Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullisuus 3AMK:n oppimistoiminnan arjessa

Kirjoittajat:

Katja Kuuramaa

3amk kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.05.2024

Korkeakoulujen vastuullisuutta voidaan tarkastella monella eri tavalla, kuten koulutuksen laadun, opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, ympäristön, taloudellisuuden ja eettisten periaatteiden näkökulmista. Vastuullisuus puhututtaa myös 3AMK:n oppimistoiminnassa, jonka tarkoituksena on tarjota osaamista opiskelijoiden tarpeisiin ja muuttuvaan työelämään.

3AMK:n oppimistoiminnassa vastuullisuuden keskiössä ovat koulutuksen laatu, taloudellisuus sekä koulutuksen vaikuttavuus. Kun nämä toteutuvat, tulevat myös opiskelijoiden hyvinvointi, eettisyys ja ympäristö otetuksi huomioon.

Koulutustarjontaa muuttuvaan työelämään

Viime vuosina 3AMK:n opintoja on avattu yhä enemmän jatkuvaan oppimiseen, jokaiselle oman osaamisen päivittämiseksi. Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, eikä vähiten tekoälyn myötä, joten työsarkaa riittää. Oppimaan oppiminen onkin yksi tärkeistä metataidoista, sillä tieto muuttuu – välillä aivan perustuksiaankin myöten – mutta taidot säilyvät ja kehittyvät.

Kriittinen ajattelu, asioiden tarkastelu uusien näkökulmien kautta ja tiedon soveltaminen ovat oleellisia työelämän taitoja. Yhteistoteutuksilla, joissa on opettaja kustakin korkeakoulusta, nämä tulevatkin luontevasti esiin. 3AMK:n korkeakouluissa on kussakin omat painotuksensa ja näkökulmansa käsiteltäviin aiheisiin.

Lisääntynyt opiskelijaliikkuvuus lisää vaikuttavuutta

Laadun lisäksi vastuullisuus koulutustarjonnassa tarkoittaa sen laajuutta ja ajankohtaisuutta. Tämän osalta on tehty 3AMK:n oppimistoiminnassa töitä: opintojaksoja on tarjolla yli 220. Näistä osa on uniikkeja yhteistoteutuksia, ja toinen osa kunkin korkeakoulun omaa tarjontaa, johon on avattu ristiinopiskelupaikkoja 3AMK:n opiskelijoille.

Ristiinopiskelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden täydentää ja monipuolistaa omaa osaamistaan tarjonnalla, jota ei omasta korkeakoulusta välttämättä löydy lainkaan tai opiskelijalle sopivaana ajankohtana. Opiskelijoille osallistuminen toisen korkeakoulun opintojaksoille tarjoaa uusia näkökulmia kunkin korkeakoulun arkeen ja mahdollistaa laajemman verkostojen luomisen. Ristiinopiskelu voi näin edesauttaa opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskelijahyvinvointi on myös huomioitu opintotarjonnassa, jossa on opintojaksoja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisääntynyt opintotarjonta on lisännyt taloudellista vastuullisuutta: tarjolla on entistä enemmän opetusta entistä laajemmalle osallistujakunnalle 3AMK:lle myönnetyllä rahoituksella.

Jokainen korkeakoulu pyrkii toimimaan mahdollisimman vastuullisesti ja tähän pyritään myös 3AMK:ssa. Tässäkin on hyvä muistaa, että yhdessä olemme enemmän, myös vaikuttavuuden näkökulmasta.

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyössä syntynyt liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle. Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimintojen parissa sekä 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä ajatellen.

Kuva: Haaga-Helia