Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Miten blogitekstiä ei kannata aloittaa?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 07.12.2019

Kerromme tässä tekstissä siitä, millainen on hyvä tekstin aloitus. Itse asiassa aihe tekee tämän tekstin aloittamisesta melko hankalaa – jos me annamme vinkkejä tekstin aloittamiseen, tässä tekstissä lienee esimerkki hyvästä aloituksesta?

Itse päätimme aloittaa menemällä suoraan asiaan, ja usein se on varsin toimiva ratkaisu. Toimivia ratkaisuja on toki lukematon määrä muitakin. Tässä piileekin kirjoittajan onni: onnistumineen tekstin voi laatia lukemattomilla eri tavoilla. Oikeastaan onkin helpompaa nimetä muutama huono ratkaisu kuin osoittaa, että tietyllä aloitustavalla onnistuu aina. Tässä siis muutamia aloituksia, jotka kokemuksemme mukaan saattavat karkottaa kiinnostuneen lukijan tekstin parista:

Itsestäänselvyydet ja fraasit

Viime aikoina on paljon puhuttu… Kuten kaikki tietävät… Selvää on, että…

Tekstin aloittaminen tutulla fraasilla voi tuntua yksinkertaiselta ja helpolta ratkaisulta. Samalla kirjoittaja saattaa kuitenkin virheellisesti ajatella, että ne tekevät tekstin aloituksesta sujuvan, selkeän ja kiinnostavan. Monesti itsestäänselvyydet ja kulutetut fraasit kuitenkin vievät terän itse aiheelta ja saavat lukijan epäilemään, tarjoaako teksti hänelle sen kummempia oivalluksia vai ainoastaan lisää itsestäänselvyyksiä. Lisäksi on hyvä miettiä, tarjoavatko jo kaikkien tiedossa olevat asiat lisäarvoa lukijalle: miksi lukijan olisi tiedettävä jotain, jonka jo kaikki tietävät? Toisekseen, likimain kaikesta voidaan todeta, että siitä ”on puhuttu viime aikoina paljon”.

Liika kikkailu ainoastaan tekstin elävöittämiseksi

”Jokainen on nero, mutta jos tuomitset kalan sen kiipeilytaitojen vuoksi, se tuntee koko elämänsä itsensä tyhmäksi.” -Albert Einstein

Sitaatit, vitsit tai tarinat voivat toimia, jos niiden käytön hallitsee ja ne kytkeytyvät selkeästi aiheeseen ja tuovat sille lisäarvoa. Jos käytetyn elementin ja itse aiheen välinen yhteys on kuitenkin ohut tai jos kirjoittaja epäonnistuu osoittamaan yhteyden, niiden käyttö voi pahimmassa tapauksessa ainoastaan hämmentää lukijaa. Kannustamme siis elävöittämään tekstiä, mutta vain jos sillä on aidosti jokin tarkoitus tai jos se auttaa lukijaa pääsemään aiheeseen sisälle.

Asiat, jotka eivät ole lukijan tai tekstin tavoitteen kannalta tärkeitä

Helmikuussa 2018 laadimme rahoitushakemusta….

                             Tutustuessani tähän asiaan luin kolme artikkelia…

Kirjoittajasta saattaa helposti tuntua siltä, että lukijalle on annettava heti alussa mahdollisimman paljon taustatietoa, jotta hän kykenee ymmärtämään tekstin pääpointin. On kuitenkin hyvä pohtia, mikä tieto on aidosti lukijalle hyödyllistä ja mikä tuntuu vain itsestä tärkeältä. Etenkin aloittaminen tällaisella tiedolla saattaa saada lukijan hylkäämään tekstin hyvin nopeasti. Tieteellisessä tekstissä on tapana avata tutkimuksen tekemistä, mutta blogitekstissä voi rohkeasti aloittaa suoraan lopputuloksesta ja jättää prosessin kuvauksen pois. Lukija tuskin jää sitä kaipaamaan.

Asiat, joita lukija ei todennäköisesti tunne

MyNetin uusitussa versiossa keskityimme… ViVeKa-hankkeessa saavutimme…

Tämä esimerkki pätee koko tekstiin, mutta erityisen oleellista se on muistaa aloituksessa. Jos teksti käynnistyy asialla, jota lukija ei tunne, hän ei todennäköisesti pidä tekstiä itselleen hyödyllisenä vaan siirtyy muiden tekstien pariin. Lukijalle tuntemattomat asiat kannattaa siis jättää suosiolla pois tekstin alusta. (MyNet on muuten Haaga-Helian opiskelijoiden intra, Viveka-hanke keksitty nimi.)

Liian kaukaa historiasta

Aiheeni juontaa juurensa 1950-luvulla luotuun teoriaan…

Joissain tapauksissa voi olla tarpeen tuoda lyhyesti esiin asioiden taustaa ja historiaa, esimerkiksi jos aiheena on jonkin asian kehittyminen. Usein tällaisella tiedolla ei kuitenkaan kannata aloittaa tekstiä. Lukijalle on tärkeää, että teksti kytkeytyy hänen arkeensa ja mitä kauemmas historiaan mennään, sitä heikommin se usein kytkeytyy.

Liian pitkä kuvailu

Tapahtuman, tilanteen, esimerkin tai jonkin yksityiskohdan kuvailu on hyvä tapa aloittaa teksti, kunhan muistaa lopettaa tarpeeksi ajoissa. Jos kuvailu menee liikaa taustatietoihin ja yksityiskohtiin, lukija saattaa tylsistyä ennen kuin pääset itse asiaan.

***

Kaikki esittämämme esimerkit eivät ole aina huonoja tapoja aloittaa teksti. Joissain tapauksissa vaikkapa kielellä kikkailu ja kuvailu voivat aidosti elävöittää tekstiä ja saada lukijan kiinnostumaan. Niitä tulee kuitenkin osata käyttää oikein, oikeassa suhteessa ja oikeassa paikassa.