Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Hei opiskelija! Kumpi teistä oppii, sinä vai tekoäly?

Olen opettajana oppimisestasi huolissani. Huoli kumpuaa generatiivisesta tekoälystä ja sen kahtalaisista vaikutuksista.

Kirjoittajat:

Katja Wirenius

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.05.2024

Tekoäly on mainio opiskelukumppani, väsymätön valmentaja ja sparraaja, mutta toisaalta se voi olla kirjoitus- ja ajattelutaitojesi ruostuttaja. Leikkaa ja liimaa ’oppiminen’ saattaa näyttäytyä nopeana ja helppona tapana kerätä opintopisteitä. Oletko pysähtynyt pohtimaan, mitä se tekee oppimisellesi ja orastavalle asiantuntijuudellesi?

Mitä tapahtuu, jos tiedon käsittelyn prosessit ulkoistetaan tekoälylle?

Asiantuntijuus kehittyy oppimisen kautta. Tiedon käsittelyn prosessit, tekstin lukeminen, jäsentely ja tuottaminen, luovat tietoa ja vauhdittavat oppimista.

Meille opettajille on palautettu hassuilla fraaseilla ja yksityiskohdilla höystettyjä tehtäviä ja vähän tavoitteen viereen kirjoitettuja esseitä, joista on helppo tunnistaa tekoälyn vahva rooli. Miltä sinusta itsestäsi tuntuisi olla työpaikan esihenkilö tai yrityksen asiakas, jolle henkilöstö tuottaa työsuorituksenaan edellisen kaltaisia tuotoksia? Millaista palautetta tai ohjeita sinä antaisit vastaavissa tilanteissa? Minä odotan asiantuntijuutta ja vastuullisuutta.

Jotta tekoälyä voi hyödyntää tehokkaasti, tulee osata asiasisältö tai ottaa siitä selvää. Tekoäly auttaa tiedon hankkimisessa, mutta meidän älyämme tarvitaan tiedon osuvuuden tarkistamiseen ja kriittiseen arviointiin. Tekoäly ei ole vastuussa tuotoksistaan, mutta me olemme.

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja se on vasta kehityksensä alussa

Tekoälyosaamisesta on tullut uusi työelämätaito ja jopa kansalaistaito. Nykyinen generatiivinen tekoäly on nk. kapea tekoäly, joka tekee yksittäisiä asioita paremmin kuin ihminen. Tulevina vuosina tai vuosikymmeninä tekoäly voi kehittyä yleiseksi tekoälyksi, jolloin se suoriutuu monista tehtävistä ihmistä paremmin. Jossain tulevaisuudessa tekoäly muuttuu superälykkääksi ratkoen viheliäisimpiä ihmiskunnan ongelmia. (Minnalearn & HY 2023)

Työelämän kehittymisen näkökulmasta on välttämätöntä, että työntekijöillä on tekoälyosaamista. Esim. yrityskonsulteille tehdyssä tutkimuksessa (Dell’Acqua ym. 2023) kielimalli ChatGPT4:n auttoi henkilöitä saattamaan loppuun 12 % enemmän tehtäviä, nopeutti työskentelyä 25 % ja paransi työnlaatua 40 % verrokkiryhmään verrattuna. Työn tehokkuus ja laatu voi parantua, ja meille ihmisille voi jäädä enemmän aikaa omien vahvuuksiemme kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tekoälyosaaminen luo arvoa niin liiketoiminnan kuin henkilökohtaisen kehittymisenkin näkökulmasta yrityksille, yhteisöille ja yksilöille.

Tekoälytaidot rakentuvat monella tasolla. Liikkeelle lähdetään perustiedoista ja ohjelmistokokeiluista, joista vähitellen edetään soveltavalle, arvioivalle ja uutta luovalle toiminnan tasolle. Tekoälyosaamiseen kuuluu teknisen osaamisen ohella myös eettinen osaaminen ja vastuullisuus. Tekoälytoimijan tulee olla perillä tekoälyyn liittyvistä haasteista mm. ekologisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoisuuteen, vääristymiin, valedataan ja plagiointiin liittyen. Tekoälyosaaja huomioi toiminnassaan organisaatiotasolla tehdyt linjaukset ja ohjeistukset. Digi- ja väestötietovirasto (2023) on linjannut, mitä kunkin julkisessa hallinnossa työskentelevän tulee tietää tekoälystä . Tekoälyn käyttöön sisältyy riskejä tietoturvaan ja liikesalaisuuksiin liittyen, joten perehtyminen ohjeisiin on tärkeää.

Vastuullisesti toimiva tekoälykäyttäjä arvostaa omaa oppimistaan ja ammattitaitoaan

Opetusalan linjauksissa suosittelemme pääsääntöisesti lämpimästi tekoälyn käyttöä opiskelijoillemme. Kollegat Australiassa ovat havainneet, että opiskelijat eivät saamastaan luvasta huolimatta aina kerro tekoälyn käytöstään opettajilleen (Seizova-Cajic 2024.) Mistä tämä ilmiö kertoo?

Tekoälyllä tuotetun tiedon käyttäminen antaa vauhtia uuden asian opiskelulle ja työn teolle, tekoälyn avulla tyhjän paperin syndrooma väistyy, kielen kääntäminen nopeutuu ja osuvammat lähteet löytyvät nopeammin. Oppimisen prosessissa tekoälyn antamaa asiatietoa ja omaa pohdinta voi kuljettaa rinnakkain, kunhan tekee sen avoimesti. Läpinäkyvyys on tärkeää tiedon luotettavuuden arviointia, oppimisprosessin etenemisen kuvausta ja vastuullista toimintaa.

Helpot leikkaa-liimaa ratkaisut tässä hetkessä voivat kostautua tulevaisuudessa. Oppimistehtävien ja opinnäytetöiden olemassaololle on pedagogiset, oppimista tukevat perustelut, joiden avulla osaamisen karttuu, työelämävalmiudet kypsyvät ja asiantuntijuus kehittyy.

Yhteiskunnassa tarvitaan asiantuntijoita, jotka oppivat, soveltavat ja luovat uusia ratkaisuja nykyaikaisia teknologioita tehokkaasti hyödyntäen. Varmistathan siis oppimisesi kohti vahvaa asiantuntijuutta tekoälyosaavasti, aitoa osaamista, arvoa itsellesi ja yhteisöllesi luoden.

Opetushallituksen rahoittaman AiDriver!-hankkeen puitteissa olemme koonneet aineistoa päivittyvälle Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa -sivustolle. Aineisto tarjoaa perustietoa tekoälyn haltuun ottoon opetusalalla toimiville sekä opettajiksi aikoville.

Lähteet

Dell’Acqua, Fabrizio, Edward McFowland III, Ethan Mollick, Hila Lifshitz-Assaf, Katherine C. Kellogg, Saran Rajendran, Lisa Krayer, François Candelon, and Karim R. Lakhani. 2023. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. Working paper. Harvard Business School.

Digi- ja väestötietovirasto. 2023. Vinkkejä tekoälypalveluiden hyödyntämiseen. VAHTI hyvät käytännöt -tukimateriaali.

Minnalearn & Helsingin yliopisto. 2023. Elements of AI (verkkokurssi).

Kuva: Haaga-Helia