminen ..et mikä tää mun sisältö, mikä tää mun paketti on myytävä paketti se tuote ja se on yleensä minä ja sitten ne mun osaamiset ..niin siitähän se lähtee. Ja ehkä se..jo instrumenttiopettaminen, monella ..no ajatellaan vaikka rytmimusiikkia, niin siellähän niin ku aletaan tosi helposti tuottajaksi ja tapahtumatuottajaksi ja on vaikka studioaika pian ja on joku omalevyfirma ja tälläsia niin ku rakennetaan, et se on aika, aika niin ku tyypillistä sillä genrellä. Klassiset muusikot taas niin kun käyttää paljon enemmän aikaa sen soittimen harjoitteluun eikä mieti tollaisia asioita. Mutta eipä sitä niinku nyky, jos ajattelee nyky.. niinku markkinaa ja mainostamista, että jos et sä osaa edes tätä markkinointipuolta niin ..kyllä sä saatat jäädä aika piiloon …vaikea lähteä liikkeelle tai ainakin sitä pitäisi olla, sitä niinku tuotteens, sisältönsä, itsensä markkinoinnista. Ja myöskin sitä, että mitä ..mitä se maksaa, kun minä tulen jotakin tekemään, onko siinä katetta mulle, onko siinä, pystynkö mä maksamaan omia laskuja sillä, paljonko minun pitää tienata, tällaisia asioita pitäisi niinku kyllä hahmottaa. Et sitten kun… valtio ei anna opintotukea eikä mitään muutakaan, niin pitäisi olla niinku suunnitelma valmiina että… että millä mä niinku elän ja mitä mä haluan tehdä …(päällekäin puhumista) .. niin monta gurua on meillä meillä kulttuurialalla, niitä työnantajia tai jolta sinä laskutat niitä voi olla viidestä kymmeneenkin ..vuoden aikana tosi monta.

HP: ..niin..Siinä on näitä omia niinku erityispiirteitä on tietenkin tossa kulttuuri- ja musiikkialalla, missä nyt erityisesti niinku tässä tuot esiin niin ..niin, mutta kun kuuntelen tätä mitä kerroit, niin.. kyllä jotenkin niinku tuntuu, että pitäisi aina kun lähdetään esimerkiksi ..esimerkiksi oppilaitoksessa tai kouluissa miettimään sitä yrittäjyyttä, niin lähteä sitä, että mitä minä osaa, keitä minä tunnen ja ..ja tuota siitä niinku lähtökohdista koko ajan niinku rakentaa sitä omaa ..omaa niin kun yrittäjyyspolkua ja tavallaan sitä omaa urapolkua myöskin että ..että ei niin kuin lähdetä jostakin abstraktista asiasta tekemään jotain vaan se vahvasti se oma persoona on siinä mukana ja se oma osaaminen elikkä semmonen niinku ennen kuin lähdetään miettimään ihan niitä yrittäjää, yritystä, että minkälaisen tekee, niin tuli niinku monta semmoista hyvää asiaa, että.. mitä pitäisi pohtia ja miettiä, että onko tämä minun juttuni ja mikä se minun juttuni itseasiassa onkaan…

AM: ..oppijalähtöisyys …

HP: … että se motivaatio säilyy niin.

AM: Oppijalähtöisyys on tässä niinku ehkä se tärkein, niinku mun mielestä kaikessa ..kaikessa tota, mutta ..mutta erityisesti tässä, että sen se oppija niinku alkaa itse tässä hahmottamaan, häntä autetaan. Tää on ihan ihan totta, miten sä osasit hienosti muotoilla mun ..mun tota lausahdukset, niin se on ehkä se tärkein ainakin meidän alalla, että jos ei siihen ei ole sitä sydäntä ja intohimoa siihen sisältöön, niin en usko, että yrittäjänä jaksaa ..jaksaa.. niitä vaikeita hetkiä, mitä tulee kuitenkin vastaan meillä kaikilla.

