Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Viisi vinkkiä vaikuttajayhteistyöhön

Nykypäivän kuluttajat luottavat suosittelijoihin enemmän kuin brändin omaan viestintään. Tämän vuoksi vaikuttajayhteistyön hyödyntäminen osana markkinointia on kovassa nousussa. Yhteistyö vaikuttajan eli influencerin kanssa voi olla kertaluonteista tai pitkäaikaista, mutta useimmiten parhaat tulokset syntyvät huolellisella suunnittelulla.

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.01.2022

Digitalisaatio ja etenkin sosiaalinen media ovat kasvattaneet vaikuttajien merkitystä markkinoinnissa ja viestinnässä. Tunnettuja henkilöitä on hyödynnetty yritysten ja organisaatioiden taholta pidempäänkin, mutta tänä päivänä yksilön on aiempaa helpompi tuoda itseään ja omia ajatuksiaan esiin omistetun ja jaetun median avulla.

Miksi siis laittaisit markkinointieurot kampanjaan, jolla koetat saavuttaa halutun kohderyhmän, kun sen rinnalla voit hyödyntää vaikuttajaa, jolla on kanavallaan jo valmiiksi suuri määrä seuraajia?

Tässä viisi vinkkiä siihen, miten tehdä menestyksekästä yhteistyötä vaikuttajien kanssa:

Anna tavoitteen ohjata tekemistä

Vaikuttajayhteistyössä pyritään nimensä mukaisesti vaikuttamaan haluttuihin kohderyhmiin henkilöiden kautta, joita kohderyhmään kuuluvat ihmiset arvostavat, ihailevat ja joita he useimmiten jo valmiiksi seuraavat. Tavoitteena on vaikuttaa kohderyhmän ajatuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Vaikuttajayhteistyössä kannattaa lähteä liikkeelle siitä, mitä haluat saada aikaan. Onko tavoitteenasi kasvattaa yrityksen tuotteen tai palvelun näkyvyyttä halutussa kohderyhmässä vai onko pyrkimyksenä luoda pidempiaikainen yhteistyö, jossa vaikuttaja toimii yrityksen kasvona?

Tavoite voi olla kertaluontoinen kaupallinen yhteistyö, taktinen eli kampanjavetoinen tai strategisempi yhteistyö osana laajempaa kokonaisuutta. Yleisimpiä päämääriä vaikuttajayhteistyössä ovat tunnettuuden lisääminen, myynnin kasvattaminen sekä omien kanavien liikenteen lisääminen ja kiinnostavan sisällön tuotanto.

Käytä eurot viisaasti

Saatat ajatella, että vaikuttajayhteistyö on kallista eikä pienillä yrityksillä ole siihen varaa. Toki yhteistyö on kallista, jos valitset henkilöbrändin maan suurimman nimen urheilun, musiikin tai muun vastaavan alan saralta. Mutta pienemmälläkin budjetilla pärjää.

Vaikuttajat jaetaan usein kategorioihin sen mukaan, paljonko seuraajia heillä on ja miten sitoutuneita seuraajat ovat. Suurempien mega- tai makrovaikuttajien sijaan kannattaa hyödyntää omassa niche-genressään toimivia mikro- tai nanoluokan vaikuttajia. Osa vaikuttajista saattaa jopa toimia ilman palkkiota, tulla esimerkiksi tapahtumaan ja tehdä siitä postauksia omille seuraajilleen. Yhden henkilön sijaan voi kerralla hyödyntää useampaa vaikuttajaa samasta tai eri kategoriasta.

Panosta oikean vaikuttajan löytämiseen

Sopivan vaikuttajan valintaa kannattaa suunnitella huolella. Onnistumisen kannalta keskeistä on se, että vaikuttajan arvot istuvat yrityksen tai organisaation arvoihin ja kampanjan tavoitteeseen. Taustatyötä tekemällä voit kasvattaa ymmärrystäsi vaikuttajan tavasta ja tyylistä luoda sisältöä, koskettaa omaa kohderyhmäänsä ja saada aikaan tulosta. Data on hyvä apu vaikuttajien kartoittamisessa ja päätöksenteossa. Tarjolla on myös vaikuttajayhteistyöhön erikoistuneita toimistoja, työkaluja sekä alustoja, joilla etsiä sopivia vaikuttajia.

