Siirry sisältöön
Työelämä
Vahvat verkostot voimavarana – Miten vahvistaa omaa verkostoaan?

Maailma muuttuu ja kehittyy tällä hetkellä sellaista vauhtia, ettei meinaa kyydissä pysyä. Oman ammattitaidon ja jaksamisen ylläpitämiseksi on osattava mukautua muutokseen ja asennoiduttava avoimin mielin tulevaan. Oman ammattitaidon ylläpitämiseen on monia keinoja, ja kokemustemme pohjalta uskallamme vahvasti suositella verkostoitumista, ainakin yhtenä tapana.

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kirsi Hämäläinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maiju Kokkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.06.2022

Tarvitsemme ympärillemme ihmisiä, jotka osaavat antaa uusia näkökulmia, haastaa ajattelua ja toisaalta ihan vain keskustella ja kuunnella rakentavalla otteella asioista, jotka ovat meille tärkeitä.

Ei ole yhdentekevää, millaisen verkoston itsellesi rakennat.

Arvioi verkostosi monipuolisuutta

Oman verkoston vahvuutta on luonnollisesti vaikea mitata, mutta ainakin sitä voi hahmottaa hyvin yksinkertaisen harjoituksen avulla. Voit aloittaa kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset ja kirjaamalla vastaukset paperille (max 4 nimeä/kysymys).

 1. Kenen kanssa yleensä keskustelet sinulle tärkeistä asioista?
 2. Kenen kanssa keskustelet työstäsi ja työssä oppimisesta?
 3. Uusi projekti tai hanke – kenen pitää hyväksyä tai päättää resursseista tai tuesta?
 4. Keneen otat yhteyttä ratkaistaksesi vaikean ongelman?
 5. Kenen neuvoa kysyt uraasi liittyvissä asioissa – kun mietit työpaikan vaihtoa tai uutta haastetta?
 6. Keneltä saat työhösi liittyvän viimeisimmän tiedon tai ajatukset?

Miltä listasi näyttää? Onko sinulla listallasi useita eri henkilöitä vai huomaatko tukeutuvasi aina samoihin ihmisiin? Keitä ovat sinua lähellä olevat ihmiset? Mieti seuraavaksi näitä henkilöitä seuraavien näkökulmien kautta:

 • Ikä: sinun ikäisiäsi, nuorempia vai vanhempia?
 • Sukupuoli: samaa tai eri sukupuolta kuin sinä?
 • Asiantuntija-alue: sama kuin sinulla tai eri?
 • Maantiede: organisaatio, kaupunki, maa?
 • Organisaatio: samassa tiimissä, eri tiimissä, eri organisaatiossa?
 • Hierarkia: samassa asemassa kuin sinä, alaisesi, esihenkilösi?

Kuinka monipuoliselta verkostosi näyttää? Teetämme tämän harjoituksen opiskelijoillamme. Opiskelijoiden verkosto koostuu hyvin usein suunnilleen saman ikäisistä, samaa sukupuolta olevista, oman organisaation tai tieteenalan samalla asiantuntijaprofiililla olevista ihmisistä. Lienee sanomattakin selvää, että monitieteisyydestä, kansainvälisyydestä, eri ikäisten ja kokemusta omaavien näkökulmista tuskin olisi haittaa osaamisen kehittymisessä ja oman verkoston vahvistamisessa.

Kenen ajatteluun sinulla sitten on pääsy ja miten vahvistaa verkostoja?

Meidän pitäisi rohkeasti pysähtyä pohtimaan, millaiseen ajatteluun meidän tulisi päästä käsiksi. Usein suljemme omalla ajattelullamme ovia jo ennen kuin edes uskallamme niitä avata. Me kannustamme ja innostamme opiskelijoitamme olemaan rohkeita verkostoituessaan. Tästä ovat hyvinä esimerkkinä opiskelijaprojekteina syntyneet podcastit The Coach´s Road ja Valmentajan äänellä, joissa opiskelijat ovat olleet rohkeasti yhteydessä alansa arvostetuimpiin asiantuntijoihin ja saaneet heidät podcastiinsa vieraaksi, osaksi omaa ammatillista kehittymistä ja verkostoaan.

Verkostoituminen on ennen kaikkea ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta vaativa asia, jossa olemalla avoin voi löytää itsensä toimimasta maailman parhaiden kanssa.

Mutta miten sitten lähteä liikkeelle? Timo Järvensivun (2019) mukaan verkoston johtamisen avainasioita ovat tuttuus, luottamus ja sitoutuminen. Ne ovat ytimessä myös henkilökohtaisia verkostoja luotaessa.

 1. Löydä oikeat henkilöt: Keskity niihin, jotka kykenevät haastamaan ja tukemaan ajatteluasi. Pohdi myös aiemmin esiin nostettua monipuolisuuden näkökulmaa.
 2. Anna arvoa ennen kuin odotat sitä muilta: Vahvojen verkostojen ja suhteiden luomisessa onnistuu varmasti paremmin, jos jaat ensin osaamistasi, panostasi ja tukeasi muille. Silloin kun antaa itsestään ja on avulias, rakentuu syvempiä suhteita ja saa helpommin apua, kun sitä tarvitsee.
 3. Ole yhdistäjä: Aina ei tarvitse saada itse hyötyä verkostoitumisesta. Toisinaan on erittäin antoisaa ja hyödyllistä esitellä ihmisiä toisilleen, joiden tiedät hyötyvän toisistaan.
 4. Ole aktiivinen, ole itse uudelleen yhteydessä: Kun olet onnistunut löytämään itsellesi oikeat ihmiset ympärillesi, pidä itse huolta siitä, että olette yhteydessä. Kiireinen arki vie usein mennessään, mutta harvoin kuitenkaan ihmiset jättävät vastaamatta puheluun – ainakaan ne, jotka haluat pitää verkostossasi.
 5. Ole positiivinen ja anna energiaa: Meidän näkökulmastamme positiivinen energia on alihyödynnetty voimavara. Vaikka ikäviä ja odottamattomia asioita tapahtuu, yritä kuitenkin kaikissa tilanteissa nähdä mahdollisuuksia ja tuoda positiivista energiaa.

Uskallatko ottaa haasteen vastaan ja aidosti rakentaa ympärillesi itseäsi haastavan, innostavan ja eteenpäin vievän verkoston?

Lähde

Järvensivu, T. 2019.  Verkostojen johtaminen – opi ja etene yhdessä. Books on Demand.