HP: ..em..Joo, se on totta juuri tämä että ..että ..että tuota se into ja palo täytyy olla siinä ja ..ja kuten sanoit, niin aina siinä yrittäjyys tulee niitä kuoppia ja mäkiä ja mutkia, että .. ne pitää niin ku taklata ja ratkaista, että semmoista ongelmanratkaisutaitoja myöskin. Ja uskoa siihen, että tästä selvitään, mutta että tietenkin haasteet on tänä päivänä aika isot…

AM: On, mutta sitten itse asiassa on niinku aika helppo. Nyt mä oon kokeillut tossa siinä tuottajakurssilla, joka on niinku ..siitä tulee ne pakolliset englannin kolme pistettä, että puhutaan siinä meidän alan englantiakin, mutta et siinä kun mä ..mä mietin eilen, että mitä siinä nyt oikein niin ku tehdään, niin ..niin opiskelijat niin ku saa jonkun meidän, meillä on semmoinen konserttikausi, meillä on syyskausi ja kevätkausi ja niissä on kummassakin aina parikymmentä konserttia. Ja sit meillä on vielä semmoisia ollut sellaisia maanantai niin ku, oikeastaan ne ei ole edes konserteja, ne on lounashetkiä, jossa kolme kurssia, kolmen kurssin opiskelijat tekee yhteistyötä yrittäjämäisesti tavallaan että ..että siellä on niinku tuotta… jos ajatellaan, että maa… maanantaitapahtumiin niin siellä on tuottaja, joka hommaa esiintyjät, vahvistaa, että kuka hoitaa äänentoistot, vahvistaa ..aa… mitä täällä tarvitaan, tekee suulliset sopimukset näiden tota esiintyjien kanssa. Ja myöskin hommaa lavalle kaikki, mitä siellä tarvitaan, tarvitaanko tuolia ja mitä teille näitä mitä ne .. tämmöstä normaalia roudaamista siellä, sit siellä on se aikataulutus, hän suunnittelee, että missä järjestyksessä kukin esiintyy ..aa.. mihin aikaan niitten pitää tulla paikalla. Nää on kaikki suullisesti sovitaan, sit hän juontaa niin ku tää tuottaja, sitten hän tekee sitä yleisötyötä, hän vähän markkinoi tulevia juttuja… Ja tuota me käytetään vielä sellasta projektiappia, jossa jokainen konsertti on tavallaan kortti, jossa on kaiken maailman ..check -listoja ja sitten, kun niitä on tehty niin ..niin niin siellä on deadlinet ja kaikki tällaiset. Tommosta niin ku projektiosaamista, joka on kyllä niin ku yrittäjälle tosi hyvä, että sä oot sitte pystyt olemaan johdonmukainen näissä, varsinkin jos ajattelen musiikkialaa, niin kyllä se aika paljon niitä tuottamishommia, et sä oot joku pala .. siellä tuotannossa tai olet vastuussa tuottajana ..niin toi on niinku aika sitten se yhteistyö myöskin, että ne äänentoistokurssilaiset siellä sitten tekee ja niitä ohjaa joku toinen opiskelijat. Se vähän niinku johtamista on pikkasen. Ainut mitä noissa ei ole, niin niissä ei ole tietenkään niin ku sitä riskiä, mutta kaikkea muuta mun mielestä on.

HP: Joutuuko he miettimään kuitenkin sitä taloutta siinä vai onko se enemmän sitä, että opitaan se prosessi ja se projekti niin ku tuottamisessa?

AM: Se käytännön työ ..näissä meidän tapahtumissa on se prosessi ja se projekti, kommunikointi, markkinointi. Myöskin, jos tulee vierailevia taiteilijoita meidän iltakonsertteihin, niin.. niin heidän kanssa kommunikoidaan, tulemmeko vastaan junalla, millä tulee että onko sinulla roudattavaa, hommataan asuminen, hommataan ruokailu, kaikki järjestellään, mutta tietysti siinä ei oo sitä taloudellista riskiä. Mutta sitten ..sitten meillä on tehtäviä siinä kurssilla, jossa tehdään tuommoinen niinku konsertti ja festivaali niin ku budjetoidaan, ja sitten sitten myöskin niin ku sä saat järjestetään tapahtumaa, tulee valtava määrä niin ku säännöksiä vastaan roskista ja ..ja turvallisuussuunnitelmat ja kaikki tällaiset, niin me niitäkin pohditaan, vaikka meidän omissa tuotannoissa ei tarvitse, kun me ollaan täällä meidän koulun katon alla niin .. ei tarvitse noita pohtia. Mutta ky…ehkä se niin ku se, ymmärrys siitä niin kun, itselle tuli tää juuri vastaan että ..että piti ymmärtää, että mistä kaikesta minä olen vastuussa ja mitä kaikkea minun pitää ottaa selvää, et miten tämä menee ja mistä kaikesta mulla pitää olla joku suunnitelma ja heti että ..mä pystyn löytämään sellaisen, niin ..niin se oli niin ku mulle ensi alkuun sellaista ..aha .. nimenomaan viranomaiset ja tällaiset, ku sä järjestät festivaalia, niin muusikot vaan miettii, että me aletaan soittaa tässä yleisölle, mutta ehkä sä et niin ku …ens alkuun osaa niin ku sitä …vastuupuolta edes hahmottaa…

