Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Markkinointisuunnitelma auttaa erottautumaan kilpailijoista

Markkinointisuunnitelma on kuin parisuhde – jos et kosiskele ketään, et saa ketään, kirjoittaa Tuija Koskimäki.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2021

Markkinointisuunnitelmaa voi lähestyä pitkäjänteisen tai kokeilevan ja ketterän prosessin mukaisesti. Suunnitelma pohjautuu aina strategiaan ja on prosessi, jolla päätetään yrityksen markkinoinnin keinoista. Sillä konkretisoidaan markkinoinnin strategiset valinnat sekä aikataulutetaan tekemiset näkyviksi asiakkaille. Markkinointisuunnitelmassa huomioidaan se, mille kohderyhmälle markkinointi kohdistetaan ja miten tuetaan asiakaspalvelua sekä sisäistä markkinointia. Suunnitelmassa tulee olla huomioituna johdon tuki ohjaajana markkinoinnin jalkauttamiseksi ja arvioimiseksi.

Haaga-Helian opiskelijat saivat palvelujen markkinointisuunnittelun kurssille mieluisan projektityön DEN konserniin kuuluvalta Ainoakodilta. Projektityön toimeksiannossa opiskelijoiden tuli etsiä markkinoinnin avulla ratkaisuja siihen, miten erottautua markkinoilla. Talotehtaita on paljon ja kaikilla on talomalleja ja pohjaratkaisuja asiakkaiden eri tarpeisiin. Ainoakoti on yhteistyömallisto, jota myy K-Rauta. DEN on keskittynyt talon valmistukseen.

Lähtötilanne ja alan trendit haltuun

Toimiva koti syntyy, kun yhdistetään hyvä pohjaratkaisu sekä rakentamisen ammattiosaaminen. Omakotitalojen energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet ja rakentaminen vaatii laadukasta osaamista. Pientalorakentajista iso osa valitseekin rakentamisen toteutusmuodoksi valmiin talopaketin. Isoissa talotehtaissa talon valmistuksen prosessit on hiottu ammattimaiseksi ja laadukkaaksi, joten epäonnistumisen riski on asiakkaalle hyvin pieni. (RPT RakennaOikein, 6/2019)

Opiskelijat paneutuivat ensin tarkastelemaan Ainoakodin toimintaympäristöä, kilpailukenttää, tulevaisuuden asuntomarkkinoita ja trendejä sekä Ainoakodin kumppaniverkostoa. Kun alalla on paljon kilpailevia toimijoita, on palveluyrityksen keskeisenä menestystekijänä kyky rakentaa verkostoja. Verkostojen kautta voi hoitaa muun muassa jakelun tai myynnin ja yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa.

On tiedettävä, keitä puhutella

Opiskelijat valitsivat toimeksiantajalta saatujen tietojen perusteella kohderyhmän sekä kasvustrategian, joiden pohjalta he lähtivät edistämään markkinointisuunnitelmaa hyvinkin konkreettiselle tasolle. Kohderyhmän määrittely on tärkeää – kenelle markkinoidaan ja millä keinoin?

Suunnitelmassa huomioitiin asiakassuhteiden luominen, kehittäminen ja sitouttaminen muun muassa growth hacking marketingin eli kasvumarkkinoinnin avulla. Suunnitelmissa otettiin kantaa myös eri markkinoinnin kanavavalintoihin, mittaamistapaan sekä konkreettisiin mittareihin. Markkinointisuunnitelmassa eri ajankohtina toteutettavat konkreettiset markkinoinnin keinot ja mainokset koottiin näkyväksi markkinoinnin vuosikelloon.

”Opiskelijat onnistuivat hienosti hyppäämään näinkin lyhyessä ajassa, heille monille tuntemattoman, liiketoiminnan sisälle. Opiskelijoiden tekemät ryhmätyöt olivat monipuolisia, laajoja kokonaisuuksia. Saimme konkreettisia ratkaisuja sekä ideoita, joita pääsemme jatkojalostamaan Ainoakodille sopiviksi.” Maria Rautio/DEN

Opiskelijat kokivat Ainoakodin projektityön mielekkäänä ja opettavaisena. Toimeksianto yritykseltä ja oikea merkityksellinen projektityö on motivoivaa. Työn kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan yritykseen, sen liiketoimintaan sekä verkostoitumaan yrityksen toimijoiden kanssa.

Markkinointisuunnitelmassa mahdollistetaan erilaisia markkinoinnin keinoja, joilla yritys tekee tuotteistaan ja palveluistaan haluttavia sekä menestyviä. Suunnitelmassa huomioidaan asiakaskeskeisiä ratkaisuja, joilla voidaan erottautua kilpailijoista. Puutteellisen markkinointisuunnitelman myötä tärkeitä asiakaskohtaamisia voi jäädä toteutumatta eikä merkittävää etua kilpailijoihin nähden saada.

Markkinointisuunnitelma on kuin parisuhde – jos et kosiskele ketään, et saa ketään. Markkinointi on pitkän aikavälin investointi, joka mahdollistaa kasvua.


Lähde:

RPT RakennaOikein. 6/2019. Materiaali on makukysymys. Luettu 12.10.2021

Kuva: www.shutterstock.com