Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Asiantuntijasta yrittäjäksi – substanssiosaaminen ei takaa yrittäjyysosaamista

Yrittäjiksi aikovat asiantuntijat tarvitsevat tukea yrittäjyystaitojensa kehittämiseen. Dynamo-yrittäjyysohjelma vastaa tähän haasteeseen, kirjoittaa Hanna Kangas.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 26.03.2021

Kentän viesti on selkeä: yrittäjiksi aikovat asiantuntijat tarvitsevat tukea yrittäjyystaitojensa kehittämiseen. Yritysneuvontaa ja startup-palveluja tarjoavan NewCo Helsingin yritysneuvojat tapaavat viikossa kymmeniä uusia yrittäjiä, joiden yritysidea on pitkälle mietitty, mutta joilla ei ole yrittäjyystaitoja hallussa.

”Yrittäjä on samanaikaisesti asiantuntija, johtaja ja visionääri, ja ne vaativat kaikki hieman erilaista tietotaitoa. Asiantuntijoille on kova paikka myöntää, ettei yrittäjyyden liiketoimintaosaamisesta ole kokemusta”, sanoo yritysneuvoja Valdar Liive.

Asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien määrä on jatkuvassa kasvussa. Suomen Yrittäjien mukaan jo lähes puolet yrittäjistä ovat korkeakoulutettuja. Asiantuntijayrittäjille on tyypillistä työkokemuksen kautta syntynyt erikoisosaaminen, jota myydään esimerkiksi konsultointina muun muassa talous-, koulutus- ja markkinointipalveluina. Asiantuntijayrittäjät ovat usein myös verkostoituneita, kasvuhakuisia ja tähtäävät kansainvälisille markkinoille.

Asiantuntijayrittäjyys vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä sekä digitalisaation aallonharjalla pysymistä kansainvälistyvässä yrityskentässä. Yrittäjien etujärjestöt ovatkin peräänkuuluttaneet, että korkeakoulutetut yrittäjät tarvitsevat tukea liiketoimintaosaamisensa kehittämiseen korkeakouluista. ”Suuri joukko työmarkkinoilla toimivista asiantuntijoista ryhtyy lähivuosina yrittäjiksi. Yrittäjyyttä on tuettava sopivalla koulutuksella yritystoiminnan eri vaiheissa”, sanoo Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen.

Dynamossa ohjataan verkostoitumaan

Korkeakoulumaailmassa tasapainotellaan tutkintokoulutuksen sekä työikäisille suunnatun jatkuvan oppimisen välimaastossa. Vaikka tutkintokoulutuksella on oma keskeinen asemansa, tarvitaan sen rinnalle joustavampia ja räätälöitävissä olevia täsmäosaamiseen keskittyviä kokonaisuuksia. Tällainen on esimerkiksi vuoden mittainen, virtuaalinen Dynamo-yrittäjyysohjelma, joka kokoaa yhteen lähes 50 korkeakoulutettua yrittäjää tai yrittäjyydestä kiinnostunutta asiantuntijaa.

Dynamossa opetetaan yrittäjyystaitoja, joita osallistujat pääsevät hyödyntämään oman liiketoiminnan edistämisessä tai omassa kehittämisprojektissa. Lähdimme ohjelman valmistelussa liikkeelle aidoista asiakastarpeista ja kuuntelimme yrittäjien ääntä jo hakuvaiheessa.

Haluamme ohjata osallistujat verkostoitumaan yrittäjien ekosysteemiin. Tämän mahdollistamiseksi pyysimme ohjausryhmään mukaan Suomen Yrittäjät, NewCo Helsingin, Helsingin Seudun Kauppakamarin, Akavalaiset yrittäjät sekä Suomen Uusyrityskeskukset. Hyödynnämme ekosysteemin verkostoja ja palveluja myös koulutuksen tarjonnassa. Muun muassa NewCo Helsingin yritysneuvonnan palvelut ovat sisällytetty opintoihin.

Rakensimme myös koulutuksen pedagogiikan vahvasti verkostojen ja vertaisoppimisen ympärille. Osallistujat pääsevät sparraamaan toisiaan niin ryhmävalmennussessioissa kuin yrittäjyyden eri teemoihin keskittyvissä lukupiireissä. Opiskelussa korostuu yrittäjyystaitojen kehittyminen learning by doing-hengessä sekä osallistujien henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu yrittäjäksi.

Yhteistyössä Haaga-Helian yrittäjyyden master-opetuksen kanssa toteuttamamme korkeatasoinen yrittäjyysohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden jatkaa yrittäjyysopintoja vielä pidemmälle. Osallistujat voivat halutessaan hakea Dynamossa suoritettuja opintojaan osaksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Jatkona erikoistumiskoulutus?

Korkeakoulutettujen yrittäjien määrä on jatkuvassa kasvussa ja tarve yrittäjyyskoulutukselle on selkeä. Korkeakoulut eivät vielä tarjoa Dynamoa lukuun ottamatta korkeakoulutetuille yrittäjille suunnattua opetusta. Yrittäjyyden erikoistumiskoulutus olisi yksi tapa edistää asiaa.

Kuuntelemme Dynamon osallistujien palautetta ja kokemuksia herkällä korvalla. Keräämme ohjelman vaikuttavuudesta tutkimusaineistoa, jonka perusteella kirjoitamme kansalliset suositukset yrittäjien korkeakoulutasoisesta opetuksesta.

Lähteet:

Pk-barometri: Pääkaupunkiseudun pk-yrityksillä valoisimmat näkymät, Etelä-Pohjanmaalla ei uskota talouden nopeaan toipumiseen.

Yhä useampi asiantuntija myy osaamistaan yrittäjänä