HP: ..eem..

AM: …että ..että nää on niin ku ..vastuita on aika paljon, kun jossa ..jos sä niin ku yleisötapahtumia teet niin ku että…

HP: …Aivan…Että siinä on aika kokonaisvaltainen, niin ku täytyy olla se kuva mitä kaikkea siihen sisältyy ja sitten tässä tulee aika vahvasti tämä toiminnallinen, niin ku tekemisen kautta oppiminen ja siitä sitä tuetaan ja tavallaan valmennetaan sitten, että miten se tapahtuu, mutta koko ajan saa sen kokemuksen siitä, että ..että miten tää homma niin ku hoidetaan, ne ydinprosessit ja sitten ne kaikki, mitä siihen muuta liittyy niin ku tapahtuman tuottamiseen..

AM:..kyllä…

HP: …ja järjestämiseen.

AM: Puhutaan kulttuurialasta, niin sitten meillä on oikeastaan kaikista tärkeintä se itsetunto, sehän tässä tällaisessa kohoaa, kun sä kykenet tekemään tällaisia juttuja, niin sä osaat yksinkin niitä opintojen jälkeen tehdä…

HP: ..eem..

AM: … Sä tarvit niin ku aika vahvan itsetunnon esiintyjänä, opettajana, soittajana mitä tahansa ja mun mielestä tää yrittäjyys niin ku et mitä enemmän sä tiedät, niin sitä vähemmän sinun täytyy pelätä … mitään, niin oikeestaan niin ku oiva juttu että .. et näin nyt vaan maailmassa menee, tällä hetkellä on tällaisia sääntöjä, näin me tehdään ja näiden parametrien välillä liikutaan, että tehtiin nyt sitten mitä tahansa…

HP: ..emm…

AM: …ja että ne vastuut on tiedossa, mutta sitten .. sittenhän siinä on aina se ihana sisältö, joka on tärkee.

HP: Niin, joo ja tossa tota niin kun viittasit tuohon niin ku omaan niin ku tavallaan itsetuntoon siitä että sitä vahvistetaan niitten ehkä onnistumisien kautta myöskin, mutta myös sitten, että aina tulee niitä semmoisia vähän epäonnistumisia ja hankalia tilanteita, että kaikki ei mennytkään ihan putkeen, mites näissä tilanteissa, onko ne enemmän oppimisen tilanteita vai onko ne minkälaisia tilanteita sitten opiskelijalle .. tai miten niitä käsitellään?

AM: Meidän toiminnassa ei voi olla mitään niin kamalaa tosiaan ku riskiä ei olla, ei olla ulkoilmassa, ei kaadu mikään sähkötolppa meidän yleisön päälle eikä mitään tällaisia. Eikä ..eikä tuu mitään tuhomyrskyä ..ja pitäis alkaa lipputuloja palauttaa, ei ole mitään tällaista, mitä oikeasti normaalissa elämässä niinku saattaa tulla, mutta …mutta tota…nyt mä nyt itseasiassa mulla meni ihan sekaisin, että mitä sä kysyit?

