Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Tekoäly haastoi perinteiset mustavalkokuvat: miten saada nuoret kiinnostumaan lottien perinteestä?

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2023

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat saivat viime keväänä haasteen. Lotta Svärd Säätiö halusi parantaa tunnettavuuttaan ja toimintansa kiinnostavuutta nuorten parissa. Tähän he tarvitsivat krelaisten eli tulevien markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten apua.

Tarve perinteen jatkamiselle

Lotta Svärd ei ole haasteensa kanssa yksin. Suomessa on lukuisia hyvää ja arvokasta työtä tekeviä järjestöjä ja muita tahoja, joita tämän päivän nuoret eivät tunne. Sotien aikana lotat tunnettiin monipuolisesta toiminnastaan isänmaan hyväksi. Lottia toimi muun muassa kenttäsairaaloissa ja vihollisen tähystystehtävissä. Lotat hoitivat kotia ja maatiloja sekä pyörittivät yhteiskuntaa, sillä välin kun miehet olivat rintamalla. Oli oltava sisukas, jotta pärjäsi. Oli autettava ja pidettävä toisista huolta.

Lotta Svärd Säätiö tukee tällä hetkellä Suomessa monia apua tarvitsevia tahoja. Säätiön yhtenä tavoitteena on olla vaikuttavilla ”lottateoilla” suunnannäyttäjä ja mielipidevaikuttaja. Tänä päivänä lottia on elossa enää harva joukko. Säätiö on luvannut lotille siirtää arvokasta perinnettä nuorille, jotta myös he osaisivat toimia neuvokkaasti ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa välitetään toisista.

Nuorten kiinnostuksen herättäminen

Luova toimisto Krealle annettu toimeksianto oli selkeä. Opiskelijoiden tehtävänä oli selvittää, ovatko nuoret kuulleet lotista ja jos, niin millainen mielikuva heillä on lottien toiminnasta ennen ja nyt. Samalla testattiin, resonoivatko lottien arvot nuorten omien arvojen kanssa. Nuoret rajattiin tarkoittamaan 15-30-vuotiaita.

Opiskelijat haastattelivat toimeksiantoa varten yläkoululaisia, lukiolaisia, toisen asteen opiskelijoita, ammattikorkeakoululaisia, yliopiston opiskelijoita ja työssäkäyviä. Haastatelluissa kohderyhmissä lottien tunnettuus oli suurinta lukiolaisten, ammattikorkeakoululaisten ja työssäkäyvien keskuudesta. Haastelluista toisen asteen opiskelijoista lähes kukaan ei ollut kuullut lotista.

Tämän ajan lotta syntyy tekoälyllä

Luova toimisto Krean valmentajien sparraamina opiskelijat kehittivät kohderyhmäkohtaisia ehdotuksia, joilla lottaperinnettä voisi tuoda esiin kiinnostavasti tämän päivän nuorille. Tärkeinä tekijöinä ratkaisuissa oli huomioida se, että saadakseen nuoret kiinnostumaan lotista, oli tekojen ja sisältöjen oltava siellä missä nuoretkin.

Tämä tarkoitti muun muassa TikTok-kanavan perustamista ja lottasanoman viemistä sinne, missä nuoret viettävät aikaa. Visuaalisuus ja videot korostuivat nuorten tavoittamisessa. Vanhat mustavalkokuvat korvasi tekoälyllä tuotettu moderni nainen, jonka katseesta heijastuu lotille tyypillinen tekemisen asenne.

Yhteistyö jatkuu

Lotta Svärd Säätiön ja Luova toimisto Krean yhteistyön tavoitteena oli asiakasymmärryksen lisääminen ja luovien ideoiden kehittäminen, joita asiakas voi hyödyntää osana tavoitteellista markkinointiviestintää ja brändin rakentamista. Toimeksiantaja oli tyytyväinen opiskelijoiden tuotoksiin, joskin myös uuden haasteen edessä. Nuorten tavoittamiseksi oli perinteisten sisältöjen muututtava varsin paljon.

”Yhteistyö krealaisten kanssa on sujunut aivan, kuten minkä tahansa hyvän mainostoimistotiimin kanssa. Nuoret kuuntelevat, kysyvät ja aidosti pyrkivät sisäistämään asiamme.”

Susan Mykrä, Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Lotta Svärd Säätiö

Luova toimisto Krean yhteistyö Lotta Svärd Säätiön kanssa on jatkunut tänä syksynä. Viime kevään ideoiden pohjalta toteutetaan sosiaaliseen mediaan ja erityisesti TikTokiin suunnattu videosarja. Siinä nuoret ja lotat kohtaavat ja keskustelevat nuoria kiinnostavista asioista. Odotammekin mielenkiinnolla projektin lopputuotoksia ja erityisesti sitä, millaisen vastaanoton ne tulevat saamaan.