Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Miksi yrityksen kannattaa tukea työntekijöidensä henkilöbrändäystä?

Kirjoittajat:

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.02.2024

Mitä jos koulutamme työntekijöitämme ja sitten he vaihtavatkin työpaikkaa? Mutta entä jos emme kouluta ja he pysyvätkin meillä?

Samaa ajatusta voi soveltaa näkemykseen henkilöstön asiantuntijabrändeistä: voiko omaa porukkaa kannustaa henkilöbrändinsä rakentamisessa, jos he sitten sen ansiosta lähtevätkin? Vastaus on helppo: asiantuntijabrändin kehittämisen tukeminen kannattaa ja sataa yrityksen laariin.

Miksi näin?

Asiantuntijan henkilöbrändäys tarkoittaa oman persoonan ja asiantuntijuuden tunnistamista, sanoittamista sekä viestimistä siten, että se rakentaa halutunlaista mielikuvaa ja vie kohti ammatillisia tavoitteita. Työntekijä rakentaa viestinnällään ja toiminnallaan myös yritysbrändiä. Näin yrityksen henkilöstön asiantuntijuus yhdistetään organisaation osaamiseksi. Joten kun asiantuntija tuo osaamistaan aktiivisesti esille, mielletään myös yritys tätä kautta osaavaksi tekijäksi alalla.

Asiantuntijan kautta yritys voi olla mukana toimialan keskusteluissa, jotka osaltaan rakentavat brändimielikuvaa aktiivisesta toimijasta alalla. Työntekijän verkostoista tulee samalla myös yrityksen verkostoja. Niin kutsuttu social selling -termi kuvastaa sitä, miten sosiaalisessa mediassa esilläolo lisää tunnettuutta ja helpottaa myyntiä, kun työntekijä on jo tullut vastaan somessa ja osoittanut asiantuntemustaan. Näin henkilöbrändit voivat alentaa myynnin kustannuksia, kun kylmäsoittojen sijaan ovi avautuukin hitusen helpommin.

Yrityksen esillä olevat asiantuntijat antavat yritykselle kasvoja ja tarttumapintaa; kasvoton yritys koetaan helposti etäiseksi. Henkilön aitous ja inhimillisyys kasvattavat luottamusta yritykseen. Ja kun työntekijä aidosti viihtyy työssään, se heijastuu hänen viestintäänsä työnantajastaan. Työnantajabrändäyksessä yksi keskeinen tekijä ovatkin työhönsä tyytyväiset työntekijät, jotka haluavat vilpittömästi jakaa positiivista viestiä työkulttuuristaan ja edustamastaan brändistä.

Kevyt ohjeistus helpottaa yrityksestä viestimistä ja rakentaa ammattimaista kuvaa, esimerkiksi yhtenäiset hashtagit ovat johdonmukaista markkinointia ja näkyvät somevirrassa yritystä seuraaville. Tulee kuitenkin huomata, että työntekijöitä ei missään nimessä kannata pakottaa kertomaan yrityksestä hyvää, sillä tällöin viestintä ei ole spontaania ja väkinäinen viesti kääntyy helposti itseään vastaan.

Tutkimusten mukaan henkilön tekemä postaus saavuttaa sosiaalisessa mediassa orgaanisesti suuremman yleisön kuin yritysten tekemä ja mikä tärkeintä, siihen luotetaan enemmän kuin organisaation omaan viestintään. Näkyvyyden saavuttaminen ja positiivisen mielikuvan rakentaminen ovat yrityksille tärkeää pääomaa, jossa omat työntekijät voivat auttaa merkittävästi.

Luova toimisto Krean case MTV

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat perehtyivät henkilöbrändäämiseen yhdessä MTV:n huippuasiantuntijoiden kanssa syksyllä 2023. Strateginen konseptisuunnittelu ja tarinankerronta -opintojakson toimeksiantona oli auttaa MTV:n asiantuntijoita kehittymään toimialansa vaikuttajiksi.

Krealaiset suunnittelivat kuudelle erilaisissa rooleissa toimivalle pöllöjengiläiselle brändikäsikirjat tukemaan heidän henkilöbrändinsä rakentamista. Käsikirja sisälsi muun muassa brändi-identiteetin kuvauksen, positioinnin suhteessa muihin vastaaviin asiantuntijoihin ja ohjeistuksen viestinnästä.

Mukana olleet Maikkarin asiantuntijat olivat innoissaan syksyn mittaisesta prosessista: ”Osallistuminen avasi omia silmiäni verkostoitumisen ja sosiaalisen median suhteen. Sain näkemystä katsoa taaksepäin työuraani MTV:llä ja oivaltamaan, mitä kaikkea olenkaan päässyt tekemään”.

Konkreettinen ohjeistus otettiin ilolla vastaan: ”Valmis brändikirja oli lopulta parempi kuin osasin odottaa, vau! Tuli tippa linssiin jo hissipuheesta. Sain omaan sometekemiseen hyviä ideoita myös muille pöllöjengiläisille tehdyistä brändikirjoista!”

Maikkarin asiantuntijat kuuntelivat herkistyneenä, kun jokaiselle esitettiin projektin päätteeksi oma brändikäsikirja, jonka avulla he voivat kehittää asiantuntijamielikuvaansa toimialalla. Kuva: Jenni Brisk.

MTV haluaa aktiivisesti tukea henkilöstönsä kehittymistä ja kasvua, josta tämä projekti oli oiva osoitus. Maikkarilla niin moni työntekijä halusi mukaan henkilöbrändiprojektiin, että aloitimme Kreassa tänä keväänä seuraavien viiden pöllöjengiläisen kanssa heidän asiantuntijuutensa brändimatkan.

Kuva: Unsplash