HP: Niin.. mä niin kun tavallaan sitä, että kun sitä itsetuntoa vahvistetaan

.AM: ..niin…

HP: ..niin yleensähän se tulee siinä että mä onnistun tässä, mutta sitten tulee niitä semmoisia …

AM: ..joo kyllä…

AM: Meillä on tuota, kun me meillä on ollut tällainen … mokalista, johon ihmiset saa kirjoittaa omia niin ku juttuja, mitkä ei sujunu, oli ne sitten mistä syystä tahansa. Ja me yleensä käydään nää läpi ja ne on kyllä oppimiskokemuksia. Ja siis täällä, mä voin antaa mokalistasta hyvän esimerkin … miten kävi yks kerta konsertissa. Meillä oli … meidän koulutuksen 20 -vuotisjuhlakonsertti, jonne oli sitten tilattu .. pari semmoista valtavan levykakkua. Yksi opiskelija hakee niitä meidän kampukselta tuonne konservatorion .. konserttisalin tiloihin, sitten sinne kahviotiloihin. Ja .. siinä kävi niin, että kun kakku oli tehty, niin se oli jo paljon hilloa ja se oli liian liukas, tiedätkö miten ne voi lähteä ne kerrokset ..

HP: .. tiedän ..

AM: .. liukumaan ..

HP … on kokemusta … (ydessä naurua) …

AM: …kyllä .. niin kakku lähti liusumaan ja yksi kakku meni ihan pilalle, sitä ei pystytty pelastamaan ja toinen vielä onnistu. Tää oli tämmöinen niin ku … yleinen ja yhteinen moka, joka nauratti ihan kaikkia, siinä ei käynny kuinkaan ja kakkua oli riittävästi, mutta siis…siis .. siinä tuli ehkä se opetus … meidän ..meidän tota ryhmälle, että .. niin paljon voi tapahtua, johon sä et itse voi millään tavalla vaikuttaa ..ne vaan tapahtuu, ja sit sun pitää niinku tuottajana olla se …se ..ihminen, joka niin ku alkaa selvittämään sitä, kukaan muu ei ala, kaikki vaan odottaa, että kuka täällä on tuottaja. Se on aina niin monta kertaa käynyt mulle just, joku ne katsotaan vaan ympärille, että kuka täällä tuottaja, kuka olet tekee mitä ja .. ja tuota se oli ehkä se opetus, että ..että tuottaja sitten vaan sanoo: no niin, toinen kakku meni pilalle, että opiskelijat saa ottaa tämän nyt kun se oli lyttääntynyt, mutta sehän oli ihan tuore ja hyvä ..ottakaa tästä paloja kotiinne, toinen tarjotaan, piti tehdä vaan päätös, sitten piti hakea äk.. äkkiä halpahallista jotain keksiä ja tällasta. Mä en ihan ..tällästahan se on, käytännössä .. komikkaakin on aika paljon, että ehkä se ..se moka on lahja, niin se on kyllä hyvä ajatus ettei tässä nyt aleta arvioimaan kenenkään tekemisiä vaan tässä niin ku tehdään näitä juttuja huomatakseen mitä kaikkee voi sattua…

HP: ..emm..

AM: …tää on ihan tavallista elämää, joka päivä sattuu meillekin jotain meille opettajille .. (naurua) ..

HP: ..näin..

AM: ..aina sitä vaan selvitään.

HP: Näin se juuri on niin, että toi mokalista on kyllä todella …todella hyvä idea, että sitä soisi niin ku levittävän moneenkin paikkaan, että ei lähdetä ihan niin ku… tavallaan ottamaan niin vakavasti niitä asioita, että ..et niistä sitten opitaan ja nähdään, että kaikkea todella voi sattua ja se kuuluu tähän elämään .. ja niistä voi nimenomaan oppia. Äärettömän hyvä ..hyvä vinkki kaikille opettajille, että ottakaa ihmeessä mokalistat käyttöön.

AM: Toi on var… toi var… tuolta Espoon April jatseista, kun mä olin siellä nuorena tyttönä oppaana, niin siellä oli se legendaarinen Mape Lappalainen oli aloittanut tään ja ..ja tota tän festarin ja sillä oli aina mokalista. Käytiin läpi sitten ettei ensi vuonna niitä samoja ..samoja .. (yhteistä naurua) …

HP: ..joo…

AM: …oli eri mokat tai ehkä jotain samoja, mutta myös eri mokat …

HP: ..joo..

AM: ..se on hyvä kun jos sen ottaa huumorilla yleensäkin kannattaa olla huumorin näissä kaikissa yrittäjähommissa mukana, koska muuten voi olla aika.. aikalaista tuskaa kaikki.

HP: ..emm.. Juuri näin. Mitäs muita hyviä vinkkejä sinulla olisi .. muille opettajille .. oli ne miltä tahansa vaan, niin kertoa .. liittyen tähän yrittäjyyteen ja opiskelijoiden niin ku .. oppimiseen?

