Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Asiakasymmärryksen aikakausi modernissa markkinoinnissa

Elämme ajassa, jossa liiketoimintaympäristöt kehittyvät nopeasti, kilpailu on kovaa ja kuluttajien odotukset ovat korkeammalla kuin koskaan ennen. Tällaisessa tilanteessa asiakasymmärryksen rooli kasvaa.

Kirjoittajat:

Anu Seppänen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.09.2023

Onnistuneimmat markkinointistrategiat näyttäisivät käytännön valossa pohjautuvan asiakkaiden syvälliseen ymmärtämiseen. Datan ja tutkimusten lisäksi näkymiä kuluttajien mieliin ja käyttäytymiseen tarjoavat myös niin verkossa kuin kivijalassakin tapahtuvat kohtaamiset asiakkaiden kanssa. Kehittyneen asiakasymmärryksen ansiosta voidaan asiakaskokemuksia parantaa ja samalla luoda kestäviä sekä pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, kuinka asiakasymmärryksestä johdetut oivallukset muokkaavat nykyaikaisen markkinoinnin maisemaa. Mitä hyötyä myyjille ja yrityksille on lisääntyvästä asiakasymmärryksestä?

Ymmärryksen ydinvoima

Asiakasymmärrys on enemmän kuin vain raakadataa, jota syntyy esimerkiksi verkkosivujen liikenteestä, kampanja- ja myyntitiedoista tai sovellusten käyttötilastoista. Asiakaskokemuksiin liittyvät oivallukset ovat peräisin useista lähteistä, kuten esimerkiksi asiakaskyselyistä, vuorovaikutuksesta sosiaalisessa mediassa, asiakaspalvelutilanteista ja erilaisista havainnoista kivijalassa, asiakaspalautteista ja arvioinneista sekä verkkokeskusteluista. Tällaisista lähteistä saadaan kattava käsitys asiakkaiden tavoitteista, mieltymyksistä, kipupisteistä ja käyttäytymisestä.

Kerätyn tiedon avulla voidaan luoda kohdistettuja ja osuvia markkinointikampanjoita, jotka resonoivat syvästi asiakkaiden kanssa. Asiakkaan kokemusten ymmärtäminen on voima, joka yhdistää yrityksen ja sen brändin yleisöönsä.

Henkilökohtaiset huomionosoitukset

Markkinointikampanjat ovat asiakasymmärryksen aikakaudella muuttumassa entistä henkilökohtaisempaan suuntaan, sillä personoinnin ajatellaan olevan avain kuluttajien sitoutumiseen. Segmentointi mahdollistaa räätälöityjen markkinointiviestien ja -kokemusten luomisen asiakkaille heidän mieltymystensä, käyttäytymisensä ja ominaisuuksiensa perusteella.

Henkilökohtaisuus voi näkyä markkinointitoimenpiteissä monella tavalla. Sähköposteissa vastaanottajaa tervehditään nimellä ja viesteihin sisällytetään tuotesuosituksia hänen aiempien ostostensa tai selaushistorian perusteella. Verkkosivustolla näytetään sellaista sisältöä, joka liittyy asiakkaan kiinnostuksen kohteisiin tai aiempaan vuorovaikutukseen. Henkilökohtaisessa kanta-asiakasohjelmassa tarjotaan palkintoja ja alennuksia, jotka on räätälöity asiakkaiden yksilöllisten kulutustottumusten mukaan, huomioiden syntymä- ja vuosipäivätarjoukset. Erikoistarjouksia lähetetään maantieteellisen sijainnin perusteella henkilöille, jotka liikkuvat lähellä lounaspaikkaa. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus personoida tuotteita nimillä, kuvilla tai muilla mieltymyksillä, mikä antaa hänelle tuotteesta ainutlaatuisen ja merkityksellisen kokemuksen.

Ennustaminen ja ennakointi

Kuluttajakäyttäytymiseen liittyvien trendien seuraaminen ja ennustaminen sekä asiakastarpeiden ennakointi ovat tehokkaita tapoja syventää ymmärrystä asiakkaista ja heidän haasteistaan. Kun ymmärretään, mitä asiakkaat todennäköisesti tarvitsevat tulevaisuudessa, voidaan muuttuvaan tilanteeseen reagoida nopeammin ja valmistautua tarjoamaan ratkaisuja ennen kuin asiakkaat edes tulevat tietoiseksi tarpeistaan ja toiveistaan.

Asiakkaiden elämäntavan syvempi ymmärrys auttaa myös luomaan uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Tämä voi paitsi parantaa asiakasuskollisuutta ja luottamusta brändiin, myös auttaa erottumaan markkinoilla ja näin tuoda kilpailuetua. Asiakkaiden näkemysten vahva sisällyttäminen tuotekehitykseen voi onnistuessaan muuttaa yrityksen markkina-asemaa paljonkin.

Eettinen vastuu

Vaikka asiakasymmärrys tuo omat etunsa markkinointiin, on muistettava huomioida myös tiedonkeruun ja -käytön eettiset ulottuvuudet.

Tekoälyllä ja koneoppimisella on keskeinen tehtävä, kun massiivisista tietojoukoista seulotaan asiakkaisiin liittyviä oivalluksia ennennäkemättömällä tarkkuudella. Asiakkaiden yksityisyyden turvaaminen ja tietoturvan varmistaminen ovat tässä prosessissa ensiarvoisen tärkeitä. Tiedonkeruukäytäntöjä koskeva läpinäkyvä viestintä sekä suostumuksen hankkiminen ovat olennaisia toimenpiteitä luottamuksen säilyttämiseksi ja mahdollisten oikeudellisten ongelmien välttämiseksi.

Voidaan hyvällä syyllä todeta, että asiakasymmärrys on noussut nykyaikaisen markkinoinnin kulmakiveksi. Kyky tulkita asiakkaiden käyttäytymistä, mieltymyksiä ja tarpeita antaa yrityksille mahdollisuuden luoda kohdistettuja kampanjoita, yksilöllisiä kokemuksia ja innovatiivisia tuotteita. Hyödyntämällä asiakkaista kertyvää tietoa eettisesti ja vastuullisesti brändit voivat kehittää pitkäaikaisia, tuottavia suhteita asiakkaisiinsa.

Jos asia jäi kutkuttelemaan ja haluat ihmetellä ilmiötä enemmänkin, Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun monipuolisesta tarjonnasta löytyy opintojakso Asiakasymmärrys ja markkinointi, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita pohtimaan teemaa syvemmin.