Siirry sisältöön
Vastuullisuus
HR-opiskelijoiden ajatuksia kestävän kehityksen edistämisestä

Opiskelijaryhmä osoitti että, kun saa itse olla pohtimassa toimenpiteitä ekologisesti kestävän kehityksen toteutumiseksi, tarjoutuu mahdollisuus olla luomassa kestävää kehitystä yhdessä ja toisaalta tuntea ylpeyttä oman organisaation toiminnasta.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.12.2021

HR-opintojakson opiskeluryhmä sai tehtäväkseen pohtia vastuullisuutta, vastuullista liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Pyysin heitä miettimään, mitä yritykset ja erityisesti yritysten HR-tiimit ja henkilöstöasiantuntijat voisivat tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi sisäisen mielikuvan kehittämisen osalta.

Mielikuvitusta ja rohkeaa luovuutta

Käytimme harjoituksessa Moision (8.11.2021) utopiatyöskentelymenetelmää. Siinä ajatuksena on, että rakennetaan maailmaa, jossa parempi tulevaisuus on mahdollinen. Kannustin opiskelijoita käyttämään rohkeasti luovuutta ja mielikuvitusta ilman rajoitteita.

Ryhmä työskenteli aiheen parissa noin 40 minuuttia ja heille ideoina nousi monia keinoja kuten:

  • työntekijöiden palkitseminen ekologisista teoista,
  • ekologisesti ajattelevien henkilöiden rekrytoiminen,
  • kierrätyksen lisääminen yrityksen toiminnassa,
  • paperin käytön vähentäminen,
  • aurinkopaneelien käyttö organisaation energian tuottamisessa,
  • ekologisuuden huomioiminen työsuhde-eduissa (mm. sähköautot ja polkupyörät) ja
  • kasvimaan perustaminen työpaikalle.

Lisäksi opiskelijat pohtivat, että yritysten muita toimijoita sidosryhmissä voisi haastaa ekologisuudesta. Opiskelijaryhmä nosti esiin myös etäpalavereiden kehittämisen siten, että olisi mahdollisuus tehdä enemmän etätyötä ja välttyä turhalta matkustamiselta. He toivoivat, että yleensäkin päätöksiä tehdessä pohdittaisiin aina ympäristöystävällisimpiä vaihtoehtoja. He myös pohtivat, että miksipä ei yrityksissä voisi olla vaikka niin sanottuja kierrätysteemaisia kampanjoita esimerkiksi ”vaatteiden vaihtoviikot”, jolloin omia käyttämättömiä vaatteita voisi tuoda kierrätykseen ja tarjota niitä muille.

Näillä toimilla opiskelijat kokivat, että voidaan saada tietoisuutta ja ymmärrystä aiheesta lisää organisaatioissa. Lisäksi he pohdiskelivat, miten saadaan vanhempaa sukupolvea muuttamaan myös omaa toimintaansa ja huomaamaan asian tärkeys.

Joskus vähemmän on enemmän

Näinkin lyhyessä ajassa syntyi paljon ideoita. Jäin itse pohtimaan, että millaisiahan ideoita syntyisi työntekijöiden keskuudessa ja millainen vaikutus voisi ollakaan, jos vastaava harjoitus pidettäisiin organisaatioiden sisällä. Kun saa itse olla pohtimassa toimenpiteitä ekologisesti kestävän kehityksen toteutumiseksi, tarjoutuu mahdollisuus olla luomassa kestävää kehitystä yhdessä ja toisaalta tuntea ylpeyttä oman organisaation toiminnasta.

Olen kyllä todella ylpeä HR-opiskelijoistani ja siitä, kuinka valveutuneita ja toiveikkaita he ovat tulevaisuuden suhteen. Tässä tehtävässä ei ollutkaan niin oleellista se tuotos, vaan oleellista olikin se keskustelu ja ne mieleen jäävät kysymykset:

  • Mitä minä voin tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi?
  • Millaisessa yrityksessä haluan työskennellä tulevaisuudessa?
  • Mihin minä voin omalla toiminnallani vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseksi?

Lähde:

Moisio, O.-P. 8.11.2021. Yhteiskunnan nykytila ja utopiat -luento. Tampereen yliopiston Kasvatusajattelun kurssi.

Kuva: www.shutterstock.com