Vaikuttaja tuntee kohderyhmänsä ja kanavansa mahdollisuudet. Tärkeää onkin, että vaikuttajalla on taito luoda kohderyhmää aidosti kiinnostavaa ja puhuttelevaa sisältöä – sellaista joka luo lisäarvoa seuraajan elämään oli kanava mikä tahansa. Yhteistyön kanavavalikoima ovat laaja: siinä missä yksi vaikuttaja on keskittynyt vaikkapa Instagramiin tai Twitchiin, tuottaa toinen vaikuttaja sisältöä useaan eri kanavaan.

Hyödynnä vaikuttajayhteistyötä monipuolisesti

Vaikuttajayhteistyö on useimmiten osa yrityksen markkinointia ja viestintää. Valittu vaikuttaja luo yritykselle sisältöä, jota hän jakaa omassa kanavassaan ja jota yritys voi hyödyntää omissa kanavissaan tai josta tehdään maksettua mainontaa.

Sisältöyhteistyönä syntyy videoita, kuvia ja live-striimiä, jossa vaikuttaja avaa vaikkapa yrityksen hänelle lähettämää PR-pakettia. Erilaiset kilpailut ja alekoodit ovat suosittuja seuraajien keskuudessa. Vaikuttajat voi myös ottaa mukaan esimerkiksi tuote- ja palvelukehitykseen.

Useimmiten yhteistyöhön tarvitaan mukaan luova konsepti, jonka kautta vaikuttaja kertoo tarinaansa omalla äänellään ja tyylillään. Iso osa kuluttajista luottaa sosiaalisen median vaikuttajan suositukseen enemmän kuin brändin omaan viestintään. Parhaimmillaan vaikuttajat luovat ainutlaatuista ja uskottavaa sisältöä edustamasi yrityksen hyödyksi.

Vaikuttajayhteistyötä voit hyödyntää markkinoinnin ja viestinnän ohella myös muun muassa myynnissä ja HR-työssä. Vaikuttajan ei aina tarvitse olla julkisuuden henkilö. Hän voi myös olla oman alansa asiantuntija ja työntekijä, joka toimii yrityksen brändilähettiläänä.

Mittaa ja analysoi suhteessa tavoitteisiin

Jos haluat edistää vaikuttajayhteistyön onnistumista, määritä etukäteen huolella liiketoimintaan tai sen osa-alueeseen linkittyvät tavoitteet ja valitse niihin nähden oikeat mittarit.

Tavoittavuus, sitoutuminen eli seuraajien, kävijöiden, tilaajien, kommentoijien tai vaikkapa osallistujien määrä, konversio, sisällön parissa vietetty aika jne. ovat tapoja mitata vaikuttajayhteistyön onnistumista. Lyhyen tähtäimen onnistumiset edesauttavat pidemmän yhteistyön jatkumista. Mittaamalla ja analysoimalla tavoitteiden saavuttamista voit tarvittaessa tehdä nopeita ja korjaavia liikkeitä tai perustella uusia investointeja.

Tuote- ja palveluvetoisen yhteistyön rinnalle on nousemassa yhä vahvemmin henkilöbrändien hyödyntäminen yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisessa. Digitaaliset kanavat muuttuvat jatkuvasti ja samoin elävät myös niiden kohderyhmät. Uusia vaikuttajia nousee esiin. Mitä tahansa muutoksia vaikuttajayhteistyö pitääkään jatkossa sisällään, on varmaa, että vastuullisuus ja eettisyys ovat keskeisessä roolissa. Kuluttaja on yhä valistuneempi ja kaipaa läpinäkyvyyttä.

Kirjoittajat:
Jenni Brisk, KTM, YTK, AmO, toimii liiketalouden lehtorina, valmentajana Haaga-Helia Kreassa ja yrittäjänä @Brisk Branding. Jenni on intohimoinen brändäyksen sanansaattaja, joka uskoo brändien voimaan bisneksen ytimessä ja merkityksellisen työn ajurina. Asenne Lapualta, tietämys tutkivasta kehittämisestä, kokemus mainostoimistomaailmasta ja kansainvälisestä brändijohtamisesta.

Hanna Tattari, KTM, FM, AmO on yritysviestinnän ja markkinoinnin lehtori Haaga-Heliassa, valmentaja Luova toimisto Kreassa sekä freelancer-toimittaja. Hän on toiminut viestinnän, markkinoinnin ja muutoshallinnan tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä sekä konsulttina. Hanna ammentaa valmentaja inspiraatiota ihmisten kohtaamisesta ja mahdollisuudesta olla kehittämässä luovan alan seuraavia tähtiä.