Siirry sisältöön
Osaamista ja itsevarmuutta – Luova toimisto Krea voitti kansainvälisen markkinointikilpailun

Kirjoittajat:

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.06.2019

Lähestyvä deadline painoi opiskelijoiden takaraivossa ja heijastui yöuniin. Alkuinnostus oli vaihtunut epätoivoon, kun tuntui, ettei kampanjan kantava idea tahtonut millään muodostua. Luovan prosessin opettajana ja Krean opiskelijoiden valmentajana olin ollut samanlaisessa tilanteessa monta kertaa aiemmin. Oli valettava uskoa ja kasvatettava krealaisten itseluottamusta, sillä timantit hioutuvat luovassa prosessissa usein vasta loppusuoralla.

Niin kävi myös tällä kertaa. Kovan uurastuksen tuloksena syntyi voittoisa kampanjaehdotus, ja Krean opiskelijoista koostunut Suomen joukkue pokkasi kultaa Cross Media (XM) International Competitionin loppukilpailussa Brysselissä maaliskuussa. Onnistumisen riemu valtasi kaikkien mielen.

Sissimarkkinointia ihmisoikeusasioista

Kilpailussa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella sissimarkkinointikampanja Amnesty Internationalille. Tavoitteena oli saada eri maiden nuoret ihmiset kiinnostumaan ihmisoikeusasioista ja sitä kautta osallistumaan Amnestyn toimintaan.

Amnesty halusi opiskelijoiden suunnittelevan kampanjaehdotuksia, joissa korostuu positiivisuus mutta jotka ovat sissimarkkinoinnin hengessä luovia ja rohkeita.

Suomen joukkueessa eli valmentamassani Krea-tiimissä ahkeroivat markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat Niko Haapalinna, Katariina Juselius, Joakim Kauhanen, Viivi Lehtinen, Siirimari Liias (projektipäällikkö) ja Pauli Piippo-Pinho.

Loppukilpailussa oli Suomen lisäksi mukana joukkueita eri yliopistoista. Mukana olivat Université Grenoble Alpes (Ranska), Karel de Grote University College (Belgia), Windesheim University of Applied Sciences (Hollanti).

Merkityksellinen markkinointi vetoaa

International Cross Media -kilpailussa opiskelijat suunnittelevat vuosittain markkinointia jollekin tunnetulle kansainväliselle hyväntekeväisyysjärjestölle. Amnestyä ennen toimeksiantajia ovat olleet Unicef, WWF ja Lääkärit ilman rajoja.

Vaikka kilpailun toimeksianto on kansainvälinen, tulee jokaisen maan suunnitella kampanjaehdotus omassa maassaan toteutettavaksi. Hyviä lokaaleja ideoita on toki mahdollista monistaa tai soveltaa myös muissa maissa ihmisoikeusasioiden nostamiseksi esiin.

Kuva: Hanna Tattari

XM-kilpailuprojektiin osallistuminen on osa Luova toimisto Krean valinnaisia markkinointiviestinnän opintoja. Projektissa opiskelijat pääsevät testaamaan luovan alan osaamistaan, jota he ovat kilpailun ohella kerryttäneet muissa Krean opinnoissa.

Krea oli mukana kilpailussa toista kertaa. Viime vuonna kilpailuun osallistui kaksi Krean tiimiä, joita valmensin. Sijoituimme kilpailussa hopealle ja pronssille. Saadun kokemukseni perusteella oli helpompaa valmentaa tällä kertaa. Tiesin, mitä kilpailussa arvostetaan ja minkälaisten taitojen ja ymmärryksen kasvattamiseen kannatti keskittyä opiskelijoiden kanssa. Oma tehtäväni valmentajana oli haastaa opiskelijoita ja antaa projektin aikana kehitysehdotuksia, joiden avulla he kehittivät suunnitelmaa eteenpäin.

Perusteltuja ratkaisuja

Opiskelijat kokivat, että heille annettu vastuu tuntui alussa vaikealta. Onnistunut eteneminen antoi kuitenkin itsevarmuutta ja opiskelijat itsenäistyivät ammattimielessä.

”Luimme aluksi tutkimusraportteja ja niiden pohjalta valitsimme meille sopivan lähestymistavan, jota lähdimme tiiminä kehittämään”, kertoo Viivi Lehtinen Suomen joukkueesta.

