Siirry sisältöön
Viestinnän osaaja auttaa tuomaan asiantuntijuuden esiin 

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2019

Hyvän tekstin laatiminen on vaativaapitää miettiä kohderyhmää, näkökulmia, tekstilajia, julkaisukanavaa jne. Jotkin tekstit saattavat syntyä ilman suurempia haasteita, toiset taas eivät välttämättä millään meinaa lähteä käyntiin. 

Monen muun asian ohella myös kirjoittajan oma tausta vaikuttaa siihen, kuinka paljon työtä tekstin synnyttäminen vaatii. Tieteellinen teksti saattaa syntyä suhteellisen helposti sellaiselta, joka on niitä paljon uransa aikana tehnyt. Toisaalta lyhyt blogiteksti tai artikkeli voi aiheuttaa hänelle suuriakin haasteita. 

Tässä me viestinnän ja kirjoittamisen ammattilaiset tulemme apuun. Voimme osaamisellamme tukea sitä, että asiantuntijoidemme syvällinen ymmärrys asiasta tulee esiin parhaalla mahdollisella tavalla.  

Osaaminen yhdistyy  

Antoisinta kirjoittamisen ammattilaisen ja asiantuntijan yhteistyössä on se, että molemmat tuovat parhaan osaamisensa pöytään. Eräs asiantuntijamme kiteytti tämän ajatuksen mielestämme erittäin hyvin: ”Minusta on hienoa, että tämä ammatillinen yhteistyö toimii Haaga-Heliassa näin hyvin. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.” Tämä kertoo paljon siitä yhteistyöstä, mitä asiantuntijamme ja me viestinnän ammattilaiset teemme 

Asiantuntijoidemme ei tarvitse hallita suvereenisti kaikkia tekstilajeja tai olla ensisijaisesti kynäniekkoja. Normaali tekstituotanto-osaaminen riittää, ja me autamme ja opastamme sitten, jos tarvetta on syvällisemälle opille. Jos kirjoittamisen ammattilaisina lähdemme ainoastaan viilaamaan pilkkuja, olemme auttamattomasti lähteneet liikkeelle väärällä jalalla.  

Totesimme edellä mainitun viestin lähettäjälle, että oman työmme rikkaus onkin juuri se, että opimme paljon sellaisista asioista, mistä emme muuten välttämättä tietäisi mitään. Meidän ei siis tarvitse eikä varmasti odotetakaan osaavan jokaisen korkeakoulumme asiantuntija-alan koukeroita. Meilläkin perustietämys asiasta riittää, koska voimme luottaa siihen, että asiantuntijamme ovat vahvoja osaajia alallaan. Me vain autamme heitä tuomaan sen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti esiin.  

Mitä me teemme, entä te? 

Tavoitteenamme on viestinnän ja kirjoittamisen ammattilaisina toimia ensisijaisesti asiantuntijoidemme tukena. Ehdotamme aiheita teksteille, autamme näkökulman valinnassa ja tuemme kirjoittamisprosessia eri tavoin joko sen aikana tai viimeistään editointivaiheessa. 

Asiantuntijalla voi puolestaan olla erilaisia tavoitteita, kuten tuoda tärkeä tai ajankohtainen aihe kohderyhmän tietoisuuteen. Viestinnän ja kirjoittamisen ammattilaisilta hän saa paitsi tukea käytännön kirjoittamistyöhön myös siihen, miten aiheesta voisi muuten viestiä. Viestintähän ei pääty tekstin julkaisuun.  

Miten yhteistyö saadaan sitten toimimaan parhaiten? Siten, että ollaan aidosti ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Kaikki mielenkiintoiset tekstiaiheet eivät välttämättä kantaudu viestinnän korviin, joten keskusteluyhteys molempiin suuntiin on tärkeä pitää avoinna. Toisaalta viestinnän on tärkeä pitää ovi auki asiantuntijoiden suuntaan, jotta he kokevat voivansa olla rohkeasti yhteydessä, vaikka mielessä ei olisi vielä mitään tekstiä tai edes aihetta 

Autamme siis toinen toisiamme.