Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kiertotalous edellyttää uusia systeemitason muutoksia, mikä mahdollistaa täysin uuden liiketoiminnan, start up -yritysten syntymisen ja vanhojen liiketoimintojen kehittämisen.

Kirjoittajat:

Eeva Aarnio

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Satu Harkki

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2020

Kiertotalous edellyttää uusia systeemitason muutoksia, mikä mahdollistaa täysin uuden liiketoiminnan, start up -yritysten syntymisen ja vanhojen liiketoimintojen kehittämisen. 

Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhtä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on merkittävä ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen ja jätteiden vähentäjä. Sitran mukaan jätteiden määrä kasvaa ja maailmassa tuotetaan keskimäärin 0,7 kiloa jätettä per henkilö joka päivä. Suomessa vastaava luku on 1,4 kiloa. Jätteen määrän ennustetaan kasvavan 75 % globaalisti vuoteen 2050 mennessä. Kiertotalouden ratkaisuilla jätteen määrää voi vähentää merkittävästi Uudet ratkaisut saadaan aikaiseksi eri alojen ja organisaatioiden yhteistyöllä. 

Kiertotaloudessa siirrytään lineaarisesta mallista ja kierrätysmallista kiertotalousmalliin. Lineaarisessa mallissa suunnittelun ja muotoilun lähtökohtana on muotoilla tuote markkinoille aina uusilla raaka-aineilla, ilman että pohditaan raaka-aineiden kiertoa. Kierrätysmallista osa raaka-aineista käytetään jo uudelleen, mutta vielä tarvitaan sekä uusia raaka-aineita ja jätettä syntyy edelleen. 

Kiertotaloudessa kaikki raaka-aineet kiertävät. Uusia raaka-aineita ei käytetä. Parhaimmillaan kaikki jäte on raaka-ainetta ja siitä valmistetaan uusia tuotteita.

Kiertotaloudessa on tunnistettu hyödynnettäviä liiketoimintamalleja mm. tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalusta, tuote-elinkaaren pidentäminen, resurssitehokkuus ja kierrätys. Uudenlaisia toimintamalleja tarvitaan, jotta materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja jotta hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän (Sitra).

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin hankkeen pilottitoteutuksella syksyllä 2019 yhdistettiin Haaga-Helian ja Savonian opiskelijoiden ja opettajien osaaminen sekä Novian ammattikorkeakoulujen hankeosaaminen kiertotaloudesta.

Yrityksinä pilotissa mukana olivat Puustelli ja Trash Design.  Puustelli on jo pitkään huomioinut ekologisesta jalanjäljestä– kehittänyt kestävämpiä ratkaisuja mm. keittiöratkaisuihin. Trash Design on aktiivisesti pyrkinyt tuomaan yhteen eri alojen organisaatioita ja osaamista uusien ekologisempien toimintamallien aikaansaamiseksi.

Liiketoimintojen muotoilulla on keskeinen rooli siirryttäessä kiertotalousmalliin. Tärkeää on huomioida mm.

  • Systeemitason innovaatiot tavoitteena
  • Merkityksellisyyden korostaminen – muotoillaan merkityksellisyyttä (ei tuotetta tai palvelua)
  • Tarinan kerronta – kaikissa muotoilun ja suunnittelun eri vaiheissa

Opiskelija saivat haasteeksi kehittää yrityksen liiketoimintaan liittyviä kiertotalousratkaisuja viikon kestäneellä innovointileirillä.  He tarttuivat haasteisiin innolla ja tarmokkuudella.

 Opiskelijoiden tuotoksena syntyi esim. alustatalouteen liittyvä jAlusta-ratkaisu, jossa Puustellilta tai muilta alan valmistajilta käyttämättä jäänyttä ylijäämämateriaalia, kuten esim. upotettujen tiskialtaiden kohdalle leikattuja työtason paloja tai puuviilujen hukkapaloja, tarjotaan ja myydään alan muille käyttäjille. jAlusta-palvelusta syntyisi uusi alusta, johon materiaalin tuottajat voivat ladata tiedot ylijäämämateriaaleista ja vastaavasti käyttäjät voivat hankkia sitä kautta materiaaleja.

Muotoilijoiden ideana oli taas kestävä kalusto (Minus Hito), joka muuttuu ja muovautuu käyttäjän tarpeen mukaan vuosien varrella.

Kolmas syntynyt idea oli tv-konsepti, jossa ohjataan kuluttajia kestävimpiin sisustus, rakennus ja remonttiratkaisuihin. Asuntoja tai julkisia tiloja ei remontoitaisikaan täysin uusilla tuotteilla vaan käytettäisiin jo olemassa olevia muotoilemalla niistä sopivia, hyvännäköisiä ja käyttökelpoisia.

Mukana olleet yritykset olivat tyytyväisiä ja kiinnostuneita jatkokehittämään sekä kokeilemaan opiskelijoiden ideoita eteenpäin uudenlaiseksi liiketoiminnaksi.  Tähän toki he toivoivat kolmatta osapuolta mukaan, joten mukana olleilla opiskelijoilla riittää haastetta viedä halutessa ideoita eteenpäin.

Kurssin vetäjille kurssin suurinta antia oli se, miten haastamalla systeemitason ajattelua, syntyy lopputuotoksena jotain yllättävää ja uutta.  Jopa muutaman päivän innovointisessiolla saadaan aikaan uusia kiertotaloutta tukevia liiketoimintamalleja.  Pohdittavaksi jäi, miten saada opiskelijat vielä innostumaan ja tekemään jatkoyhteistyötä, jotta ideoista todella syntyisi konkreettisia uusia yrityksiä tai toimintamalleja.

Lähteet:

Sitra

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin hanke

Puustelli

Trash Design