Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Kysely paljasti sähköpostin olevan opiskelijoiden suosima viestintäkanava

Haaga-Helian opiskelijoilla on monta viestintäkanavaa seurattavanaan.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 09.12.2022

Haaga-Helian opiskelijoita tavoitellaan monien viestintäkanavien kautta. On Moodlea, Peppiä, Tuudoa, opintojaksojen ja opon Teamsia, ryhmien ja projektien WhatsApp-ryhmää, kampuksen infotaulua sekä kaikki somekanavat verkkosivut.

Ei ihme, että opiskelijoiden tavoittaminen tuntuu välillä haastavalta ja opettajien mukaan korona-ajan jälkeen vielä entistäkin hankalammalta.

Viestin itsekin liiketalouden tradenomitutkinnon opiskelijoille ja olen pohtinut, miten tavoittaisin heidät parhaiten. Tätä kartoittaakseni tein liiketalouden tradenomitutkinnossa keväällä 2022 aloittaneille opiskelijoille kyselyn heidän käyttämistään viestintäkanavista.

Lähetin kyselyn noin 290 opiskelijalle, ja siihen vastasi 24 opiskelijaa. Vastausprosentti oli vaatimaton, 8 %, mutta vastaukset antoivat kuitenkin arvokasta tietoa opiskelijoiden suosimista ja käyttämistä viestintäkanavista.

Sähköposti osoittautui eniten käytetyksi ja tärkeimmäksi tiedonlähteeksi

Kyselyn yllättävin tulos oli se, että opiskelijoiden eniten käyttämä viestintäkanava ja tärkein tiedonlähde on Haaga-Helian sähköposti. Olin ollut siinä uskossa, että sähköposti ei ole mieluinen viestintäkanava etenkään nuoremmille opiskelijoillemme.

Myös avoimissa vastauksissa sähköposti nousi suosituimmaksi viestintäkanavaksi, kun opiskelijoilta kysyttiin, mitä kautta he mieluiten haluavat opintoihin liittyviä ohjeita ja tietoja. 88 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista lukee Haaga-Helian sähköpostia päivittäin ja 12 % viikoittain.

Opiskelijoille on aktiivisesti tuotu esiin mahdollisuutta ohjata Haaga-Helian sähköpostiviestit omaan henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, mutta vain 21 % vastanneista oli näin tehnyt. Tuntuu ymmärrettävältä, että opiskeluun liittyvät ohjeet ja viestit on helppo käydä lukemassa Haaga-Helian sähköpostista sen sijaan, että ne sekoittuisivat omiin henkilökohtaisiin sähköpostiviesteihin.

Muut tärkeiksi koetut viestintäkanavat

Muita kyselyn tuloksissa kärkeen nousseita viestintäkanavia olivat Moodle, Peppi, Tuudo ja haaga-helia.fi-sivusto, kun opiskelijoilta kysyttiin, että mitä välineitä he käyttävät hakiessaan opintoihin liittyvää tietoa ja mitkä ovat kolme tärkeintä tiedonlähdettä.

Myös opon Teams koettiin hyvänä tiedonlähteenä. Tuudo on kännykkäsovellus, jonka kautta opiskelijalle näkyvät mm. oma lukujärjestys, uutiset, ruokalan ruokalistat sekä työ- ja harjoittelupaikat. Tuudoa käyttää kuukausitasolla noin 4000 Haaga-Helian opiskelijaa.

Sähköpostin käyttöä harkiten

Itse arvelen, että opiskelijat kokevat saavansa liikaa sähköpostiviestejä, jotka eivät koske heitä. Kyselyn perusteella kuitenkin 75 % vastanneista kokee saavansa opintoihin liittyviä ohjeita sopivasti. Olipa 25 % jopa sitä mieltä, että ohjeita voisi tulla enemmänkin.

Toki sähköposteja lähetettäessä täytyy aina käyttää tarkkaa harkintaa, jotta sähköpostien määrä ei kasva liian isoksi. On hyvä muistaa, että kyselyni otos on melko pieni.

Lopputulos lisää kuitenkin uskoani siihen, että voin yhä lähettää opiskelijoille tärkeimmät tiedot ja ohjeet sähköpostitse.