Siirry sisältöön
Ammattikorkeakouluja kannustetaan monipuoliseen julkaisutoimintaan

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2019

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita kannustetaan julkaisemaan yhä enemmän. Tämä ei ole vain viestinnän toive, vaan julkaisujen tuottaminen on kirjattu myös ammattikorkeakoululakiin. Lain mukaan julkaisujen määrä on yksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen peruste.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmissa ammattikorkeakoulujen julkaisut ovat keskenään samanarvoisia: oli kyseessä sitten vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli tai niin sanotulle suurelle yleisölle suunnattu teksti, jokainen julkaisu tuottaa ammattikorkeakoululle yhden julkaisupisteen. Vuosien varrella myös julkaisujen määritelmää on laajennettu, ja nykyisin esimerkiksi blogitekstit katsotaan julkaisuiksi.

Voidaan siis ajatella, että rahoittajan (eli ministeriön) mielestä on yhtä arvokasta julkaista tieteellinen teksti kuin blogi ammattijulkaisussa tai sanomalehtiartikkeli. Tavoitteet ovat monitahoiset: on tuotettava uutta tietoa (tieteelliset tekstit), on jaettava sitä omalle ammattiyhteisölle (ammatilliset julkaisut) ja tuotava sitä laajemmin yhteiskunnan tietoon (suurelle yleisölle suunnatut julkaisut). Tätä voidaan tulkita siten, että ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyötä toivotaan tehtävän näkyväksi mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman laajalle, oli tapa sitten mikä tahansa.

Me viestinnän ammattilaisina näemme tämän ehdottomasti ammattikorkeakoulujen etuna. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä toimintaamme tutuksi niin akateemiselle yleisöille, yritysmaailmalle kuin suurelle yleisölle. Kaikkien yleisöjen tavoittaminen on tärkeää: saamme rakennettua verkostoa laajemmalle kuin saisimme vain yhden kohderyhmän periaatteella. Sama aihe voi olla kiinnostava tai hyödyllinen kenelle tahansa, kunhan vain näkökulma osataan valita kohderyhmän tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Kirjoittajalta tämä toki edellyttää monipuolisia kirjoittajan taitoja. On tunnettava erilaisia tekstilajeja, on pystyttävä hahmottamaan erilaisia kohderyhmiä ja muotilemaan viesti heille sopivaan muotoon.

Ammattikorkeakouluissa tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään monipuolisesti eri yhteiskunnan osa-alueilla ja lisäksi sitä tehdään yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehittämistyö tulee jo kohteidensa kautta lähelle meidän jokaisen arkea: kehitetään vanhusten hoivaa, uusia arkea helpottavia digitaalisia ratkaisuja, uusia liiketoiminnan ratkaisuja. Siksi on perusteltua, että myös näiden tutkimustulosten näkyväksi tekeminen katsotaan tärkeäksi. Tuloksista kerrotaan siellä, missä ne todennäköisimmin tavoittavat lukijansa oli se sitten ammatillinen julkaisu, aikakauslehti tai jokin muu.