Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Maailman vastuullisinta vieraanvaraisuutta edistämässä

Haaga-Helian restonomikoulutuksessa pyritään lisäämään opiskelijoiden vastuullisuusosaamista esimerkiksi tutustuttamalla heidät Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

Kirjoittajat:

Rilla Engblom

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Antti Petteri Kurhinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.05.2023

Sustainable Travel Finland -ohjelma (STF) on Visit Finlandin koordinoima ja ylläpitämä kokonaisvaltainen vastuullisuusohjelma Suomen matkailu- ja vieraanvaraisuusalan yrityksille ja matkailualueille. Tähän vuodesta 2019 käynnissä olleeseen kestävän matkailun kehitysohjelmaan on liittynyt jo yli tuhat yritystä ja -destinaatiota, joista reilut 250 on suorittanut STF-merkin.

Ohjelma tarjoaa konkreettisen kehittämisen mallin, jonka avulla yritys muuntaa toimintaansa kestävämmäksi. Samalla yritys saa viestinnällistä tukea ja parantaa omaa kilpailukykyään.

Tämän kehittämispolun hyväksytysti läpikäynyt yritys tai matkailualue saa käyttöönsä Sustainable Travel Finland -merkin, jonka tarkoituksena on kertoa eri sidosryhmille kantajansa vastuullisesta toiminnasta ja kehityshalusta. STF ei ole pelkkä ympäristöohjelma, vaan se huomioi myös sosiokulttuurisen ja taloudellisen ulottuvuuden. (Visit Finland s.a.)

STF-ohjelma osana Haaga-Helian restonomikoulutusta

Haaga-Helian restonomikoulutuksessa pidetään Sustainable Travel Finland -ohjelmaa tärkeänä myös tulevien restonomien osaamisen kannalta. Tämän vuoksi STF-kehittämisohjelma on sisällytetty osaksi useita opintojaksoja. Kaikki restonomiopiskelijat käyvät läpi tämän ohjelman perusteet osana tutkinnon avainosaamisia Vastuullinen elämystalous -opintojakson aikana. Tällä varmistetaan se, että jokaisella Haaga-Helian restonomiksi valmistuvalla on perustiedot liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta vastuullisesta kehittämisestä.

Hyvänä esimerkkinä Sustainable Travel Finland -ohjelman sisällyttämisestä opintojakson punaiseksi langaksi toimii taas syventävä Vastuullinen matkailuyrittäjyys -opintojakso. Tässä opintojaksossa opiskelijat perustavat vieraanvaraisuusalan yrityksen, jonka liiketoiminta pohjautuu STF-ohjelman mukaiseen vastuulliseen liiketoimintaan.

Opiskelijat ottavat huomioon vastuullisuuspolun ja vastuullisuuden osa-alueet jo suunnitellessaan yritystä. Kuten STF-ohjelmassa, tässäkin opintojaksossa opiskelijat perehtymisen jälkeen valitsevat omalle yritykselleen sopivan auditoidun ympäristösertifikaatin. Opintojakson eräänä tavoitteena on osoittaa opiskelijoille, että vastuullinen liiketoiminta voi olla myös kannattavaa bisnestä.

Opiskelija voi halutessaan syventää kestävän liiketoiminnan osaamistaan monien valinnaisten opintojaksojen avulla. Näin opiskelija saa itselleen toiminnallisen työkalupakin, jolla viedä vastuullisuusajattelua konkreettisesti yrityksiin. Opiskelija voi kasvattaa vastuullisuusosaamistaan myös erilaisten yritysyhteistyöprojektien, opinnäytetöiden ja hankeyhteistyön kautta.

Suomesta maailman vastuullisin matkakohde

Kestävä kehitys on yksi Business Finlandin strategisista kulmakivistä. Tavoitteena on yritysten toimintojen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden parantaminen. (Business Finland s.a.) Haaga-Helian restonomikoulutuksen panostus vastuullisuuteen tukee osaltaan tätä tavoitetta. On tärkeää, että tulevat restonomit tunnistavat kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän liiketoimintamahdollisuudet matkailussa.

Visit Finlandin tavoite on luoda Suomesta maailman johtava kestävän matkailun maa vuoteen 2025 mennessä (Visit Finland 2021). Tutustuttamalla opiskelijat STF-ohjelmaan myös Haaga-Helia Suomen suurimpana restonomikouluttajana on omalta osaltaan edistämässä tätä tavoitetta.

Lähteet

Business Finland s.a. Kestävä kehitys ja vastuullisuus. Luettu: 24.4.2023.

Visit Finland 2021. Visit Finlandin Strategia 2021-25. Luettu: 24.4.2023.

Visit Finland s.a. Sustainable Travel Finland. Luettu: 24.4.2023.