Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Viisi askelta strategian visualisointiin

Visualisointi auttaa ymmärtämään sen, mihin organisaatio pyrkii, mistä se on riippuvainen ja mitkä ovat sen tavoitteet. Onnistunut strategian visualisointi auttaa näkemään kokonaisuuden.

Julkaistu : 08.11.2021

Strategian viestiminen on iso osa strategiatyötä. Ongelmana on usein se, että viestinlähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät viestin eri tavoin. Sanat ymmärretään eri tavoin tai puhe ei ole konkreettista. Erityisesti strategiaviestinnässä tämä tapahtuu usein. Jos strategiaa ei ymmärretä, on sitä mahdotonta toteuttaa arjen työssä.

Kokonaisuus yhdellä vilkaisulla

Strategiaviestinnän kehittäminen oli yhtenä aiheena monitieteellisen opiskelijaryhmän tekemässä opinnäytetyöprojektissa. Siinä kehitettiin kunnan yrityksiä ja yrittäjiä tukevan palveluverkoston toimintaa viestinnän, tekoälyn käytön ja johtamisen näkökulmasta. Strategian visualisointi viestinnän keinona herätti verkoston edustajissa eniten kiinnostusta, kun esitimme viestinnän kehittämisen ehdotuksia.

Visualisoinnissa kuvataan yhdellä sivulla mitkä ovat organisaation strategiset päämäärät, keitä verkostoon kuuluu, mitä palveluja on tarjolla ja miten yritys toimii. Visualisointi auttaa ymmärtämään paremmin mihin organisaatio pyrkii, mistä se on riippuvainen ja mitkä ovat sen tavoitteet. Onnistunut strategian visualisointi auttaa siten näkemään kokonaisuuden yhdellä vilkaisulla.

Sanoista kuvaan

Strategian visualisointiin kannattaa ottaa mukaan työyhteisön jäseniä. Näin osallistujien parhaat ideat ja osaaminen saadaan mukaan strategiatyöhön ja samalla tehdään strategiaa osallistujille tutummaksi. Myös ulkopuolisia kannattaa hyödyntää. Mukaan voi kutsua asiakkaan, yhteistyökumppanin tai strategian visualisoinnin ammattilaisen, joka osaa kysyä oikeat kysymykset katsoessaan asiaa ulkopuolisen silmin.

Yhteiskehittämisessä voi edetä seuraavin askelin:

  1. Kiteytetyt lauseet. Selkeyttäkää ja yksinkertaistakaa visio, missio ja strategia ytimekkäisiin ja selkeisiin lauseisiin – miten strategia muuttuu teoiksi. Lauseita tulisi olla neljä tai viisi.
  2. Tärkeimmät asiat. Kirjoittakaa muutamalla sanalla ylös mitkä asiat ovat tärkeitä yrityksellenne, esimerkiksi työntekijät, tuotteet, palvelu, asiakaskokemus, toimintaympäristö jne. Miettikää mitkä ovat näiden asioiden väliset suhteet. Kirjatkaa ne seinätauluille, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä. Mukaan voi myös tuoda arvot, megatrendit sekä alaan liittyvät ilmiöt, jotka heijastuvat työhön.
  3. Visuaalinen benchmark. Hakekaa esimerkkejä muiden yritysten strategiaviestinnän visualisoinneista. Pohtikaa, millaisia elementtejä juuri teidän yrityksenne viestinnän tulisi näyttää, esim. visuaalinen ilme, väritys jne. Esimerkiksi KONE, Kotipizza ja OP ovat visualisoineet taitavasti oman strategiansa.
  4. Versiot kuvista. Antakaa joko omien visuaalisten osaajien tai ulkopuolisten tehdä teille ehdotuksia kuvista.
  5. Kaikille nähtäväksi. Valmiin strategiakuvan tulisi löytää tiensä jokaisen työpisteen seinälle ja näytön taustakuvaksi. Ottakaa se esiin sisäisissä suunnittelu- ja päätöksentekopalavereissa. Strategian visualisointi on hyvä sijoittaa myös organisaation nettisivuille julkisesti näkyville. Näin asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat selville yrityksen ydinidean nopeasti.

Visuaalisuus vetoaa ihmiseen ja herättää mielenkiintoa useasti paremmin kuin sanat jo siksi, että aivot käsittelevät visuaalista tietoa huomattavasti nopeammin kuin tekstiä. Miltä siis teidän strategianne näyttäisi ja tuntuisi, jos se olisi piirretty kuvaksi?

Emma Taivassalo on Haaga-Helian Yamk-opiskelija, jonka opinnäytetyöhön Tunnettavuutta strategiaviestinnällä blogi pohjautuu. Opinnäytetyön ohjaajana toimi Minna-Kaarina Forssén, TkT, AmO, projektipäällikkö.