Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Haaga-Helia mediassa vuonna 2021

Millaista medianäkyvyyttä Haaga-Helialla oli vuoden 2021 aikana? Mistä me kerroimme medialle ja mitä media kertoi meistä eteenpäin omille yleisöilleen?

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.05.2022

Lähetimme viime vuoden aikana medialle yli 50 viestiä, joihin kuului tiedotteita, blogeja ja kutsuja. Kun näitä tarkastelee aihepiirin mukaan, viestit edustivat varsin tasaisesti Haaga-Helian keskeisiä aloja: muun muassa liiketaloutta, matkailua, liikuntaa ja IT-alaa.

Miltei puolet viesteistämme saivat aikaan sen, että Haaga-Helia mainittiin jossain muussa mediassa. Olemme tähän lukuun varsin tyytyväisiä, vaikka se ei olekaan koko totuus. Tiedossani on esimerkiksi yksi Johanna Maaniemen blogi, johon ei suoraan viitattu mutta johon toimittajat tarttuivat ja joka synnytti monta uutta juttua eri medioissa – ja keskustelua varsinkin siellä sosiaalisella puolella. On siis mahdollista, että mediatiedotteiden jäljet eivät aina jää näkyviin. Juttu saattaa syntyä toisesta näkökulmasta kuin ajattelimme, eikä se ole yhdistettävissä mihinkään mediatiedotteeseen.

Mikä meissä kiinnosti?

Suurin osa Haaga-Helian medianäkyvyydestä syntyy ihmisten kautta. Jutut, joissa meidät on mainittu, liittyvät usein tavalla tai toisella opiskelijoihimme, alumneihimme ja asiantuntijoihimme.

Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla meillä on tiettyjä asiantuntijoita, jotka näkyvät mediassa tasaisesti. Tämä on odotuksenmukaista; Haaga-Helia kouluttaa kolmanneksen Suomen restonomeista.

Ihmisten lisäksi mediaa kiinnostivat meidän tutkimus- ja kehittämishankkeemme ja niistä saadut tulokset. Tämäkin on ymmärrettävää, sillä juuri näissä yhteyksissä syntyy uusinta ja kiinnostavinta tietoa.

Ketkä meistä puhuivat?

Haaga-Helia ja haagahelialaiset olivat eniten näkyvillä Kauppalehdessä, Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja YLEssä. Tämä on meille erityisen mieluisaa, koska nämä mediat tavoittavat varsin suuren joukon suomalaisia. Ja tokihan Kauppalehti ja Taloussanomat ovat aivan Haaga-Helian ytimessä, muun muassa liiketalouden, myynnin ja yrittäjyyden ympärillä.

Erityisen ilahduttavaa on kuitenkin se, että YLE on tehnyt journalistisia juttuja, joissa haastateltavana on ollut haagahelialainen asiantuntija – joka kerralla eri henkilö ja eri alalta.

Suuri levikki ei kuitenkaan aina ole välttämätöntä. Joskus on tärkeämpää tavoittaa juuri oikeat ihmiset, vaikka heidän joukkonsa olisikin lukumääräisesti pieni. Esimerkiksi ammattiyhteisöille suunnatut julkaisut eivät kerää niin suurta yleisöä kuin vaikkapa YLE, mutta joskus on tärkeämpää saada viesti oman ammattiyhteisön tietoon. Siksi meistä on palkitsevaa, että matkailualan Ikkunapaikka on varsin moneen kertaan viime vuoden aikana pitänyt tiedotteitamme kiinnostavina ja tehnyt niistä jutun.