Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Rohkeasti pohjoismaista kestävän kehityksen koulutusta mallintamaan

Kestävän kehityksen koulutuksia suunniteltaessa myös yhteispohjoismainen näkökulma on tarpeen.

Kirjoittajat:

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.03.2023

Kesäkuussa 2022 kokoontui pohjoismainen verkosto, johon osallistui tutkijoita ja koulutuksen järjestäjiä tarkoituksenaan luoda kestävän kehityksen koulutusmalli. Lisäksi tässä pilottiprojektissa oli mukana asiantuntijoina NVL:n (Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto) kestävän kehityksen verkoston jäseniä. Pilottiprojektin rahoitus tuli Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisen NVL:n kautta.

Projektissa tutkijoiden tehtävä oli kuulla koulutusorganisaatioiden näkökulmia kestävään kehitykseen. Tarkoituksena oli saada selville, mitä kestävän kehityksen koulutuksia suunnittelevien ja järjestävien organisaatioiden tulisi huomioida, kun teemaan liittyviä koulutuksia suunnitellaan.

Pilottiprojektissa koulutusorganisaatioiden kuuleminen ja osallistaminen tapahtui kahdella etätapaamisella sekä yhdessä parin päivän tapaamisessa Helsingissä. Tapaamisia ennen tutkijat miettivät ennakkotehtäviä ja kysymyksiä pilottiprojektiin osallistuville organisaatioille.

Pilottiprojektin tiivistelmänä syntyi yhdentoista kohdan listaus, jotka pohjautuvat koulutuksen järjestäjien omiin kokemuksiin kestävän kehityksen suunnittelusta. Neuvot ovat hyvin yleisiä, joten niitä on helppo soveltaa kestävän kehityksen koulutuksissa:

 1. Ole rohkea – voit oppia virheitä.
 2. Älä odota nopeita tuloksia
 3. Jos se ei ole hauskaa, se ei ole kestävää! Seuraa intohimoasi.
 4. Suunnittele (vähän) ja tee tutkimukseen perustuvaa toimintaa.
 5. Jokainen elävä ihminen ja organismi tietää jotain kestävyydestä, vaikka sitä ei olisi vielä kehystetty sellaiseksi tai kommunikoitu – luo tilaa ilmaisulle ja tilaa kuuntelemiselle.
 6. Mieti! Arvioi. Ajattele uudelleen. Toimi!
 7. Ole esimerkki.
 8. Kuvittele tulevaisuus ja ole tietoinen menneisyydestä.
 9. Luo tukirakenteita, joiden avulla pysyt oikeilla raiteilla.
 10. Keskustele paikallisten poliitikkojen kanssa.
 11. Tee monialaista työtä.

Pohjoismaisessa yhteistyössä monet arvot, asenteet ja työskentelytavat koulutussektorilla ovat tuttuja ja yhteneviä. Samaan aikaan saimme pilottiprojektin aikana huomata myös yhteiskuntiemme eroja ja tapoja, joista voimme toisilta oppia.

Omien käytäntöjen hahmottaminen ja toisten käytännöistä kuuleminen toimi oivallisena paikkana reflektointiin ja oman organisaation arvojen ja toimintatapojen kehittämiseen. Samaan aikaan jokaisen koulutusorganisaation edustaja toi omaa vahvaa ammatillista osaamistaan pilottiprojektin käyttöön. Kestävän kehityksen koulutuksia luodessa yhteispohjoismainen näkökulma onkin enemmän kuin tarpeen.

Pilottiprojekti saa jatkoa keväällä 2023. Jos kiinnostuit tutkijana tai koulutuksen järjestäjänä osallistumaan projektiin, ole yhteydessä henrika.nordin@bildningsalliansen.fi.

Lisätietoa projektista

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL s.a. Inspiration för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen.

Holm, T. 23.11.2022. New models for sustainable development lifestyles. Aikuisten oppimisen pohjoismainen neuvosto NVL.