AM: No kaikki varmaan niin ku hahmottaa sen saman, mitä mäkin oon huomannut, että nykyään nää meidän opiskelijat on aika fiksuja, ne on googlettanut jo monta vuotta kaikkee, ne sekunnissa osaa katsoa vaikka mitä, ne osaa todella hienoja sanoja, ne on niin ku aivan eri tasolla, kun minä olin vaikka lukion jälkeen… ainakin osa ja ..ja tuota … mitä ..opiskelijalle voi antaa tosi paljon niin ku tehtäviä .. ja mä olen niin ku kokeillut kurssin sisällä myös sellaisia että ..että mulla on siellä niin ku työryhmiä, jotka tekee jotain juttuja, mä en itse tee vaan seuraan ja neuvon, ja se on heille kyllä antoisampaa. ..ää ..Että tää on niin ku se .. varmaan mihin ollaan menossakin, että ..että opiskelijat .. opiskelee yhdessä ja me fasilitoidaan. ..

HP: ..emm..

AM: ..mun mielestä se on parempi niin ku kaikin puolin ja tähän yrittämiseen niinku kyllä pätee että ..

HP: ..emm..

AM: ..se on niin ku hyvä idea ja ..ja sitten tietenkin sen ..tää taas sen, on se ..opiskelijan oma polku ja opiskelijan oppijalähtöisyys, niistä opiskelijan lähtökohdista. Myöskin se ..se, että joku pystyy ..on vähän nopeempi, on jo hahmottanut tietää ja näin nämä jutut pystyy vähän enempää, niin joku on siellä .. alussa ..tän asian oppimisessa niin ..myöskin ..myöskin sillä lailla että ..että tässä ei nyt.. aseteta ketään paremmaks tai huonommaks vaan jokai.. jokainen tekee sieltä omista lähtökohdistaan ja ..ja oppijalähtöisesti niin ..silloin mun mielestä sujuu parhaiten. Kyllä noi on fiksuja noi nuoret, joka päivä mä itse opin. Sit mä mietin aina, et mitä mä tänään opin, aina mä opin niiltä, kun heidät päästää puhumaan eikä itse puhu koko ajan.

HP: (naurahdus) .. tää on kyllä äärettömän hyvä ..hyvä tuota noin niin ..muistutus ja näkökulma ja oppi meille kaikille, että kel..kuka on se tähti siinä oppimistilanteessa, että luotetaan siihen, että ne nuoret osaa ja ne oppijat osaa ja ne on halukkaita oppimaan. Ja juuri se, että se opettajan tehtävä ..on niin ku auttaa sitä opiskelijaa ja ..ja sillä tavoin niin ku mennään eteenpäin. Tää on kyllä oikein hyvä paikka myöskin niin kun lopettaa tää podcast -keskustelu, mutta olisiko vielä jotakin Annika sellasta, mitä sulla on mielessä ja ei ole vielä tullut esille ja haluaisit vielä kuitenkin ..vielä kertoa meidänkin kuulijoille?

AM: No kyllä tässä varmaan tuli ne kaikki, että ..että täytyy sanoa että mulla vielä itselle ja meillä musiikkitiimissä on vielä niin ku alullansa tämä, nyt ollaan vasta kahdessa kurssissa, et me yritetään kokoa lisätä sekä kansainvälistymispolkua että tätä yrittäjyyttä sinne opsiin, sinne kurssien sisälle ei niinkään erillisinä kursseina vaan silleen, että niitä asioita tehdään siellä.. mitä muutenkin tehdään, että se on ehkä se ..se niinku .. tulevaisuuden polku..

HP: ..emm..

AM: ..polku meille..se tuntuu ainakin musta hyvältä ja minä luulen et opiskelijatkin tykkää, niin mä oon ymmärtänny.

HP: Joo, hienoa! Olette lähteneet liikkeelle ja hyvässä ..hyvässä niin ku vauhdissa. Ja todella paljon kiitoksia Annika tästä ..tästä keskustelutuokiosta ja … Ei mitään .. me sanotaan ..heippa kaikille kuulijoille ja myöskin sitten .. hei vaan Annika!

AM: Hei vaan ja kiitoksia!

HP: Kiitos!