Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Opiskelijat ratkaisemassa kiertotalouden liiketoiminnan haasteita

Haaga-Helian opiskelijat rakentavat parempaa ja kestävämpää maailmaa soveltamalla opittuja asioita oikeiden yritysten ongelmiin.

Kirjoittajat:

Satu Harkki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.05.2024

Kiertotalous on noussut keskiöön liiketoiminnan kestävyyden ja ympäristövastuun näkökulmasta. Kiertotaloudessa pyritään minimoimaan jätteiden määrä ja hyödyntämään resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on suljettu materiaalien ja tuotteiden kierto, jossa tuotteiden elinkaarta pidennetään, tuotteita kierrätetään ja uusiokäytetään. Tämä edistää kestävää kehitystä vähentämällä ympäristövaikutuksia ja riippuvuutta luonnonvaroista.

Kestävä kehitys ja kiertotalous on ollut Haaga-Helian koulutustarjonnassa jo pitkään. Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen -opintojaksolla perehdytään sekä palvelumuotoiluun että kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja sovelletaan niitä käytäntöön yritystoimeksiannon avulla.

Kiertotalouden green deal

Suomen hallitus on lähtenyt edistämään kestävää kehitystä ja kirittämään ympäristötavoitteita luomalla kiertotalouden toimintamallin green dealin. Green deal on yrityksille, kunnille sekä muille organisaatiolle suunnattu vapaaehtoinen strateginen toimintamalli, jossa mukaan lähtevät toimijat sitoutuvat vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja tekemään toimenpiteitä, jotka edistävät vähähiilistä kiertotaloutta. (Ympäristöministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö 2024.)

Green dealissä on viisi muutosaluetta, joista organisaatioiden tulee sitoutua vähintään kahteen.

  1. Resurssiviisas rakennettu ympäristö,
  2. Kiertotalouteen perustuva teollisuus,
  3. Kestävä kulutus ja liiketoiminta,
  4. Materiaalitehokas energiajärjestelmä
  5. Uudistava ruokajärjestelmä

Loppuvuodesta 2023 opiskelijamme ratkaisivat haastetehtävää, joka liittyi useampaan kiertotalouden green dealin mukaiseen toimenpidealueeseen kuten resurssiviisaaseen rakennettuun ympäristöön sekä kestävään kulutukseen ja liiketoimintaan.

Palvelumuotoillen kiertotalouden ratkaisuja yritykselle

Toimeksiantaja Efaco Oy tarjoaa Nano-teknologiaan perustuvaa lämpöä eristävää pinnoitetta kiinteistöjen ikkuna- ja lasipinnoitteisiin. Nano-pinnoitteella voidaan vähentää huomattavan paljon lämmön karkaamista ikkunoiden läpi, mikä auttaa talvella lämmön pysymistä huoneen sisällä ja toisaalta kesällä lämmön siirtymistä huoneistoon.

Toimeksiannon tavoitteena oli löytää yrityksen nykyiselle liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia ja kumppanuuksia palvelumuotoilun keinoin ja kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntäen. Lisäksi opiskelijoiden tehtävänä oli auttaa yritystä kirkastamaan asiakaslupauksensa eri asiakasryhmille sekä suunnitella keinoja tunnettuuden lisäämiseksi Suomessa.

Työ toimeksiannon parissa edellytti opiskelijoilta syvällistä ymmärrystä niin palvelumuotoilusta, kiertotalouden liiketoimintamalleista kuin markkinoinnin ja viestinnän keinoista. Se tarjosi opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää oppiminen ja käytäntö liiketoiminnan kestävyyden edistämiseksi. Opiskelijat kokivat, että oli motivoivaa hyödyntää omaa oppimista oikean yrityksen haasteeseen. Heitä motivoi myös halu olla rakentamassa parempaa ja kestävämpää maailmaa.

Opiskelijat innovoivat Efacolle toimenpiteitä, jotka edistävät yrityksen kiertotalouden vähähiilisyyttä. Lisäksi opiskelijaryhmät löysivät yritykselle uusia potentiaalisia asiakasryhmiä ja kumppanuuksia sekä ideoivat toimenpiteitä tunnettuuden lisäämiseksi. Yrityksessä koettiin, että opiskelijoiden tuotokset olivat monipuoliset ja niistä oli selkeästi hyötyä toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat pääsivät nopeasti kiinni annettuun haasteeseen ja lopputulema oli onnistunut.

Opiskelijoiden työskentely toimeksiannon parissa osoitti, että palvelumuotoilun ja kiertotalouden oppeja voidaan tehokkaasti soveltaa käytännön liiketoimintaan, luoden samalla arvoa yritykselle, asiakkaille ja ympäristölle. Tämä on vasta alkua matkalla kohti kestävämpää liiketoimintaa ja parempaa tulevaisuutta meille kaikille.

Lähteet

Ympäristöministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö. 2024. Esitys. Kiertotalouden green deal – näin liityt mukaan.

Kuva: Haaga-Helia