Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Vastuullisen markkinoinnin suuntaviivoja luomassa opiskelijoiden kanssa

Sosiaalista vastuuta on toimia eettisesti ja vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mia-Maria Salmi

lehtori, markkinointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.01.2024

OP Ryhmä on ottanut vastuuta suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä jo 120 vuotta. Haaga-Helia ja OP Ryhmä ovat tehneet partneriyhteistyötä 20 vuotta ja tähän ovat kuuluneet muun muassa liiketalouden tradenomien opiskelijoiden työharjoittelut, opiskelijamessut ja -tapahtumat. Syksyllä 2023 tämä jatkui myös opettajan työelämäjaksolla ja muilla yhteiskehittämisideoilla.

Markkinointiviestinnän vastuullisuuden pohdintaa co-creation hengessä

OP Ryhmä kutsui Haaga-Helian markkinoinnin opiskelijoita Design Jam -henkiseen (Pui YingTo 2016) Vastuullinen markkinointi -päiväänsä marraskuussa 2023. He tarjosivat opiskelijoille mahdollisuuden osallistua markkinointiviestinnän vastuullisuuden suuntaviivojen luomiseen. Samalla opiskelijat ideoivat, kuinka vastuullisuutta voisi konkretisoida tulevaisuudessa ja miten se voisi parhaimmillaan näkyä markkinointiviestinnässä. Tilaisuudessa pohdittiin vastuullisuuden merkitystä yleisesti organisaatiossa ja sitä, mitä markkinoinnin ja vastuullisuuden risteyskohdasta löytyy.

Opiskelijat saivat päivän aikana aidon osallistumiskokemuksen yhteiskehittelystä markkinointi- ja markkinointiviestinnän asiantuntijoiden kanssa ja he pääsivät osallistumaan yhteisiin ryhmäkeskusteluihin tasavertaisina osallistujina. Eräs tilaisuuteen osallistunut opiskelija kommentoi päivää seuraavasti:

”Kaikki työntekijät ja osallistujat olivat niin mukavia ja ottivat erittäin hyvin mukaan! Tuntui ihan kuin olisi ollut osa tiimiä pidempääkin.”

Inspiroitumista ja antoisaa oppimista vastuullisuudesta

Opiskelijat kokivat, että tilaisuus oli hieno ja opettavainen kokemus, jossa he saivat tilaisuuden kokea monipuolista näkökulmaa vastuullisesta markkinoinnista. Tilaisuuteen osallistui sekä OP Ryhmän markkinointiviestinnän ja vastuullisuuden asiantuntijoita että ulkopuolisia alan asiantuntijoita.

Tilaisuudessa opittiin erilaisia tapoja integroida vastuullisuus markkinointiin ESG:n osa-alueilla. Aito työelämäkokemus, vaikka vain päivänkin pituinen, oli merkittävä oppimiskokemus opiskelijoille, kuten eräs osallistuja kommentoi:

”Oli mielettömän hieno kokemus ja opin hirveästi uutta! Oli mahtavaa päästä tekemään hommia OP:n työntekijöiden kanssa ja nähdä, millaista siellä on ja miten toimitaan.”

Osallistujia yllätti erityisesti digitaalisten markkinointikampanjoiden yllättävän suuri ympäristövaikutus. Jokaisen markkinointiviestintäkampanjan tarpeellisuutta tulisikin harkita perusteellisesti. Opiskelijat kokivat, että he haluavat olla kehittämässä vastuullista markkinointia tulevaisuudessa, ja tämä tilaisuus avasi silmiä tälle teemalle markkinoinnin näkökulmasta.

Opettajan näkökulmasta päivä vahvisti käsitystä siitä, kuinka tärkeää on integroida vastuullisuus markkinointiviestinnän opetukseen ja yhteiseen tekemiseen. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla siitä, miten vastuullisuus tulisi huomioida markkinointiviestinnän sisältöjen suunnittelussa ja mediaostamisessa. Näiden asioiden esiintuominen vahvemmin myös ammattiosaamisen kehittämisessä ja opintojaksoilla on tärkeää. Oli hienoa nähdä, miten vastuullisuuden kehittämistä tehtiin käytännön tasolla eri markkinointiviestinnän näkökulmista.

Päivän aikana tuotettiin vastuullisuuden kehittämiseksi innovatiivisia ideoita, jotka vaihtelivat käytännöllisistä työkaluista viestinnällisiin ratkaisuihin. Tilaisuus huipentui keskusteluun, jossa opiskelijat rohkeasti jakoivat omia kokemuksiaan ja reflektoivat päivän aikana oppimiaan asioita.

Päivä suuressa organisaatiossa oli innostava ja opettavainen. Opiskelijat toivoivat, että vastaavan tyylisiä yhteiskehittelypäiviä organisaatioiden omissa toimitiloissa voitaisiin järjestää enemmän: tämä toisi innostusta omiin opintoihin ja sitä kautta voisi myös laajentaa omia ammatillisia verkostoja.

OP Ryhmän arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen tulevat konkreettisesti näkyviin oppilaitosyhteistyössä. Tällaiset konkreettiset opiskelijoita osallistavat tilaisuudet mahdollistavat toiveikkaampien tulevaisuuksien rakentamista tulevaisuuden ammattilaisten kanssa.

Lähde