Projektin avulla opiskelijat oppivat hyödyntämään taustatutkimuksia ja dataa luovien ratkaisujen tekemisessä. Kun valinnat pohjautuvat tutkimusdataan, saadaan aikaan tehokkaampaa markkinointia.

Suomen ehdotus erottui kilpailussa oivaltavalla luovuudellaan sekä tausta- ja kohderyhmätutkimuksellaan. Siinä korostuivat Amnestyn omat arvot, yhteisöllisyys ja toiveikkuus särmikkäällä nuoriin vetoavalla tavalla.

Kiitosta sai myös mukaansatempaava pitch, joka vetosi tunteisiin. Kampanjan hashtag #fight4love oli Amnestyn mukaan tehokas, ja tiimin suunnittelemaa kampanjakohtaista laskeutumissivua pidettiin erinomaisena.

Saada olla osa muutosta

Kansainvälisyys ja merkityksellisen työn tekeminen houkuttaa ja kiinnostaa opiskelijoita. He kokivat, että oli hienoa päästä tekemään markkinointikampanjaa kansainvälisesti tunnetulle hyväntekeväisyysorganisaatiolle tärkeiden asioiden parissa.

”Saimme olla osa muutosta kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa”, kertoo Niko Haapalinna.

Kuva: Tanja-Vesala-Varttala

Itselleni tämän projektin valmentaminen on antoisaa juuri työn merkityksellisyyden takia. Kokemus kansainvälisestä hyväntekeväisyystyöstä toi myös opiskelijoille uusia näkökulmia.

”Itselläni heräsi kilpailun myötä kiinnostus hyväntekeväisyystoimintaa kohtaan, johon liittyvässä työnhaussa kilpailuvoitolla on varmasti merkitystä”, Joakim Kauhanen sanoo.

Menestys kansainvälisessä markkinointikilpailussa toi Krean opiskelijoille voitonriemun ohella itsevarmuutta. Opiskelijat kokivat, että parasta XM-projektissa oli mahdollisuus kehittää jo hankittua osaamista kansainvälisessä kontekstissa. Voiton myötä kilpailu toimi opiskelijoille meriittinä oman osaamisen validoimisessa.

Eväitä ja kannuksia työelämään

Markkinointitaitojen ohella kilpailuprojekti kasvatti myös muita tärkeitä työelämätaitoja, kuten paineensietokykyä ja stressin hallintaa. Projektipäällikkönä toiminut Krean opiskelija Siirimari Liias koki omien johtamistaitojensa karttuneen. Luotto omaan kykyyn ottaa isojakin vastuualueita ja johtaa erilaisia ryhmiä kasvoi.

”Näitä taitoja tulen tarvitsemaan elämässäni riippumatta siitä, millaisiin työtehtäviin päädyn”, Siirimari Liias kiteyttää.

Osaamisen lisäksi kilpailu tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisellä tasolla muiden maiden tulevien markkinoinnin ammattilaisten, joukkueiden valmentajien, Amnestyn työntekijöiden sekä muiden luovan alan ammattilaisten kanssa.

Ne opiskelijoista, jotka osallistuivat kampanjaehdotuksen esittämiseen Amnestylle Brysselissä, pitivät matkaa arvokkaana ja innostavana osana kilpailuprojektia. Pitchauksen ohella kaksipäiväiseen loppukilpailuun kuului asiantuntijapuheenvuoroja ja workshop-työskentelyä.

Kilpailumatkaan osallistuneen Pauli Piippo-Pinhon mielestä kaikki opittu on nyt takataskussa tulevaa varten, sillä tällainen kansainvälinen projekti on omiaan antamaan näkemystä luovan alan työstä tulevaisuutta varten.

*

Hanna Tattari on liiketalouden lehtori Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Hän toimii valmentajana markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden Luova toimisto Kreassa, joka tarjoaa markkinoinnin, viestinnän ja media-alan palveluita yritysasiakkaille. Krea on monialainen ja kansainvälinen tutkimuksen, kehittämisen, innovoinnin sekä jatkuvan oppimisen alusta.


Kampanjasisältö (keltainen Amnesty-nyrkki): Viivi Lehtinen

Lisää opiskelijoiden kokemuksia kilpailusta ja voitosta voit lukea täältä.