Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Oppilaitoksissa on paneuduttava rasismin kitkemiseen

Antirasistisessa työssä pitää mennä oppilaitosten käytäntöihin ja rakenteisiin asti.

Kirjoittajat:

Jari Karttunen

opettajankouluttaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hanna Laitinen

opettajankouluttaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.11.2023

Vesa Kukkamaa kirjoitti, että suomalainen rasismi on kansallinen häpeä ja vastuu sen poistamisesta on meillä kaikilla (HS Mielipide 31.10.). Julkisessa keskustelussa on tärkeä siirtyä monikulttuurisuudesta antirasistiseen viitekehykseen. Suomalaiseen yhteiskuntaan juurtuneen rasismin kitkeminen edellyttää tietoista ja tavoitteellista työtä yhteiskunnan eri alueilla.

Ammatillisina opettajankouluttajina tunnistamme erityisesti, miten olennaista asiaan on paneutua koululaisten ja opiskelijoiden maailmassa sekä heidän opettajiensa ja muiden ammattikasvattajien työssä. Ammatillisella koulutuksella on oma merkittävä roolinsa, koska ammatillisilla oppilaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla.

Kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ja kaikkien opiskelijoihin moninaisiin tarpeisiin vastaaminen ovat olennaisia asioita, kun halutaan edistää yhdenvertaista koulutusta ja turvallista oppilaitosympäristöä kaikille. Antirasistisessa työssä pitää mennä opetus- ja ohjausratkaisuja syvemmälle, oppilaitosten käytäntöihin ja rakenteisiin asti, sekä suhteisiin ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Haasteena on kuitenkin, että antirasistista työtä edistetään oppilaitoksissa pääsääntöisesti erillisten hankkeiden kautta. Hanketyyppiseen työhön ja hankemuotoisiin koulutuksiin hakeutuvat useimmiten ne, joilla on jo ennestään kiinnostusta ja sitoutumista tämänkaltaisiin teemoihin. Suuria ja pysyviä muutoksia niillä on vaikea saada aikaan, jos oppilaitoksen johto ei ole sitoutunut juurruttamaan ja kehittämään edelleen hanketyön tuloksia.

Hankkeiden päättyessä yhdenvertaisuuden edistäminen pitäisi olla osa oppilaitoksen jatkuvaa toimintaa, jota vastuut ja prosessit kannattelevat. Esimerkkejä onnistumisistakin on. Onnistuminen edellyttää yhteisöllistä kehittämistä johdon, opetus- ja ohjaustoiminnan sekä hyvinvointipalveluiden yhteistyönä.

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa (31.8.2023) lupaa mahdollistaa koko koulutusjärjestelmän kattavaa yhdenvertaisuuden kehittämistä. Siksi nyt onkin tärkeää varmistaa niin rakenteiden uudistaminen kuin laajamittainen koko henkilöstön koulutus opetus- ja kasvatuskentällä.

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestetään koulutuksia, joiden osallistujat vahvistavat pedagogista osaamistaan opiskelijoiden moninaisuuden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi ja kehittävät turvallisuuden ja oppimisen kokemuksia mahdollistavia opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä. Tarve on myös tutkia opettajaidentiteettiä kohdistuen moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Näkemyksemme on, että tämänkaltaisista koulutuksista hyötyvät kaikki. Oppilaitosten johdon tulisikin velvoittaa jokaisen työtekijän osallistumista ja sitoutumista antirasistiseen työhön sekä kitkemään rasismia niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin.

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.11.2023.